6 niedziela Wielkanocy 05.05.2013 roku

LU07*** Przeżywamy 6 niedzielę Wielkanocy. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Przypominam, że zbliża się zakończenie okresu spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.

*** W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze plenerowe spotkanie grup naszej parafii. Składam gorące podziękowanie jego Organizatorom oraz uczestnikom. Dziękuję także osobom, które zadbały o majową oprawę ołtarza oraz terenu przy altanie.

*** W poniedziałek rozpoczynają się Dni Krzyżowe (poniedziałek-środa), podczas których Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na świecie cierpią głód.

*** W poniedziałek, z racji I poniedziałku miesiąca, msza św. z udziałem Duszpasterstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie o godz. 18:00 – o godz. 17:30 nabożeństwo błagalne i majowe.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (06.05) — św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)

— środa (08.05) — św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— niedziela (12.05) — Wniebowstąpienie Pańskie

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu próby dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędą się we wtorek (godz.17:30) i czwartek (godz.17:30). Spotkanie z Rodzicami dzieci w przyszłą niedzielę (12.05) po sumie parafialnej.

*** W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego – msza św. o godz. 17:30.

*** W dniach 07-09.06.2013 r. odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Lwówku Śląskim nauki przedmałżeńskie. Program spotkania został umieszczony w gablocie.

*** Także w gablocie znajduje się plakat zachęcający do skorzystania z oferty wypoczynku letniego w ramach programu LATAWIEC – od rycerza do żołnierza.

*** W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Janina Pilipczuk i Stefan Bergunda.

*** W ostatniej ławce zostały umieszczone kartki, z których można skorzystać przy składaniu próśb i dziękczynień przez orędownictwo MB Nieustającej Pomocy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. o O.Innocentym Bocheńskim OP, który założył w Szwajcarii Polską Misję Katolicką; o kulcie Matki Bożej w Polsce; o zbiorowym milczeniu w kwestii karania śmiercią obywateli polskich pomagających Żydom (w nawiązaniu do rocznicy wybuchu powstania w Getcie warszawskim) oraz o akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o zaprzestanie finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na embrionach. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. refleksję o istocie przeżywania miesiąca maja; o warsztatach dla katechetów w Legnicy oraz W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. naklejka „Prowadzę, jestem trzeźwy” oraz tekst o tym, jak alkohol spowalnia i ogranicza reakcje człowieka oraz o tym, czym jest przebaczenie (wzruszające świadectwa osób, które doświadczyły efektów tego procesu). Naszym najmłodszym dedykuję kolejny numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 *****************************

PIERWSZE CZYTANIE

 

Dekret Soboru Jerozolimskiego

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 15,1-2.22-29

 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii:

 

”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.

 

Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.

 

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:

 

”Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.

 

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 67,2-3.5.8

 

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami

i nam błogosławi,

niech nam ukaże pogodne oblicze.

Aby na ziemi znano Jego drogę,

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

 

Niech się narody cieszą i weselą,

że rządzisz ludami sprawiedliwie

i kierujesz narodami na ziemi.

Niech nam Bóg błogosławi, niech się

Go boją wszystkie krańce ziemi.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Miasto święte

 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

 

Ap 21,10-14.22-23

 

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

J 14,23

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Duch Święty nauczy was wszystkiego

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

J 14,23-29

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: