11 niedziela zwykła 16.06.2013 roku

msza_06.2013*** Przeżywamy 11 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. W naszej wspólnocie witam serdecznie pana Piotra Kubę Kubackiego z „Piwnicy pod baranami” – dziękuję za przyjęcie zaproszenia i życzę miłego pobytu w naszej parafii.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych: w niedziele po sumie parafialnej; w tygodniu – po mszach św.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.06) — św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

— środa (19.06) — św. Romualda, opata

— piątek (21.06) — św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu, we wtorek (18.06) przypada parafialna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się o godz. 9:00 – zakończy ją nabożeństwo czerwcowe o godz. 17:30. Msza św. rozpocznie się zaraz po zakończeniu nabożeństwa. Zachęcam do skorzystania z czasu „rozmowy serc” z Chrystusem.

*** Także we wtorek zapraszam na godz. 18:30 na plebanię osoby, które mogłyby wesprzeć organizację tegorocznej uroczystości odpustowej – związanej z podwójnym Srebrnym Jubileuszem.

*** W czwartek (20.06) dostojny jubileusz 65-lecia będzie obchodziło Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu. Serdecznie zapraszam na mszę św. o godz.13:00 – będzie jej przewodniczył Dziekan Dekanatu Lubań, ks. Andrzej Fila. Popołudniowa msza św. bez zmian.

*** W piątek od godz. 16:00 okazja do spowiedzi przed rozpoczęcie tegorocznych wakacji.

*** W sobotę – w pierwszy dzień lata -natomiast serdecznie zapraszam na godz. 12:00 nasze dzieciaki na Festyn Dziecięcy. Kiepska pogoda uniemożliwiła przeprowadzenie Waszej uroczystości – czynimy to teraz i życzymy pięknej zabawy. Będzie to jednocześnie okazja do uroczystego zakończenia pracy świetlicy w tym roku szkolnym.

*** Dzieciom przypominam, że przyszła niedziela to DZIEŃ OJCA.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 27-35, Bema, Prusa, Rzecznej i Żołnierskiej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Na tylnych ławkach zostały wystawione koperty – trwa akcja opałowa na sezon grzewczy 2013/2014.

*** 25.06 o godz. 17:00 zostanie odprawiona kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył O.Andrzej Smołka SS.CC.

*** W gablocie zostały umieszczone zaproszenia do udziału w wyjeździe na Jasną Górę (13.07).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. formularz do złożenia podpisu pod projektem ustawy zakazującej zabijania chorych dzieci oraz o młodym meksykańskim męczenniku, który dzięki filmowi „Cristiada” staje się wzorem dla chłopców z Polski. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. refleksję po śmierci kard. Stanisława Nagyego; opis I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca; refleksję nad stanem prawa w naszym kraju; wspomnienie matury Karola Wojtyły oraz obszerną relację ze Spotkania Młodych na Polach Lednickich. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o 3-dniowym pobycie w naszej diecezji figury św. Michała Archanioła; o przebiegu 3 Biegu Papieskiego w Legnicy oraz legnickich obchodach Dnia Dziecka. Rodzicom naszych najmłodszych dedykuję nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

PIERWSZE CZYTANIE

 

Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie

 

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

 

2 Sm 121. 7-10.13

 

Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: ”To mówi Pan, Bóg Izraela: »Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej.

 

Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę«”.

 

Dawid rzekł do Natana: ”Zgrzeszyłem wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: ”Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 32,1-2.5.7 i 11

 

Refren: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

 

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,

a jego grzech zapomniany.

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,

a w jego duszy nie kryje się podstęp.

 

Grzech wyznałem Tobie

i nie ukryłem mej winy.

Rzekłem: ”Wyznaję mą nieprawość Panu”,

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

 

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,

otoczysz mnie radością z mego ocalenia.

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

 

Ga 2,16.19-21

 

Bracia:

Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.

 

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

1 J 4,10b

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 7,36-8,3

 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza

i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.

 

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: ”Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.

 

Na to Jezus rzekł do niego: ”Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.

 

On rzekł: ”Powiedz, Nauczycielu”.

 

”Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”.

Szymon odpowiedział: ”Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.

 

On mu rzekł: ”Słusznie osądziłeś”.

 

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: ”Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.

 

Do niej zaś rzekł: ”Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: ”Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”.

 

On zaś rzekł do kobiety: ”Twója wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

 

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: