24 niedziela zwykła 15.09.2013 roku

LU21*** Przeżywamy 24 niedzielę zwykłą. Jest to niedziela parafialna.

*** Dzisiaj obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Polecajmy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości. Także dzisiaj odbywa się 31 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (16.09) – św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

— środa (18.09) – św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski (święto)

— piątek (20.09) – rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto)

— sobota (21.09) – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** We wtorek (17.09) przeżywamy Dzień Golgoty Wschodu.

*** W czwartek (19.09) pierwsze powakacyjne spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W minionym tygodniu trwały prace drenażowe na placu kościelnym. Została także odświeżona malatura toalety w kościele. Składam gorące „Bóg zapłać” za zrozumienie i pomoc okazane przez grupę naszych Parafian. Jednocześnie – do czasu zakończenia wspomnianych prac – proszę o zachowanie ostrożności w pobliżu oznakowanych miejsc placu. W galerii foto strony parafialnej można znaleźć dokumentację foto wykonanych prac.

*** W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 44B-46 i Alei Niepodległości 2-12.

*** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie organizuje wycieczkę autokarową na Ukrainę SZLAKAMI WOŁYNIA (22-29.09). Plakat z informacjami szczegółowymi w gablocie.

*** W minionym tygodniu rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy w grudniu dotrą z mądrą pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin w Lubaniu. Plakat ze szczegółami został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” o aresztowanym na Białorusi katolickim księdzu, który wzniósł pierwszy po latach kościół w okręgu mińskim i stworzył prężną parafię; o Kursach Alfa, skierowanych do osób niewierzących i oddalonych od Kościoła oraz dodatek specjalny o kardynale Auguście Hlondzie, założycielu „Gościa Niedzielnego” i pierwszym powojennym prymasie Polski. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o ks. Giuseppe Puglisiego, zamordowanym przez sycylijską mafię; o roli środków społecznego przekazu; o wędrówce Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej przez parafie diecezji toruńskiej; o 100-leciu Jasnogórskiej Drogi Krzyżowej. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. informacje o obchodach 20-lecia redakcji „Niedzieli Legnickiej”; podsumowanie tegorocznej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz materiał poświęcony genezie i planom działalności Kapituły Krzeszowskiej.

******************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

 

Czytanie z Księgi Wyjścia

 

Wj 32,7-11.13-14

 

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: ”Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: »Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej«”.

 

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: ”Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”.

 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: ”Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki«”.

 

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 51,3-4.12-13.17 i 19

 

Refren: Wstanę i wrócę do mojego ojca.

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Panie, otwórz wargi moje,

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

 

1 Tm 1,12-17

 

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

 

Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.

 

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

2 Kor 5,19

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,

nam zaś przekazał słowo jednania.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Radość z nawrócenia grzesznika

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 15,1-32

Łk 15,1-10

 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».

 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».

 

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

 

Koniec krótszej perykopy.

 

Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada».

 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

 

Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników».

 

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić.

 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego».

 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę».

 

Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: