ODPUST PARAFIALNY 18.08.2013 roku

JB108*** Przeżywamy 20 niedzielę zwykłą.

*** W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. W tym roku ma on charakter szczególny – łączy się bowiem z podwójnym Srebrnym Jubileuszem: 25 rocznicą erygowania naszej parafii oraz święceń kapłańskich naszego proboszcza, ks. Janusza Barskiego. Pragniemy podziękować za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca w okresie minionego ćwierćwiecza. O godz. 13:00 jubileuszowa suma odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej, której przewodniczyć będzie Biskup Legnicki, Ks. Biskup Marek Mendyk. Homilię wygłosi Ks. Aleksander Radecki, Ojciec Duchowny Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, którzy wsparły organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Tradycją ostatnich 6 lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służyć będzie sprzedaż „cegiełek”. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na – planowaną na wrzesień – modernizację drenażu placu kościelnego.

*** Podczas Festynu działać będzie agenda Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej – zachęcam do spotkania z dyżurującymi tam osobami.

*** Na stronie parafialnej oraz w gablocie zostały umieszczone informacje związane z organizacją tegorocznej uroczystości odpustowej.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (20.08) – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

— środa (21.08) – św. Piusa X, papieża

— czwartek (22.08) – NMP, Królowej

— sobota (24.08) – św. Bartłomieja Apostoła

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

 

*** W minioną niedzielę została przeprowadzona zbiórka na pomoc dla mieszkańców Olszyny. Zebrano kwotę 334,35 zł – została ona przekazana proboszczowi olszyńskiej parafii, ks. Janowi Dochniakowi. Składam gorące „Bóg zapłać” za tę inicjatywę i okazaną hojność.

*** W środę (trzecią miesiąca) tradycyjnie msza św. w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w parafii.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” o tym, że 12 lat przed masakrą w Rwandzie Maryja podczas objawień przestrzegała przed bratobójczą wojną; dzień z życia pielgrzyma w drodze na Jasną Górę; o mobilizacji modlitewnej Polaków przed Bitwą Warszawską w 1920 roku oraz świadectwo nawróconego gangstera, który od 15 lat opowiada swoją historię. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o potrzebie dzielenia się doświadczeniem wiary; o atmosferze pielgrzymowania do Tronu Matki; o idei filmu „Matka 24h”; o osobie ś.p. Kard. Stanisława Nagyego. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy relację z legnickiego pielgrzymowania na Jasną Górę; opis pomocy Caritas Legnickiej poszkodowanym podczas ostatnich burz oraz tragedii powodzian; opis obchodów powiatowego Święta Policji w Lubomierzu i rekolekcji katechetów w Borowicach.

BP MENDYK 1tr19JB003ks.-Radecki

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg czuwa nad Jeremiaszem

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

 

Jr 38,4-6.8-10

 

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: „Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia!”

 

Król Sedecjasz odrzekł: „Oto jest w waszych rękach!” Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.

 

Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: „Panie mój, królu! Ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi Jeremiaszowi, wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że, nie ma już chleba w mieście!”

 

Rozkazał król Ruszycie Ebedmelekowi: „Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze!”

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 40,2-3.4.18

 

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

 

Z nadzieją czekałem na Pana,

a On się pochylił nade mną

i wysłuchał mego wołania.

Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska,

stopy moje postawił na skale

i umocnił moje kroki.

 

Włożył mi w usta pieśń nową,

śpiew dla naszego Boga.

Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,

i zaufają Panu.

 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,

ale Pan troszczy się o mnie.

Tyś moim wspomożycielem i wybawcą,

Boże mój, nie zwlekaj.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Przykład Chrystusa

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

 

Hbr 12,1-4

 

Bracia:

 

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

 

Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników 'taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

J 10,27

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Moje owce słuchają mojego głosu.

Ja znam je, a one idą za Mną.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Wymagania służby Bożej

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 12,49-53

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: