9 niedziela zwykła 02.06.2013 roku

*** Przeżywamy 9 niedzielę zwykłą. Jest to Dzień Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność.

*** Dzisiaj, podczas mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość Rocznicy I Komunii św. O godz. 17:00 rozpocznie się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu – zakończymy ją uczestnictwem w nabożeństwie czerwcowym.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (03.06) — św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy

— środa (05.06) — św. Bonifacego, biskupa i męczennika

— piątek (07.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość))

— sobota (08.06) — Niepokalanego Serca NMP

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W minionym tygodniu przeżyliśmy uroczystość Bożego Ciała. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom (niestety nielicznym), które zadbały o przygotowanie ołtarzy i trasy procesji. Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu dziękuję za zabezpieczenie trasy procesji.

*** Trwa oktawa Bożego Ciała – do czwartku (o ile pozwoli pogoda) procesje eucharystyczne wokół kościoła. Nabożeństwa czerwcowe w tygodniu po mszy św.

*** Wczoraj swoje święto przeżywały dzieci. Składam Wam gorące życzenia: miłości ludzi i obfitości łask od Pana Boga. Z racji niesprzyjającej aury nie odbył się wczorajszy Festyn Dziecięcy – przenosimy go na sobotę (22.06).

*** W poniedziałek msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** W najbliższy czwartek odbędzie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – rozpoczęcie o godz. 9:00; zakończenie o godz. 18:00.

*** W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji I piątku miesiąca w tym dniu okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

*** W przyszłą niedzielę rozpoczynamy akcję opałową na sezon grzewczy 2013/2014.

*** 25.06 o godz. 17:00 zostanie odprawiona kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył O.Andrzej Smołka SS.CC.

*** W dniach 07-09.06.2013 r. odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Lwówku Śląskim nauki przedmałżeńskie. Program spotkania został umieszczony w gablocie.

*** W gablocie zostały umieszczone zaproszenia do udziału w wyjeździe do Krzeszowa na manifestację religijno-patriotyczną w obronie TV TRWAM (17.06) i na Jasną Górę (13.07).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Modlitwa Salomona za cudzoziemców

 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

 

1 Krl 8,41-43

 

Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił: „Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię (bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.

 

Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 117,1-2

 

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

 

Chwalcie Pana wszystkie narody,

wysławiajcie Go wszystkie ludy,

bo potężna nad nami Jego łaska,

a wierność Pana trwa na wieki.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Niezmienność Ewangelii

 

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

 

Ga 1,1-2.6-10

 

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do Kościołów Galacji:

 

Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.

 

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty!

 

A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

J 3,16

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Uzdrowienie sługi setnika

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 7,1-10

 

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.

 

Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”.

 

Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”.

 

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: