„Musicie od siebie wymagać…”

Jubileusz Gimnazjum

     Te słowa, które wypowiedział do młodzieży bł. Jan Paweł II, stały się przesłaniem obchodów 65-lecia istnienia Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu-Księginkach, które miały miejsce 20.06.2013 roku. Szkoła, będąca kontynuatorką szkoły podstawowej, powstała w 1948 r. z inicjatywy repatriantów, którzy wieś Świecowo uznali za swoje miejsce na ziemi i po wojnie postanowili tu zamieszkać, pracować i wychowywać swoje dzieci.

    Zostały wypowiedziane podczas pierwszej odsłony tej ważnej uroczystości – była nią uroczysta Eucharystia, sprawowana przez Dziekana dekanatu Lubań, ks. Andrzeja Filę oraz proboszcza parafii, ks. Janusza Barskiego. We mszy uczestniczyli uczniowie gimnazjum, nauczyciele, goście i mieszkańcy Księginek. W homilii została podkreślona wyjątkowa atmosfera szkoły, w której kształtowane są młode osobowości. „W świecie masek i pseudofilozofii Wasza szkoła uczy Was myśleć, działać i żyć poprzez serce – powiedział proboszcz parafii – /…/ To najkrótszy i najpiękniejszy program wychowawczy, w który jesteście włączeni szkolnym procesem edukacji – jego źródłem jest sam Chrystus”. Mszę św. zwieńczyło słowo końcowe ks. Dziekana, który dziękując za zaproszenie złożył serdeczne życzenia Gronu Pedagogicznemu, Absolwentom, ale przede wszystkim Uczniom „Szkoły-Jubilatki”. Do tych ostatnich zwrócił się słowami Jana Pawła II, które stały się przesłaniem tegorocznego świętowania: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Po mszy św. rozpoczęła się uroczysta akademia, którą rozpoczęło słowo powitania i krótka historia szkoły, przedstawiona przez dyrektora szkoły, panią Beatę Jaworską. „Szkoła – jak podkreśliła Pani Dyrektor – powstała z wielkiej potrzeby środowiska, które podjęło działania na rzecz walki z analfabetyzmem. Przez 65 lat pełniła znaczącą rolę w dzielnicy. Zawsze była głównym ośrodkiem kultury, miejscem spotkań ludzi o różnych losach, historii i pochodzeniu kulturowym, miejscem wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz inicjatyw lokalnych, których celem było krzewienia takich wartości, jak patriotyzm, szacunek do przeszłości i tradycji. Przez ten czas wykształciła wielu wartościowych ludzi, aktywnie działających w środowisku lokalnym. Wśród jej absolwentów znajdziemy wielu wybitnych dyrektorów szkół, kierowników, urzędników, świetnych nauczycieli i dobrych fachowców wielu branż zawodowych. Absolwenci opuszczający nasze gimnazjum dobrze radzą sobie w szkołach ponadgimnazjalnych, angażują się w życie szkoły, rozwijają swoje zainteresowania i pasje oraz pełnią funkcje społeczne, niosąc pomoc potrzebującym. Choć minęło trochę lat i w szkole zmieniło się prawie wszystko: jej miejsce, budynek, rodzaj, numer i patron, ona nadal się rozwija, i tak, jak przez te wszystkie lata, skupia zespół świetnych nauczycieli, kompetentnych pedagogów i specjalistów – ludzi pełnych pasji, twórczych, traktujących swoją profesję jako służbę dzieciom i ich rodzinom. Są to ludzie o wysokim morale, którzy często bywają autorytetami dla uczniów, co sprzyja budowaniu życzliwych relacji tworzących przyjazną atmosferę naukowo – wychowawczą, inspirującą młodych ludzi do podejmowania coraz to nowszych inicjatyw edukacyjnych”.

Podczas akademii nauczycielom wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rozwoju Szkoły na Księginkach”, a uczniom szkolne nagrody INO SZNUR i tytuły Mistrza w dziewięciu kategoriach, których wręczenia dokonały osobistości życia publicznego. Jubileusz uświetniły przemówienia Kierownika Delegatury Kuratorium we Wrocławiu – p. Waldemara Urbaniaka i Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań – p. Mariusza Tomiczka, występy gimnazjalistów, absolwentów i nauczycieli oraz bogata wystawa wykonana z zebranych pamiątek z historii szkoły. Uroczystość przebiegała w miłej i życzliwej atmosferze, którą przenikał „wspomnień czar”.

 

Dodaj komentarz: