25 niedziela zwykła 22.09.2013 roku

LU03*** Przeżywamy 25 niedzielę zwykłą.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (23.09) – św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

— środa (25.09) – bł. Władysława z Gielniowa

— piątek (27.09) – św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— sobota (28.09) – św. Wacława, męczennika

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** W czwartek (26.09) pierwsze spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika I. Spotkanie rozpoczyna msza św. Proszę o pobranie ze strony parafialnej przygotowanych dokumentów i dostarczyć je na zapowiedziane spotkanie.

*** W minionym tygodniu zakończyliśmy prace przy drenażu placu kościelnego. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim osobom zaangażowanym w nie.

*** Składam gorące podziękowanie Parafiankom ul. Leśnej 44B-46 i Alei Niepodległości 2-12 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** W sobotę o godz. 10:00 spotkanie parafialnego Koła Służby Liturgicznej.

*** Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy w grudniu dotrą z mądrą pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin w Lubaniu. Plakat ze szczegółami został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Gościa Niedzielnego” (90-lecie istnienia pisma) wierni czytelnicy opowiadają o powodach przywiązania do tytułu; o nawróconych dzięki ostrym słowom, które nie dawały spokoju; o dorosłych berlińczykach, którzy mimo niechęci otoczenia przyjmują chrzest w Kościele katolickim. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o relikwiach św. Ojca Pio; o uwięzieniu Prymasa Tysiąclecia 60 lat temu; o narastających prześladowaniach chrześcijan w wielu regionach świata. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. opis obchodów uroczystości jubileuszowych Biskupów Legnickich: Ks. Biskupa Stefana Cichego i Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka oraz tegorocznych Wrocławskich Dni Duszpasterskich; opis gminnych dożynek w Chobieni oraz o przebiegu dnia skupienia dla katechetów świeckich i zakonnych w Krzeszowie. Najmłodszym dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” (zaopatrzonego m.in. w duży plakat papieża Franciszka).

 *****************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

 

Am 8, 4-7

 

Czytanie z Księgi proroka Amosa.

 

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powięk­szać syki i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy psze­nicy będziemy sprzedawać”.

 

Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę nigdy wszys­tkich ich uczynków”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 113(112), 1-2. 4-6. 7-8

 

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

 

Chwalcie słudzy Pańscy,

chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione,

teraz i na wieki.

 

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,

ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg,

co ma siedzibę w górze,

i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

 

Podnosi z prochu nędzarza

i dźwiga z gnoju ubogiego,

by go posadzić wśród książąt,

wśród książąt swojego ludu.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wspólne błagania za wszystkich ludzi

 

1 Tm 2, 1-8

 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

 

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bo­giem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem — mówię prawdę, nie kłamię — nauczycielem po­gan w wierze i prawdzie.

 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

2 Kor 8, 9

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA DŁUŻSZA

 

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

 

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Łk 16, 1-13

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».

 

Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wsty­dzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich do­mów, gdy będę usunięty z zarządu».

 

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien? » Ten odrzekł: «Sto korcy pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i na­pisz: osiemdziesiąt». Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.

 

Ja także wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół nie­godziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

 

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powie­rzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?

 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jed­nego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

 

Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

EWANGELIA KRÓTSZA Łk 16, 10-13.

Dodaj komentarz: