21 niedziela zwykła 25.08.2013 roku

*** Przeżywamy 21 niedzielę zwykłą. Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego porządku niedzielnej liturgii – msze o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Tydzień temu przeżywaliśmy Jubileuszową uroczystość odpustową – pragnę złożyć serdeczne „Bóg zapłać” Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Markowi Mendykowi za przewodniczenie naszemu wspólnotowemu dziękczynieniu oraz Ks. Aleksandrowi Radeckiemu za piękne odpustowe rozważanie; gorąco dziękuję także wszystkim, którzy włączyli się w jej organizację i przebieg: tak osobom indywidualnym, jak i instytucjom. Dzięki Wam uroczystość po raz kolejny stała się okazją radosnego przeżycia TAJEMNICY WSPÓLNOTY.

*** Dzisiaj o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie poodpustowe, na które zapraszam wszystkie osoby, które brały udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu uroczystości. Podczas spotkania dokonamy podsumowania przebiegu oraz organizacji tegorocznego święta parafii. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (26.08) – NMP Częstochowskiej (uroczystość)

— wtorek (27.08) – św. Moniki

— środa (28.08) – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— czwartek (29.08) – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Z racji uroczystości jutro msza św. o godz. 17:00.

*** Zbliża się początek roku szkolnego. Z tej racji w środę na godz. 17:30 serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne osoby pełniące funkcje Opiekunek świetlicy w minionym roku szkolnym. Natomiast pierwsza powakacyjna próba Scholi odbędzie się w sobotę o godz. 11:00.

*** Tradycyjnie, msza św. na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego zostanie odprawiona w poniedziałek (02.09) o godz. 8:00. Zachęcam, aby poprzedziła ją spowiedź św., z której będzie skorzystać w piątek (30.08) od godz. 16:00.

*** Najbliższa niedziela to 74 rocznica wybuchu II wojny światowej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” o tym, w jakim stopniu złożone 60 lat temu Jasnogórskie Śluby Narodu zostały wypełnione i czy są dziś potrzebne?; o mało znanym, a genialnym pisarzu Gilbercie Chestertonie i o nawróceniach, ważnych rozmowach i odwadze (opowiadają uliczni ewangelizatorzy). W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o historii i znaczeniu kultu Matki Boskiej Częstochowskiej; o tegorocznych polskich pielgrzymkach na Jasną Górę oraz o osobie kard. Augusta Hlonda. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy relację z uroczystości odpustowej w Krzeszowie, festiwalu piosenki i zlotu rodzin abstynenckich w Leśnej oraz o koncercie w bolesławieckiej bazylice maryjnej.

PIERWSZE CZYTANIE

 

Powszechność zbawienia

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 66,18–21

 

To mówi Pan: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów.

 

Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jerozolimie – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów” – mówi Pan.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 117,1–2

 

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

 

Chwalcie Pana, wszystkie narody,

wysławiajcie Go wszystkie ludy,

bo potężna nad nami Jego łaska,

a wierność Pana trwa na wieki.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Tego Pan miłuje, kogo karze

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

 

Hbr 12,5–7.11–13

 

Bracia:

 

Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: „Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”.

 

Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?

 

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

J 14,6

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,

nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 13,22–30

 

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.

 

On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.

 

Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: