4 niedziela Wielkanocy 21.04.2013 roku

DSC_8446*** Przeżywamy 4 niedzielę Wielkanocy. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (23.04) — św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— czwartek (25.04) — św. Marka Ewangelisty (święto)

*** W tym tygodniu próby dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędą się we wtorek (godz.16:00) i środę (godz.17:30).

*** W czwartek swoje święto patronalne – Imieniny – obchodzi Ks. Biskup Marek Mendyk. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Jubilata.

*** W najbliższy piątek (26.04) 13-osobowa grupa młodzieży naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk Biskupa Legnickiego Ks. Biskupa Stefana Cichego. W miejsce mszy parafialnej zapraszam w tym dniu na uroczystą Eucharystię o godz.17:00 do kościoła Świętej Trójcy.

*** W sobotę (27.04) przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. Jest to okazja do modlitwy o miłosierdzie Boże dla całego narodu w rocznicę uchwalenia w 1956 roku ustawy dopuszczającej aborcję.

*** W ostatniej ławce zostały umieszczone kartki, z których można skorzystać przy składaniu próśb i dziękczynień przez orędownictwo MB Nieustającej Pomocy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. o misjach w Afryce; o Tygodniu Biblijnym; o potrzebie modlitwy o powołania oraz o kryzysie demograficznym w Polsce. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. materiały poświęcone Niedzieli Dobrego Pasterza; obchodom Wielkiego Czwartku w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni oraz relację z Koncertu Wielkanocnego w naszej parafii. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. rozmowa z ks. prof. Michałem Hellerem o początkach wszechświata; o tym, czy konsekracja dziewic to relikt czy też sposób na życie z Bogiem w XXI wieku oraz o tym, ile Kościół faktycznie stracił na zamianie Funduszu Kościelnego na asygnatę podatkową. Naszym najmłodszym dedykuję kolejny numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności Marian Szczepaniak. Pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 13:00.

 *******************************************

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Apostołowie zwracają się do pogan

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 13,14.43-52

 

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.

 

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

 

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: ”Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ”Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”.

Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

 

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 100,1-2.3,4b-5ab

 

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

 

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,

służcie Panu z weselem,

Stawajcie przed obliczem Pana

z okrzykami radości.

 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

On sam nas stworzył.

Jesteśmy Jego własnością,

Jego ludem, owcami Jego pastwiska,

 

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,

z hymnami w Jego przedsionki.

Albowiem Pan jest dobry,

Jego łaska trwa na wieki.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Baranek będzie ich pasł i prowadzał ich do źródeł wód życia

 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

 

Ap 7,9.14b-I7

 

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

J 10,14

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,

a moje Mnie znają.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

J 10,27-30

 

Jezus powiedział:

 

”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: