Odpust’2013

ORIENTACYJNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ’2013:

*** 13:00-14:30 — uroczysta suma odpustowa, celebrowana przez Ks. Biskupa Marka Mendyka. Homilia – ks. Aleksander Radecki.

*** Po mszy czas na konsumpcję.

*** 15:30 — występ Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba]. Otwarcie „Miasteczka skoków” i trampoliny [bilety sprzedawane przez Martynę]. Przygotować bilety /!!!/

*** Po w/w występie — występ Zespołu „Złote Nutki”.

*** 16:00 — mecz: Abstynenci – Parafianie

*** ok.17:00 — występ Scholi EDEN i Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba]. Gry i zabawy „trawnikowe”.

*** 18:00 [po koncercie] — losowanie nagród

*** 19:00 — Zabawa ogólna

 

LITURGIA:

Msza św. godz. 8:30:

*** Asysta: ………………………………………

*** Czytanie 1: Małgorzata Kleszczyńska

***  Psalm responsoryjny: Jan Piskozub

*** Czytanie 2: Małgorzata Milewska

*** Modlitwa wiernych: Małgorzata Kleszczyńska

 

Suma odpustowa – godz. 13:00

*** Turyferarze — Adrian Undro & Jakub Kwieciński

*** Ministranci ołtarza — Małgosia Tomaszewska & Patryk Zdunek

*** Welony: mitra-pastorał — ………………

*** Ceremoniarz — Kamil Glazer

*** Dzwonki — Patryk Zdunek.; gong — Małgosia Tomaszewska

*** Czytanie 1 — Kamil Glazer

*** Psalm responsoryjny — Magdalena Kołodziejczak

*** Czytanie 2 — Joanna Jankowska

*** Alleluja — organista

*** Modlitwa wiernych (z lektorium): 1.Anna Koncka; 2-3.Paulina Miazga; 4.Nadia Szydło; 5.Dominika Szydło; 6.Grzegorz Szydło; 7.Jadwiga Pałka; 8.Janina Koncka.

*** Procesja z darami [pojedynczo]: świeca — Anna Piskozub; chleb — Kazimiera Hałajko; owoce — Ryszard Piekarski; kwiaty – Maria Gauden; 2 puszki — Joanna & Aneta Piekarskie; patena z hostią — Arkadiusz Słowiński

*** Zebranie kolekty: Jan Piskozub — Alicja Kwiecińska — Kazimiera Hałajko

*** Asysta celebransa podczas procesji: Franciszek Kleszczyński — Stanisław Czajkowski

*** Procesja – krzyż: Grzegorz Szydło

*** Procesja – ceroferariusze: Patryk & Gosia

*** Procesja – turyferarze: Adrian & Kuba

*** Obsługa muzyczna: Organista (p. Krzysztof) + Schola EDEN

*** Obsługa FOTO: Paulina Miazga — Joanna Piekarska

       ks. Janusz Barski (dopiero po powrocie od VIP-ów)

 

Czytania mszalne – uroczystość odpustowa

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:

„Jestem w wielkim ucisku”.

I zalękniony wołałem:

„Każdy człowiek jest kłamcą”.

 

Czym się Bogu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.

 

O Panie, jestem Twoim sługą,

Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła 1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,

zachowa je na życie wieczne.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

 

ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

 

Celebrans: Przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana, który miał odwagę miłować i nie cofnął się przed ofiarą z życia, prośmy Pana o potrzebne łaski:

1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, Biskupa Legnickiego Stefana, obecnego wśród nas Biskupa Marka, a także za – przeżywającego Srebrny Jubileusz Kapłaństwa – naszego księdza proboszcza, aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości.

3. Pamiętając słowa Prymasa Tysiąclecia o potrzebie „zagospodarowania wolności” wywalczonej kosztem tylu ofiar módlmy się za naszą Ojczyznę, aby odpowiedzialność jej rządzących oraz każdego z nas tworzyły klimat harmonijnego wzrostu na każdej płaszczyźnie jej codziennego istnienia.

4. Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie.

5. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobrodziejów, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty.

6. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystość odpustową (związaną ze Srebrnym Jubileuszem jej istnienia), a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości.

7. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku – polecając Bogu w szczególny sposób zmarłą Irenę (za którą modlimy się podczas tej mszy św.), aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz.

8. Módlmy się za nas samych, abyśmy, współpracując na co dzień z łaską Bożą, skutecznie zwyciężali zło dobrem, nienawiść miłością.

 

Celebrans: Dobry Jezu, Ty przypominasz, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Daj nam ufność w moc Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

FESTYN – FUNKCYJNI:

*** OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOKSZTAŁT: Małgorzata Kleszczyńska, Jan Piskozub, Grzegorz Szydło

*** ORGANISTA: Krzysztof Matynia

*** STOŁY I ŁAWY — Państwo Konccy

*** SCENA — odpowiedzialny: p. Jan Piskozub

*** NAKRYCIE „ALEI POD LIPAMI”: piątek 18:00

*** ZJEŻDŻALNIA: (15:30-18:30) Bilety u Martyny – 4 zł/5 min.

*** TRAMPOLINA: 2 zł./5 min.

*** GRILL: Kamil Glazer

*** CIASTO + KAWA/HERBATA: Elżbieta Jackiewicz – Irena Szatkowska – Krystyna Mucha

*** CEGIEŁKI: Dominika Szydło & Katarzyna Kwiecińska

*** SPRZEDAŻ DEWOCJONALIÓW: Irena Skowron

*** SPRZEDAŻ BILETÓW NA ZJEŻDŻALNIĘ I TRAMPOLINĘ: Martyna Kleszczyńska [obok p.Ireny] przygotować bilety

*** PLACKI: Danuta Undro

*** KUKURYDZA: Emilia Glazer – Elżbieta Brzozowska

*** GROCHÓWKA i ŻUR: Danuta Kasztelan – Łucja Rutka

*** BIGOS: Alicja Kwiecińska – Jadwiga Pałka

*** FRYTKI: Teresa Pawlak

*** POPCORN: Maria Gauden

*** MALOWANIE TWARZY I PAZNOKCI: Jola i Angelika Kosmalskie

*** OBIAD W PLENERZE: Złote Nutki (12 osób) i Polne Kwiaty (12 osób), goście ks. Janusza [odpowiedzialni: Małgorzata Kleszczyńska; Kazimiera Hałajko, Jan Piskozub].

*** Ciasta — w sobotę po mszy św. lub w niedzielę rano

 

Dodaj komentarz: