23 niedziela zwykła 08.09.2013 roku

LU03*** Przeżywamy 23 niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (13.09) – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— sobota (14.09) – Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** W czwartek Biskup Legnicki, Ks. Biskup Stefan Cichy obchodzi Kryształowy Jubileusz – 15 rocznicę święceń (12.09.1998 r.). Pamiętajmy w modlitwach o Dostojnym Jubilacie.

*** W najbliższy piątek (13.09) msza św. o godz. 18:00, po czym nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam.

*** Z racji piątkowego nabożeństwa spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek (12.09) o godz. 18:00.

*** W sobotę o godz. 10:00 pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Służby Liturgicznej.

*** W dniu wczorajszym rozpoczęły się, zaplanowane na ten miesiąc, prace przy drenażu placu kościelnego. Składam gorące podziękowanie 5-osobowej grupie naszych Parafian, którzy poświęcili temu cały dzień. Prace będą kontynuowane w poniedziałek – gorąco proszę o włączenie się w nie większej ilości Parafian.

*** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie organizuje wycieczkę autokarową na Ukrainę SZLAKAMI WOŁYNIA (22-29.09). Plakat z informacjami szczegółowymi w gablocie.

*** W środę (04.09.2013 roku) odbył się pogrzeb naszego Parafianina + Kazimierza Imioło. Znakiem pamięci była nie tylko modlitwa, kwiaty i świece – zostały także zamówione msze święte, które zostaną odprawione w następujących terminach:

– 05.09.2013 r., godz. 17:00 — od brata Jana

– 10.09.2013 r., godz. 17:00 — od siostry Władysławy

– 12.09.2013 r., godz.17:00 — od brata Czesława z żoną i dziećmi

– 13.09.2013 r., godz.18:00 — od chrześniaka Edwarda z żoną i rodziną

– 14.09.2013 r., godz.17:00 — od siostry Józefy

– 19.09.2013 r., godz.17:00 — od chrześniaka Mieczysława z rodziną

– 20.09.2013 r., godz.17:00 — od rodziny Krzysztofińskich

– 21.09.2013 r., godz.17:00 — od siostry Stanisławy i rodziny Hebdów

– 04.10.2013 r., godz.17:00 — w 30 dzień po pogrzebie

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” o cudownie uzdrowionej małej Marcie; o niespotykanej przez wieki zagładzie chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz o tym, kim jest nowy watykański sekretarz stanu, abp Pietro Parolin? W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o przebiegu i skutkach krwawego konfliktu w Egipcie; o powojennych losach Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda; o 500 rocznicy objawień Matki Bożej Rzeszowskiej oraz o obchodach 150 rocznicy bitwy pod Sędziejowicami. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy informacje podsumowujące tegoroczną pielgrzymkę; opis Jarmarku św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej oraz RELACJĘ I ZDJĘCIA Z TEGOROCZNEJ UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ W NASZEJ PARAFII [!!!]. Naszym najmłodszym dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego” z zakładką z magnesem z wizerunkiem bł. Jose.

*************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Prawdziwa mądrość

 

Czytanie z Księgi Mądrości

 

Mdr 9,13-18b

 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.

 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?

 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17

 

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

 

Obracasz w proch człowieka

i mówisz: ”Wracajcie, synowie ludzcy”.

Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest

jak wczorajszy dzień, który minął,

albo straż nocna.

 

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,

jak trawa, która rośnie:

rankiem zielona i kwitnąca,

wieczorem więdnie i usycha.

 

Naucz nas liczyć dni nasze,

byśmy zdobyli mądrość serca.

Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?

Bądź litościwy dla sług Twoich!

 

Nasyć nas o świcie swoją łaską,

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!

wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wszyscy są braćmi

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona

 

Flm 9b-10.12-17

 

Najdroższy:

 

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Ps 119,135

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza

i naucz mnie Twoich ustaw.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 14,25-33

 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.

 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.

 

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: