26 niedziela zwykła 29.09.2013 roku

rozaniec 5*** Przeżywamy 26 niedzielę zwykłą.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (30.09) – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

— wtorek (01.10) – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

— środa (02.10) – św. Aniołów Stróżów

— piątek (04.10) – św. Franciszka z Asyżu

— sobota (05.10) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** W tym tygodniu wkraczamy w czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą się odbywały o godz. 16:30. W środę nabożeństwo będzie animowała Parafialna Schola EDEN, zaś kandydatów do Bierzmowania serdecznie zapraszam do prowadzenia modlitwy w czwartek. Pełny porządek prowadzenia nabożeństw został umieszczony w gablocie.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której spotkanie formacyjne. W tym dniu będziemy otaczać szczególną modlitwą parafialne koło Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” z okazji 11 rocznicy założenia.

*** Sobotnią Eucharystię – z racji wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej – zakończymy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia.

*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 42-44A oraz Moniuszki 1-8.

*** Także w sobotę zapraszam na godz. 14:00 osoby objęte unijną pomocą w ramach programu PEAD.

*** W dniach 03-05.10 odbędą się rekolekcje różańcowe. Członków Żywego Różańca i osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z informacjami na odnośnym plakacie.

*** W przyszłą niedzielę, po sumie parafialnej, pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I komunii św. Proszę o przygotowanie podstawowych danych dziecka (są one umieszczone na stronie parafialnej).

*** Rozpoczynamy przyjmowanie kandydatów do Służby Liturgicznej. Osoby zainteresowane zapraszam do zakrystii.

*** W gablocie został umieszczony plakat-zaproszenie na spotkanie poświęcone tematyce „a gender” oraz program kolejnego spotkania przygotowującego do Sakramentu Małżeństwa.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym wydaniu „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o stanowisku papieża Franciszka w kwestii obrony nienarodzonych oraz o tragedii mieszkańców Górnego Śląska, wywiezionych w 1945 roku przez Sowietów do pracy w kopalniach Donbasu. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o 1700 rocznicy Edyktu Mediolańskiego; o nowym sekretarzu stanu Stolicy Apostolskiej oraz o Pielgrzymce „Niedzieli” na Jasną Górę. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. opis przebiegu I Ogólnopolskiego Kongresu św. Hildegardy; relację z kolejnej edycji akcji „Kredka, ołówek” u św. Marcina w Jaworze oraz opis tegorocznej Pielgrzymki Niepełnosprawnych do Krzeszowa. Najmłodszym dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” (zaopatrzonego m.in. w duży plakat papieża Franciszka).

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin: Stanisław Zygmunt Sagan. Pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 14:30.

 ******************************

Czytanie z Księgi proroka Amosa

 

Am 6,1a.4-7

 

To mówi Pan wszechmogący: ”Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10

 

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

 

On wiary dochowuje na wieki,

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

chlebem karmi głodnych,

wypuszcza na wolność uwięzionych.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym,

Pan dźwiga poniżonych,

Pan kocha sprawiedliwych,

Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę,

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki,

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

 

1 Tm 6,11-16

 

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

 

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

2 Kor 8,9

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,

aby was swoim ubóstwem ubogacić.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 16,19-31

 

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

 

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: