Niedziela Zesłania Ducha Świętego 19.05.2013 roku

25-lecie_A

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą obchód liturgicznego okresu Paschy Chrystusa. Jednocześnie dobiegł końca czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Z racji uroczystości można dzisiaj zyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

*** Jest to także NIEDZIELA PARAFIALNA – kolekta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów remontu pieca w kościele. Przed kościołem zbiórka do puszek na Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży oraz Diecezjalnych Pielgrzymek Pieszych.

*** Od jutra wkraczamy w czas zwykły w ciągu roku.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych: w niedziele po sumie parafialnej; w dni powszednie – po mszy św. Zaproszenie kieruję szczególnie w stronę naszych najmłodszych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (20.05) — NMP Matki Kościoła (święto)

— czwartek (23.05) – nowe święto: Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

— piątek (24.05) — NMP Wspomożycielki Wiernych

— niedziela (26.05) — niedziela Najświętszej Trójcy (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu, we wtorek, będę przeżywał szczególny dzień – 25 lat temu, 21.05.1988 roku przyjąłem z rąk Jego Eminencji Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza, święcenia kapłańskie. Dziękując za dar modlitwy i pamięć nadal o nie proszę.

*** W związku z Jubileuszem w środę i czwartek msze św. zostaną odprawione o godz. 18:00 – za zmianę gorąco przepraszam. W te dni o godz. 17:30 zapraszam na nabożeństwa majowe.

*** W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić piękną uroczystość I Komunii św. Swoje pierwsze pełne spotkanie z Chrystusem w Eucharystii przeżyje 13-osobowa grupa dzieci. Porządek liturgii w tym dniu: msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Nabożeństwo majowe o godz. 16:00.

*** Ostatnie spotkania dzieci przed I Komunią św.: środa (22.05) o godz. 18:30 i spowiedź w sobotę (25.05) o godz. 10:00.

*** W tym tygodniu zapraszam także dzieci rocznicowe – spotkania odbędą się we wtorek o godz. 17:30 i czwartek (23.05) o godz. 18:30.

*** Zachęcam do szczególnej modlitwy za nasze Mamy – przyszła niedziela to Dzień Matki.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Energetycznej, Ogrodowej, Stawowej 1-11 oraz Leśnej 18-25 a za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszego święta.

*** Siostry Magdalenki od Pokuty (ul. Wrocławska 17) serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Charytatywny „Pod skrzydłami aniołów”, organizowany dzisiaj przez – przeżywające Jubileusz 15-lecia działalności – Ognisko Wychowawcze (14:30-20:00). Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** W dniach 07-09.06.2013 r. odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Lwówku Śląskim nauki przedmałżeńskie. Program spotkania został umieszczony w gablocie.

*** Także w gablocie znajduje się plakat zachęcający do skorzystania z oferty wypoczynku letniego w ramach programu LATAWIEC – od rycerza do żołnierza.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

**********************************************

MSZA W DZIEŃ

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 2,1–11

 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 

Błogosław, duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.

 

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich,

Niech miła Mu będzie pieśń moja,

będę radował się w Panu.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

 

1 Kor 12,3b–7.12–13

 

Bracia:

 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

 

Oto słowo Boże.

 

SEKWENCJA

 

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,

Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

 

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

 

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

 

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

 

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

 

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

 

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

 

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Przyjdź, Duchu Święty,

napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Jezus daje Ducha Świętego

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

J 20,19–23

 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: