12 niedziela zwykła 23.06.2013 roku

*** Przeżywamy 12 niedzielę zwykłą – Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwach o naszych Ojcach: żyjących i zmarłych.

*** Sprawozdanie z NIEDZIELI PARAFIALNEJ…

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych: w niedziele po sumie parafialnej; w tygodniu – po mszach św.

 Wspomnienia tygodnia:

 poniedziałek (24.06) — Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

 piątek (28.06) — św. Ireneusza, biskupa i doktora Kościoła

 sobota (29.06) — św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów Diecezji Legnickiej (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W dniu wczorajszym odbył się VI Festyn Dziecięcy będący jednocześnie uroczystym zakończeniem pracy świetlicy w tym roku szkolnym. Składam serdeczne podziękowanie osobom, które wsparły jego organizację i przeprowadzenie. Festyn stanowił także część realizacji programu świetlicy, uwzględniającego elementy kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.

*** W poniedziałek przypada 36 rocznica święceń Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka. Pamiętajmy o Dostojnym Jubilacie w naszych modlitwach.

*** Składam gorące podziękowanie osobom, które podjęły się adoracji Najświętszego Sakramentu w miniony wtorek.

*** Gratuluję także Gronu Pedagogicznemu (z Panią Dyrektor na czele) oraz Uczniom Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu pięknej uroczystości jubileuszu 65-lecia szkoły.

*** Na tylnych ławkach zostały wystawione koperty – trwa akcja opałowa na sezon grzewczy 2013/2014.

*** WAŻNE!!! Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył O.Andrzej Smołka SS.CC, planowana na wtorek (25.06) zostanie – z przyczyn od nas niezależnych – odprawiona we wtorek (02.07) o godz. 17:00. Za tę zmianę gorąco przepraszam.

*** Rozpoczynamy przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej, związanej ze Srebrnym Jubileuszem naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy podtrzymać tradycję „loterii odpustowej” – osoby pragnące ofiarować fanty lub wesprzeć nas finansowo proszę o kontakt z Panami kościelnymi. W zakrystii można także dokonać zapisu wypieku ciast.

*** W tym tygodniu kończymy rok szkolny i katechetyczny 2012/2013. Uczniów, Nauczycieli i Katechetów oraz Rodziców gorąco zapraszam na mszę św. wieńcząca ten czas – zostanie ona odprawiona w piątek (28.06) o godz.8:00. Okazja do spowiedzi także w piątek, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

*** W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Msza św. ślubna o godz. 16:00.

*** Także w sobotę nasza Schola EDEN weźmie udział w obchodach święta parafii w Węglińcu w ramach „ewangelizacji śpiewem”. Gorąco zapraszam do udziału w tym wyjątkowym koncercie.

*** Z racji rozpoczynającego się od 1 lipca urlopu serdecznie zapraszam do skorzystania w tym tygodniu z możliwości załatwienia spraw kancelaryjnych. W terminie 01-13.07 sprawy nagłe proszę zgłaszać u ks. Czesława Misiewicza w Kościelniku.

*** Ks. Biskup Marek Mendyk serdecznie zaprasza młodzież do wzięcia udziału w XX Europejskich Spotkaniach Młodych w Legnickim Polu w dniach 22-29.08.2013 roku. Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie w zakrystii. Szczegóły są umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. reportaż z Buenos Aires, skąd pochodzi papież Franciszek; o najstarszym obrazie przedstawiającym Maryję, z którym tradycja wiąże powstanie modlitwy „Pod Twoją obronę” oraz hymnu „Regina coeli” oraz rozmowa z ks. Markiem Lisem, członkiem jury festiwalu filmowego w Cannes. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. przesłanie Ogólnopolskiego Kongresu Katolików „Stop ateizacji”; prezentację nowego biskupa rzeszowskiego, Ks. Biskupa Jana Wątroby oraz wspomnienie o śp. Ks. Kard. Stanisławie Nagy’m. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o Jubileuszach biskupich i kapłańskich; o krzeszowskim spotkaniu kół Żywego Różańca dzieci; o weekendowych katechezach przedmałżeńskich, o festynie charytatywnym u Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu oraz o obchodach Festynu Parafialnego w parafii św. Jadwigi. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 *************************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Będą patrzeć na tego, którego przebili

 

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

 

Za 12,10-11

 

To mówi Pan:

 

”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.

 

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 63,2.3-4.5-6.8-9

 

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą,

jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska cenniejsza od życia,

więc sławić Cię będą moje wargi.

 

Będę Cię wielbił przez całe me życie

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie,

a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

 

Bo stałeś się dla mnie pomocą

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

Do Ciebie lgnie moja dusza,

prawica Twoja mnie wspiera.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

 

Ga 3,26-29

 

Bracia:

 

Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

 

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. Łk 9,23

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 9,18-24

 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”.

 

Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.

 

Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

 

Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: