Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 31.03.2013 roku

easter1*** Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w którą wkroczyliśmy uczestnicząc w najważniejszej Eucharystii roku liturgicznego – we Mszy św. Wigilii Paschalnej. Osoby uczestniczące w niej mogą dzisiaj przyjąć po raz drugi komunię św. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

*** Pragnę wszystkim Parafianom złożyć z racji rozpoczętych Świąt Paschy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wielu ciepłych i serdecznych spotkań świątecznych; spędzonego pracowicie, ale z humorem dnia jutrzejszego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego. Tego życzę naszym Parafianom oraz przybyłym na czas Świąt Gościom.

*** Dzisiejszy porządek mszy św. – o godz. 10:00 i 11:30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj i jutro po mszy o godz. 10:00; w tygodniu po mszach św.

*** Jutro porządek niedzielny Mszy św. – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Kolekta ze mszy św. przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas każdej Mszy św. obrzęd aspersji i pokropienie wiernych wodą święconą. Przypominam, że zwyczaj obchodzenia Dyngusa jest tradycją, która domaga się uszanowania przez wszystkie osoby w niej uczestniczące. Stąd też prośba: UŻYWAJĄ WODY TYLKO CI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ W TO BAWIĆ!!! Bawiących się w Dyngusa proszę o uszanowanie osób idących do kościoła.

*** W minionym tygodniu przeżywaliśmy święty czas Triduum Paschalnego, najważniejszy okres roku liturgicznego. Pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa oraz uświadomienie ceny miłości Boga do człowieka dają nam możność pogłębienia świadomości naszej wiary w Niego i nadziei zbawienia. Czas ten wymagał wiele wysiłku i prac, aby przygotować naszą świątynię. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przedświąteczne przygotowania. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę osób, które przygotowały wystrój kościoła i zadbały o jego uprzątnięcie oraz ukwiecenie; dziękuję Paniom, które tradycyjnie zadbały o piękny wygląd ołtarza i prezbiterium. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam godnie przeżyć ten święty czas: Służbie Liturgicznej (i osobom, które ją wsparły na ten czas); Młodzieży Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach; paniom prowadzącym Nowennę do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale podczas adoracji; przedstawicielom naszej Parafii, którzy czynnie włączyli się w bogatą liturgię tych dni. Gorące „Bóg zapłać” kieruję w stronę wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca za piękne przeprowadzenie czuwania wieczornego w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Dziękuję wreszcie wszystkim Parafianom, którzy tak licznie uczestniczyli w liturgii Triduum. BÓG ZAPŁAĆ!!!

*** Pragnę także gorąco podziękować za wielkoczwartkową pamięć i modlitwę w mojej intencji – są to bardzo ważne elementy wsparcia mojego kapłańskiego posługiwania w naszej parafii.

*** Z racji pilnego wyjazdu we wtorek nie będzie mszy św., za co gorąco przepraszam.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w sobotę w godzinach porannych; popołudniowa msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy św. spotkanie w świetlicy parafialnej.

*** We wtorek obchodzimy 8 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Pamiętajmy o dziękczynieniu za Jego pontyfikat.

*** Przyszła niedziela to uroczystość Miłosierdzia Bożego. Jest to święto patronalne Caritas.

*** Przyszła niedziela to także dzień „wyśpiewania” chwały Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszam na Koncert Wielkanocny „Pan zmartwychwstał!!! Alleluja!!!”, który odbędzie się po mszy św. o godz. 9:30. Z racji koncertu suma parafialna rozpocznie się o godz. 12:00. Za zmiany gorąco przepraszam.

*** W ostatniej ławce zostały umieszczone kartki, z których można skorzystać przy składaniu próśb i dziękczynień przez orędownictwo MB Nieustającej Pomocy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

Triduum 2013

NIEDZIELA WIELKANOCY

MSZA W DZIEŃ

PIERWSZE CZYTANIE

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34a.37-43

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 118,1-2.16-17.22-23

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3, 1-4

Bracia:

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

Albo do wyboru:

DRUGIE CZYTANIE

Wyrzućcie stary kwas

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 5,6b-8

Bracia:

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 Kor 5,7b-8a

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

PIERWSZE CZYTANIE

 

Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Dz 2,14.22-32

 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:

 

„Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów.

 

Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim.

 

Dawid bowiem mówił o Nim: «Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim».

 

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Zatem jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.

 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11

 

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

 

Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie,

mówię do Pana: „Tyś jest Panem ,moim”.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,

to On mój los zabezpiecza.

 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,

bo serce napomina mnie nawet nocą.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz.

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię Twojej radości

i wieczną rozkosz

po Twojej prawicy.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Ps 118,24

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Oto dzień, który Pan uczynił,

radujmy się w nim i weselmy.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

 

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Mt 28,8-15

 

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.

 

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

 

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”.

 

Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

 

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: