VI Festyn Dziecięcy – sprawozdanie

 

SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI I PRZEBIEGU

VI PARAFIALNEGO FESTYNU

DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO W LUBANIU

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 22.06.2013 ROKU

 

Festyn Dziecięcy

Uruchamiając tę ikonkę można wejść do galerii foto, skąd można pobrać pomniejszone fotki.
Prezentacja foto znajduje się W TYM MIEJSCU. Serdecznie zapraszam do jej obejrzenia i skomentowania.

W sobotę, 22.06.2013 roku, odbył się w parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach, VI Parafialny Festyn Dziecięco-Młodzieżowy, przeprowadzony pod hasłem „Jesteś radością mojego życia…”. Impreza miała charakter niedochodowy, dedykowana została dzieciom i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin niezamożnych i dotkniętych szeroko pojętą patologią i nie była związana z żadnymi kosztami ponoszonymi przez dzieci.

Inicjatywa miała na celu podkreślenie roli dzieci i młodzieży, wnoszących w parafialną codzienność bardzo wiele radości, dynamizmu i kreatywności – stanowiła także okazję do uroczystego podsumowania i zakończenia prac Parafialnej Świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2012/2013. Przeprowadzany tradycyjnie w okresie obchodów Dnia Dziecka został przeniesiony z racji niesprzyjającej aury.

Organizatorami było Duszpasterstwo wspomnianej parafii, działające w niej wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej oraz Rada Parafialna, Opiekunowie Parafialnej Świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II wsparci przez inicjatywną grupę Rodziców dzieci I-komunijnych i rocznicowych. Dużą pomoc okazała także Młodzież. Wszyscy Organizatorzy pełnili swoje funkcje na zasadach wolontariatu.

Festyn Dziecięcy, wpisany w kalendarium wydarzeń parafialnych, jest elementem realizacji programu świetlicy „Wolny czas razem”, uwzględniającym elementy kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.

 

Celem tegorocznego Festynu było:

*** Podkreślenie znaczenia dzieci i młodzieży w życiu naszej wspólnoty parafialnej oraz wyrażenie uznania za ich angażowanie się w realizowane w tym roku inicjatywy i projekty. Dzieci i młodzież naszej parafii wpisały się w liturgiczny rozwój naszej parafii nadając wyjątkowy charakter niedzielnej Eucharystii z ich udziałem. Włączają się aktywnie w różnorodne inicjatywy o charakterze religijnym a także patriotycznym i społecznym. Zauważamy wzrastającą liczbę ich autorskich propozycji – szczególnie partycypują w tym dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach świetlicy. Stąd też potrzeba wyrażenia wdzięczności i podkreślenia tych pozytywnych aspektów naszej z nimi współpracy.

*** Realizacja założeń Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę” (będącej jednym z ważnych aspektów działań wychowawczo-dydaktycznych Świetlicy Parafialnej). Podczas Festynu Rodzice otrzymali broszury przygotowane w ramach kampanii, podkreślające wielką rolę ich autorytetu i dawnego dzieciom przykładu. Wspomniane broszury przybliżyły także olbrzymią rolę rodziców w ochronie dzieci i młodzieży przed środkami uzależniającymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, Internet), traktowanymi często jako „antidotum” na depresyjne stany emocjonalne.

*** Wspomniane wyżej materiały stanowiły także element realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”. Organizatorzy Festynu, dbając o zabezpieczenie i bogatą ofertę festynowych atrakcji, uwrażliwiali jego uczestników na wielką rolę planowania i przeżywania wolnego czasu w duchu trzeźwości i kreatywnej aktywności.

*** W nawiązaniu do powyższego – podkreślono wielką rolę wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu. Do udziału w Festynie zostali zaproszeni także Rodzice, z których wielu skorzystało z okazji wspólnej zabawy i aktywnego wypoczynku. W sumie – według ogólnych obliczeń – w Festynie wzięło udział ponad 60 osób (w tym ok. 40 dzieci).

*** Realizacja założeń rocznej pracy świetlicy i tegorocznego zimowiska Ściegny’2012 – szeroko pojęta profilaktyka. W szczególny sposób punkt ten został zrealizowany podczas „toru przeszkód”, który został zorganizowany na wzór „torów jazdy” dla rowerzystów. Wykonane przez dzieci znaki drogowe pomagały przypomnieć uczestnikom zabawy podstawowe zasady ruchu drogowego (tak bardzo potrzebne podczas letnich wyjazdów rowerowych).

*** Podkreślenie roli aktywnego spędzania wolnego czasu – dużą część czasu Festynu poświęciliśmy na przeprowadzenie plenerowych konkurencji sportowych. Wśród przeprowadzonych dyscyplin największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy: szachy wikingów, „Chodnikowe impresje”: „Moja Rodzina” oraz „Vivat wakacje!”, tor przeszkód, bule, „Arcydzieła sztuki impresjonizmu”, badminton, tenis stołowy, hula-hop, piłkarzyki i mini-golf. Przeprowadzone po raz pierwszy rozgrywki „szachów wikingów” trwały przez prawie cały czas Festynu – stanowiły novum, które zwróciło na siebie uwagę uczestników zabawy.

 

Organizacja tegorocznego Festynu oparta została o finansowe wsparcie Miejskiej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Lubań, dotację przyznaną przez Radę Parafialną oraz charytatywną pomoc Parafian (pragnę podkreślić duże zaangażowanie grupy Rodziców.

O stronę gastronomiczną zadbała grupa Pań, które przygotowały smaczne wypieki. W kosztach zakupu napojów i słodyczy partycypowała Miejska Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Lubań. Prowadzenia zabaw i konkurencji festynowych podjęła się nasza Młodzież, wsparta przez Opiekunki świetlicy: Danutę Undro, Iwonę Majszczyk i Sylwię Undro. Wspomniana grupa Młodzieży zadbała także o przygotowanie dekoracji festynowych. O stronę muzyczną Festynu zadbał ks. Janusz Barski.

W programie przewidziano następujące imprezy: konkurs hula-hop, rozgrywki tenisa stołowego, mini-Euro’2013 („piłkarzyki”), trawnikowy tor przeszkód, „Chodnikowe impresje”: „Moja Rodzina” oraz „Vivat wakacje!”, mistrzostwa badmintona, szachy wikingów, bule, „Arcydzieła sztuki impresjonizmu”, mini-golf, plenerową „Dyskotekę Małego Człowieka” i (kończące Festyn) ognisko. Wszystkie zostały zrealizowane – dzięki wsparciu rzeczowemu w każdej z nich zostały przewidziane i wręczone słodkie upominki.

 

Ostateczna ocena Festynu należy oczywiście do jego uczestników. W naszym podsumowaniu uznaliśmy go za sukces. Dzięki sprzyjającej pogodzie i urozmaiconej ofercie, w zabawie wzięła udział stosunkowo liczna grupa dzieci i młodzieży (40-osobowa grupa dzieci i młodzieży) oraz duża grupa osób dorosłych (w tym roku termin Festynu zbiegł się z obchodami Dni Lubania, co z pewnością wpłynęło na zmniejszenie liczby uczestników). Atmosfera była bardzo swobodna i radosna, co świadczy o trafności wyboru formy i sposobu przeprowadzenia imprezy.

 

 

W imieniu Organizatorów

 

Proboszcz

 ks. Janusz Barski

 

Dodaj komentarz: