Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2013 roku

wniebowstapienie_1*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Po każdej mszy św. nowenna przed Zesłaniem Ducha Św. Nabożeństwa majowe w niedziele po sumie parafialnej; w dni powszednie – po mszy św. Serdecznie zapraszam.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (13.05) — NMP Fatimskiej

— wtorek (14.05) – św. Macieja Apostoła (święto)

— czwartek (16.05) — św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

— niedziela (19.05) — niedziela Zesłania Ducha Świętego (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W minionym tygodniu zostały przeprowadzone prace porządkowe na terenie wokół kościoła. Składam gorące podziękowanie osobom, które wzięły w nich udział, a także twórcom nowej aranżacji kwiatowej koło altany – Paniom: Małgorzacie Kleszczyńskiej, Alicji Kwiecińskiej, Krystynie Mucha, Zofii Klimowicz, Jadwidze Pałka, Dominice i Nadii Szydło i Kazimierze Hałajko; Państwu: Annie i Janowi Piskozub oraz Irenie i Marianowi Sokołowskim; Panom: Stanisławowi Czajkowskiemu, Andrzejowi Rybowicz, Ryszardowi Piekarskiemu, Pawłowi Faltyn i Arturowi Stępień.

*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z ul. Energetycznej, Ogrodowej, Stawowej 1-11 oraz Leśnej 18-25 a.

*** W przyszłą niedzielę kończy się okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.

*** Przypominam, że tegoroczna uroczystość I Komunii św. odbędzie się 26.05 o godz. 11:00, zaś Rocznica – 02.06 o godz. 10:00. W związku z tym próby dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędą się w środę (godz.17:30) i piątek (godz.16:00). Pierwsze spotkanie dzieci rocznicowych w czwartek (16.05) o godz. 17:30.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA – kolekta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów remontu pieca w kościele.

*** Siostry Magdalenki od Pokuty (ul. Wrocławska 17) serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Charytatywny „Pod skrzydłami aniołów”, organizowane przez – przeżywające Jubileusz 15-lecia działalności – Ognisko Wychowawcze w przyszłą niedzielę, 19.05 (14:30-20:00). Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** W dniach 07-09.06.2013 r. odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Lwówku Śląskim nauki przedmałżeńskie. Program spotkania został umieszczony w gablocie.

*** Także w gablocie znajduje się plakat zachęcający do skorzystania z oferty wypoczynku letniego w ramach programu LATAWIEC – od rycerza do żołnierza.

*** W ostatniej ławce zostały umieszczone kartki, z których można skorzystać przy składaniu próśb i dziękczynień przez orędownictwo MB Nieustającej Pomocy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. homilie wygłoszoną na Jasnej Górze w uroczystość NMP Królowej Polski; refleksję abp Gerharda Ludwiga Mullera o dobrej i złej teologii wyzwolenia, o miłości do ubogich i Kościele w Ameryce Łacińskiej; rozważanie o dziele św. Maksymiliana M.Kolbe z okazji 75-lecia Radia Niepokalanów oraz zachętę do obejrzenia filmu „Cristiada”. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. refleksję o przeżywaniu nabożeństw fatimskich; o wakacyjnych planach Caritas naszej diecezji oraz o problemie „framingowania” w polskich mediach. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. rozmowa z biskupem Edwardem Dajczakiem o pomysłach na zatrzymanie w Kościele bierzmowanej młodzieży; o tym, dlaczego nie można na maturze zdawać egzaminu z religii (a można z wiedzy o tańcu) oraz sylwetka siostry Laury, pierwszej świętej w historii Kolumbii, kanonizowanej w tę niedzielę.

og17og37og56og62

ziel04ziel09ziel22ziel38

PIERWSZE CZYTANIE

 

Uniósł się w ich obecności w górę

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 1,1-11

 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

 

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

 

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 47,2-3.6-7.8-9

 

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy, straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

 

Ef 1,17-23

 

Bracia:

 

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Mt 28,19.20

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

 

EWANGELIA

 

Jezus został uniesiony do nieba

 

Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 24,46-53

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

 

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.

 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: