„BĄDŹCIE LUDŹMI BŁOGOSŁAWIEŃSTW…”

Bierzmowanie 26.04.2013 r.

Te słowa, wypowiedziane podczas uroczystej Eucharystii, w której wzięła udział blisko 80-osobowa grupa Młodzieży Lubania, przygotowanej do przyjęcia darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, stanowiły życzenie, a jednocześnie motyw przewodni refleksji nad istotą dojrzałego chrześcijaństwa młodego człowieka naszego czasu.

Zostały one wypowiedziane przez przewodniczącego wspomnianej liturgii, Biskupa Legnickiego, Ks. Biskupa Stefana Cichego, w kościele Świętej Trójcy w Lubaniu, w którym odbyła się w piątek (26.04.2013 roku) uroczystość Konfirmacji. We mszy św. wzięła udział reprezentacja młodzieży parafii p.w. Świętej Trójcy w Lubaniu (31 osób), Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy (19 osób), św. Antoniego Padewskiego w Siekierczynie (15 osób) i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach (13 osób). Celebrował ją Biskup Legnicki w asyście Księży Proboszczów wspomnianych parafii (z gospodarzem miejsca na czele) oraz Dziekana dekanatu Lubań, ks. Andrzeja Fili i lokalnego Prezbiterium. O właściwy przebieg uroczystości zadbał wikariusz parafii Świętej Trójcy, Ks. Artur Węgiel.

Mimo, iż tak częstym jest dzisiaj deprecjonowanie wszelkich wartości, wrażeniem uderzającym przy wejściu do kościoła była powaga. Tak młodzież, jak i ich rodziny tworzyły atmosferę oczekiwania na wydarzenie ważne dla ich codziennego życia, łączącą się z odczuwalną radością i spontanicznością. Ich kumulacją stała się właśnie Eucharystia.

Podkreślili to Rodzice, którzy – witając Księdza Biskupa i prosząc o udzielenie ich dzieciom Sakramentu Bierzmowania – zaakcentowali wielką wagę przeżywanej dzisiaj uroczystości. „Doprowadziliśmy nasze dzieci do tego momentu /…/ Wsparci modlitwą, o którą prosimy pragniemy teraz pomagać im w formowaniu postawy codziennego dojrzałego życia wiarą”. Z podobną prośbą, nawiązującą do przeżywanego Roku Wiary, wyboru nowego Papieża oraz zbliżającej się 8 rocznicy ingresu Ordynariusza Legnickiego, zwrócił się także proboszcz parafii Świętej Trójcy, ks. Kanonik Jan Lombarski.

W słowie refleksji Ks. Biskup, nawiązując do fragmentu Kazania na Górze oraz – wyrażonej wcześniej – woli przyjęcia Sakramentu, zachęcał do tego, aby dzięki darom Ducha Świętego stawać się „ludźmi błogosławieństw”. „To nie jest łatwe /…/, dzisiaj wymaga to pójścia drogą krzyża, ale bez niego – usłyszeliśmy – nie ma prawdziwej wartości życia”. Ukazując zdecydowaną rozbieżność wezwań Kazania na Górze i „moralności XXI wieku” homileta podkreślił potrzebę rozwijania w sobie umiejętności dokonywania codziennych wyborów, których podstawą powinna być „mądrość Słowa”. „Czytajcie Słowo Boga – wzywał Ksiądz Biskup – /…/ Sięgajcie po to, co jest skarbnicą Bożej mądrości i miłości. /…/ Wpatrujcie się w Chrystusa, który nie tylko wzywa do życia w duchu błogosławieństw, ale sam daje przykład, jak to czynić; jest ich najdoskonalszym wypełnieniem.

Sięgając do znaczenia słowa „dojrzałość”, Ks. Biskup zaprosił następnie zgromadzoną Młodzież do dialogu, podczas którego została wyznana publicznie wiara. Stanowiło to bezpośrednie przygotowanie do momentu, którego wszyscy oczekiwali – przyjęcia znamienia dojrzałości chrześcijańskiej. „Od tej pory jesteśmy ci sami, ale już nie tacy sami” – wspomniała później jedna z uczestniczek uroczystości. Dało się to zauważyć podczas obrzędu udzielenia Sakramentu Bierzmowania i całości przebiegu uroczystej liturgii – towarzyszyła temu powaga i widoczne wewnętrzne zaangażowanie.

Sakrament Bierzmowania jest darem, ale i zobowiązaniem. „Żyć dojrzale wiarą” to wyzwanie, któremu nie jesteśmy w stanie podołać, jeśli „zablokujemy się” na działanie Ducha Świętego. Życzymy więc naszej młodzieży codziennej harmonii współpracy z Nim oraz płynącej stąd radości ducha, będącej jednym z filarów skutecznego świadectwa wiary i życia – i dedykujemy słowa Jacquesa Loev’a: „Pamiętaj, jesteś być może jedyną Ewangelią, którą będzie czytał drugi człowiek”.

Zapraszam do obejrzenia części materiałów foto – składam gorące podziękowanie p.Ryszardowi Piekarskiemu za uwiecznienie opisanej mszy św. na zdjęciach. Mam nadzieję, że dla wszystkich uczestników uroczystości będzie to miła pamiątka (ikona na początku wpisu przekierowuje do albumu, skąd można pobrać pomniejszone zdjęcia. Pełna wersja zdjęć na CD znajduje się u Księży Proboszczów).

 

 

Dodaj komentarz: