17 niedziela zwykła 28.07.2013 roku

kolbe17*** Przeżywamy 17 niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. dzisiaj obrzęd poświęcenia pojazdów.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.07) — św. Marty

— środa (31.07) — św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

— czwartek (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarach tego i innych zrywów niepodległościowych.

*** Także w czwartek rozpoczynamy czas szczególnej modlitwy o trzeźwość narodu.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne (ważne – związane z uroczystością odpustową).

*** W piątek zapraszam na godz. 19:00 członków Rady Parafialnej na krótkie, ale ważne spotkanie – na plebanii.

*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Kościuszki 7B-17 i Alei Niepodległości 13-27.

*** Trwają przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej, związanej ze Srebrnym Jubileuszem naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy podtrzymać tradycję „loterii odpustowej” – osoby pragnące ofiarować fanty lub wesprzeć nas finansowo proszę o kontakt z p.Małgorzatą Kleszczyńską lub ze mną. W zakrystii można także dokonać zapisu wypieku ciast. To już ostatni czas możliwości włączenia się w organizację naszej uroczystości!!!

*** W przyszłą sobotę zapraszam na godz. 14:00 osoby objęte unijną pomocą żywnościową w ramach programu PEAD.

*** Na tylnych ławkach zostały wystawione koperty – trwa akcja opałowa na sezon grzewczy 2013/2014.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” o kaplicy Bożego Miłosierdzia oraz budowie Centrum Miłosierdzia w Korei Południowej; praktyczny dodatek – prosta instrukcja, jak udzielać pierwszej pomocy; gorąca relacja z powitania papieża Franciszka w Rio de Janeiro oraz kolejny odcinek wakacyjnego cyklu „Kościół na końcu świata”. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał dotyczący 28 Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro; refleksję o zbrodni wołyńskiej oraz relację ze spotkania misjonarzy z całego świata w Polsce. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy prezentację grup tegorocznej, 21 Pieszej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę; opis obchodów Dni Lubania oraz mszy św. w rocznicę zbrodni wołyńskiej w bazylice mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.

***************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Abraham wstawia się za Sodomą

 

Czytanie z Księgi Rodzaju

 

Rdz 18,20-32

 

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”.

 

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”.

 

Pan odpowiedział: ”Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”.

 

Rzekł znowu Abraham: ”Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”.

 

Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu”.

 

Abraham znów odezwał się tymi słowami: ”A może znalazłoby się tam czterdziestu?”. Pan rzekł: ”Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu”.

 

Wtedy Abraham powiedział: ”Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu!”.

 

A na to Pan: ”Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”.

 

Rzekł Abraham: ”Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”.

 

Pan odpowiedział: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu”.

 

Na to Abraham: ”O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8

 

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

 

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,

bo usłyszałeś słowa ust moich.

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,

pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

 

będę sławił Twe imię

za łaskę Twoją i wierność.

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,

pomnożyłeś moc mojej duszy.

 

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,

pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie,

wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

 

Wybawia mnie Twoja prawica.

Pan za mnie wszystkiego dokona.

Panie, Twa łaska trwa na wieki,

nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

 

Kol 2,12-14

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

 

Bracia:

 

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

 

I was, umarłych na skutek występków i ”nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Rz 8,15

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,

w którym wołamy: ”Abba, Ojcze”.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Chrystus uczy modlitwy

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 11,1–13

 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.

 

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

 

Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

 

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: