Liturgia Wielkiego Tygodnia’2013

NIEDZIELA PALMOWA   24.03.2013 roku

Msza g.8:30

Czytanie I — Zbigniew Kwieciński

Psalm ……….

Czytanie II — Zbigniew Kwieciński

Woda święcona — Adrian Undro

Męka Pańska: Ewangelista — Adrian Undro      Tłum — Jakub Kwieciński     Osoby pojedyncze …………..

Msza g.10:00

Czytanie I – Małgorzata Tomaszewska

Psalm — Monika Piekarska

Czytanie II — Paulina Wiśniewska

Woda święcona ………….

Męka Pańska: Ewangelista — Martyna Kleszczyńska; Tłum Monika Piekarska; Osoby pojedyncze Joasia Piekarska

Msza g.11:30 PROCESJA Z PALMAMI

Czytanie I — K.Hałajko

Psalm — A.Jungowska

Czytanie II — I.Skowron

PROCESJA: krzyż ………. Kadzielnica i łódka ………………..

Świece (turyferarze) ………………….

Mikrofon i lekcjonarz ………………..

Woda święcona ………………

Męka Pańska: Ewangelista — A.Jungowska; Tłum — M.Kleszczyńska; Osoby pojedyncze — J.Pałka

Przygotowanie dekoracji — poniedziałek (25.03), godz. 17:00

Sprzątanie kościoła — wtorek (26.03) po mszy św. W świetlicy zbiórka funkcyjnych.

 

 

EWANGELIA W CZASIE PROCESJI I POŚWIĘCENIA PALM

 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

 

Łk 19,28-40

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy.

 

Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go potrzebuje»”.

 

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?”

 

Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”.

 

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:

 

„Błogosławiony Król,

który przychodzi w imię Pańskie.

Pokój w niebie

i chwała na wysokościach”.

 

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”.

 

Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

MSZA

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

Iz 50,4-7

 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo Krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

 

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.

 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6

 

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

 

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,

wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:

„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,

niech go ocali, jeśli go miłuje”.

 

Sfora psów mnie opadła,

otoczyła mnie zgraja złoczyńców.

Przebodli moje ręce i nogi,

policzyć mogę wszystkie moje kości.

 

Dzielą między siebie moje szaty

i los rzucają o moją suknię.

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:

pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

 

Będę głosił swym braciom Twoje imię

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:

„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,

niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

 

Flp 2,6-11

 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

 

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Flp 2,8-9

 

Chwała Tobie, Królu wieków

 

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,

a była to śmierć na krzyżu.

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko

i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

 

Chwała Tobie, Królu wieków

 

EWANGELIA

 

+ – słowa Chrystusa

E. – słowa Ewangelisty

I. – słowa innych osób pojedynczych

T. – słowa kilku osób lub tłumu

 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza

 

Łk 23,1-49

 

Jezus przed Piłatem

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza – Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

 

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.

 

Jezus ponownie przed Piłatem

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

 

Jezus odrzucony przez swój naród

E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. E. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

 

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? E. Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

 

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

 

Wyszydzenie na krzyżu

A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wielkiej Rady drwiąco mówili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski.

 

Dobry łotr

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

I. Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

 

Śmierć Jezusa

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. E. Po tych słowach wyzionął ducha. Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

 

Po śmierci Jezusa

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: T. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

 

Oto słowo Pańskie.

***********************************************************************************

***********************************************************************************

Wielki Czwartek 28.03.2013 r. godz. 18:00

Próba asysty: godz. 12:00

Wchodzimy głównym wejściem (wejście uroczyste)

Komentarz do czytań mszalnych – Zbigniew Kwieciński

I Czytanie – Beata Kwiecińska

Psalm – Monika Piekarska

II Czytanie – Joanna Piekarska

Modlitwa wiernych – Kazimiera Hałajko – Jadwiga Pałka

sygnaturka przy zakrystii – Sebastian Rybicki

dzwonki – Jakub Kwieciński

dzwon – Jan Piskozub

krzyż – Łukasz Janda

PROCESJA Z DARAMI:

kielich – K.Hałajko

patena – J.Kwieciński

puszka ……….…………….

ampułki – P.Wiśniewska

PROCESJA DO CIEMNICY (w Ciemnicy umieszczamy tylko puszki – bez monstrancji !!!):

trybularz – A.Undro

łódka – Ł.Janda

welon – Kamil Kwieciński

świece – Jakub Kwieciński – Sebastian Rybicki

ściągnięcie bielizny ołtarzowej: M.Kleszczyńska — K.Hałajko

ADORACJA (do godz. 21:00): Rycerstwo Niepokalanej Gorzkie Żale: Maria Janda

*** Wejście uroczyste (głównym wejściem)

*** Okadzenie ołtarza, pozdrowienie wiernych

*** Akt pokuty

*** Hymn „Chwała na wysokości Bogu” (dzwonki, gong, dzwon)

*** Kolekta

*** Liturgia słowa – homilia

*** Procesja z darami

*** Liturgia eucharystyczna (I modlitwa eucharystyczna)

*** Komunia św.

*** Modlitwa po komunii (Najśw. Sakrament pozostaje na ołtarzu)

*** Po komentarzu okadzenie Najśw. Sakramentu, nałożenie welonu i przeniesienie do ciemnicy (kolejność asysty: krzyż, świece, kadzielnica)

*** Po przyniesieniu do ciemnicy okadzenie Najśw. Sakramentu, krótka adoracja, przyklękamy i wracamy do zakrystii

*** Obnażenie ołtarza i wyniesienie z kościoła wszystkich krzyży.

*** Adoracja

 

Czytanie z Księgi Wyjścia (Wj 12, 1-8. 11-14)

Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy Ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze”».

Oto słowo Boże.

 

REFREN: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy,
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian      (1 Kor 11, 23-26)

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto słowo Boże.

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Daję wam przykazanie nowe,

Abyście się wzajemnie miłowali,

Jak Ja was umiłowałem.

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 13, 1-15)

Do końca ich umiłował.

Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika Nowego i Wiecznego Przymierza, zanieśmy do Boga Ojca nasze wspólne prośby:

 

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez sprawowanie codziennie sakramentalnej pamiątki Ofiary Chrystusa coraz bardziej upodabniał się do swojego Mistrza, służąc z miłością całemu światu. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby z żywą wiarą uobecniali zwycięską Paschę Chrystusa i dawali światu przykład pokornej miłości. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się o pokój na świecie, aby nienawiść ustąpiła miejsca przebaczeniu i wszyscy mogli żyć w zgodzie i wolności. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie, aby Eucharystia i inne sakramenty były sprawowane we wszystkich zakątkach świata, przemieniając oblicze ziemi i ludzkie serca. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za osoby zaangażowane w przygotowanie do godnego sprawowania Ofiary Eucharystycznej, szczególnie za Panów Kościelnych, Służbę Liturgiczną oraz osoby angażujące się we wspólnotę czytaniem „Słowa Życia”, aby ich oddanie pomagało wszystkim w głębokim przeżyciu spotkania z Bogiem. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Wieczerzy Paschalnej, abyśmy posilając się Ciałem i Krwią Chrystusa, wytrwale naśladowali Jego miłość i pokorę. Ciebie prosimy…

 

Wszechmogący Boże, Ty wszystko złożyłeś w ręce swojego Syna, a On przez śmierć i zmartwychwstanie stał się naszym Pośrednikiem. W ten święty wieczór wołamy do Ciebie: obdarz nas tym, o co pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

***************************************************************

***************************************************************

 

Wielki Piątek 29.03.2013 r. godz. 18:00

 

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – godz. 8:00; próba asysty – po Drodze Krzyżowej.

 

ADORACJA:

 

8:00 – 9:00 LSO – Sebastian Rybicki — ul. Stawowa

 

9:00-10:00 LSO – Adrian Undro — Al. Niepodległości 1-9, ul. Skalnicza, ul. Kościuszki 7B-24

 

10:00-11:00 LSO – Kamil Wiśniewski — Al. Niepodległości 10-27, ul. Bema, ul. Prusa

 

11:00-12:00 LSO – Łukasz Janda — ul. Rzeczna, Żołnierska, Fortowa, Chopina

 

12:00-13:00 LSO – Jakub Kwieciński — ul. Groblowa, Lipowa, Krótka

 

13:00-14:00 LSO – Małgorzata Tomaszewska — ul. Leśna 10-25a, ul. Energetyczna, ul. Ogrodowa

 

14:00-15:00 LSO – Paulina Wiśniewska — ul. Leśna 25b-40, ul. Moniuszki 1-8

 

15:00-16:00 DROGA KRZYŻOWA — Kandydaci do Bierzmowania

 

16:00-17:00 LSO – ……………………… — ul. Leśna 41-49, ul. Górna

 

17:00-17:50 LSO – ……………………… — ul. Leśna 50-57, ul. Zamkowa

 

 

 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

 

Wejście głównym wejście (żadnych śpiewów!!!)

 

Komentator – Zbigniew Kwieciński

I czytanie – Monika Piekarska

 

Psalm – Aneta Przybyła

II czytanie – Beata Kwiecińska

 

Męka Pańska:

Ewangelista – Adrian Undro

Tłum – Dominika Szydło

 

Osoby pojedyncze – Grzegorz Szydło

P.Jezus – ks.Janusz

 

Modlitwa Wstawiennicza (wezwania): 1. J.Pałka; 2. Małgorzata Kleszczyńska; 3. K.Hałajko; 4. B.Kwiecińska; 5. Martyna Kleszczyńska; 6. J.Piekarska; 7. I.Skowron; 8. Anna Koncka; 9. Aneta Przybyła; 10. Paulina Miazga.

 

ADORACJA KRZYŻA:

 

krzyż – K.Kwieciński-Ł.Janda

świece – S.Rybicki — A.Undro

 

odsłonięcie krzyży – Jan Piskozub

ręczniczek – P.Wiśniewska — M.Tomaszewska

 

nakrycie ołtarza (obrus, mszał, mikrofon, korporał) – K.Hałajko — M.Kleszczyńska

 

PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

kołatki – J.Kwieciński

świece – S.Rybicki — A.Undro

 

KOMUNIA

 

patena – Ł.Janda

welon – K.Kwieciński

monstrancja – Zb.Kwieciński

 

trybularz – A.Undro

łódka – Ł.Janda

 

Odsłonięcie ołtarza po liturgii – Kościelni

 

ADORACJA (do godz. 21:00): Żywy Różaniec Gorzkie Żale: Maria Janda

 

Porządek liturgii:

*** Ołtarz zupełnie obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów.

*** Wejście głównym wejściem w milczeniu, celebrans pada na twarz – wszyscy klękają zachowując milczenie. Przez pewien czas modlimy się w ciszy.

*** Modlitwa z miejsca przewodniczenia.

*** Czytanie I – psalm – czytanie II – aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków”

*** Czytanie Męki według św. Jana

*** Homilia

*** Modlitwa powszechna (osoby czytające wezwania podchodzą podczas komentarza do stopnia i kolejno odczytują wezwania z ambonki. Po każdym wezwaniu celebrans śpiewa modlitwę)

*** Po 7 wezwaniu wyznaczone osoby (Służba Liturgiczna) udają się do zakrystii po krzyż i świece

*** Wniesienie krzyża po komentarzu

*** Odsłonięcie krzyża. Kolejność adoracji: celebrans, asysta, wierni.

*** Po zakończeniu adoracji krzyża [celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia] ołtarz zostaje nakryty obrusem. Umieszcza się na nim mikrofon, rozłożony korporał i mszał.

*** Przyniesienie Najświętszego Sakramentu, Modlitwa Pańska, komunia św.

*** Modlitwa po komunii

*** Procesja do Grobu Pańskiego: wystawienie Najśw. Sakramentu, okrycie welonem, okadzenie, procesja

*** Po umieszczeniu Najśw. Sakramentu w miejscu adoracji okadzenie, krótka modlitwa w milczeniu i modlitwa końcowa.

*** Obnażenie ołtarza. Pozostawia się krzyż i świece.

***************************************************

I CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 52, 13 – 53, 12)

Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi, tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli? na kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze; a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje jego losem? Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

REFREN: Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie doznam zawodu,

wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!

W ręce Twoje powierzam ducha mego:

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

 

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów,

dla sąsiadów przedmiotem odrazy,

postrachem dla moich znajomych;

ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.

 

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,

i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”.

W Twoim ręku są moje losy,

wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

 

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:

wybaw mnie w swym miłosierdziu.

Bądźcie dzielni i mężnego serca,

wszyscy, którzy ufacie Panu.

 

II CZYTANIE

Czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

 

Oto słowo Boże.

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa.

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 18, 1 – 19, 42)

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana.

Pojmanie Jezusa.

E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: + Kogo szukacie? E. Odpowiedzieli Mu: I. Jezusa z Nazaretu. E. Rzekł do nich Jezus: + Ja jestem. E. Również i Judasz, który Go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: + Kogo szukacie? E. Oni zaś powiedzieli: T. Jezusa z Nazaretu. E. Jezus odrzekł: + Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. E. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: + Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra.

E. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: I. Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? E. On odpowiedział: I. Nie jestem. E. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: + Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. E. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: I. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? E. Odrzekł mu Jezus: + Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? E. Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: T. Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? E. On zaprzeczył mówiąc: I. Nie jestem. E. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: I. Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie? E. Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.

Przed Piłatem.

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: I. Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? E. W odpowiedzi rzekli do niego: T. Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie. E. Piłat więc rzekł do nich: I. Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa. E. Odpowiedzieli mu Żydzi: T. Nam nie wolno nikogo zabić. E. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.

Przesłuchanie.

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: + Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? E. Piłat odparł: I. Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? E. Odpowiedział Jezus: + Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. E. Piłat zatem powiedział do Niego: I. A więc jesteś królem? E. Odpowiedział Jezus: + Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. E. Rzekł do Niego Piłat: I. Cóż to jest prawda? E. To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: I. Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? E. Oni zaś powtórnie zawołali: T. Nie Tego, lecz Barabasza! E. A Barabasz był zbrodniarzem.

Oto człowiek.

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: T. Witaj, królu żydowski! E. I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: I. Oto wyprowadzam Go do was na zewątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. E. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: I. Oto człowiek. E. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: T. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! E. Rzekł do nich Piłat: I. Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy. E. Odpowiedzieli mu Żydzi: T. My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. E. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: I. Skąd Ty jesteś? E. Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: I. Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować? E. Jezus odpowiedział: + Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie. E. Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: T. Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Wyrok. E. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: I. Oto król wasz! A oni krzyczeli: T. Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! E. Piłat rzekł do nich: I. Czyż króla waszego mam ukrzyżować? E. Odpowiedzieli arcykapłani: T. Poza Cezarem nie mamy króla. E. Wtedy wydał im Jezusa, aby Go ukrzyżowano.

Ukrzyżowanie.

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: T. Nie pisz: Król żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim. E. Odparł Piłat: I. Com napisał, napisałem. E. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą. T. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. E. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.

Ostatnie słowa.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + Niewiasto, oto syn twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto Matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Śmierć Jezusa.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: + Wykonało się! E. I skłoniwszy głowę wyzionął ducha.

WSZYSCY KLĘKAJĄ I PRZEZ CHWILĘ ZACHOWUJĄ MILCZENIE.

Przebicie serca.

Był to dzień Przygotowania; aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kości Jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebodli.

Złożenie do grobu.

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc ze względu na żydowski dzień Przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.

 

Oto słowo Pańskie.

 

**********************************************************

 

MODLITWA POWSZECHNA

1. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca wszechmogącego. (Modlitwa celebransa)

2. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. (Modlitwa celebransa)

3. Módlmy się za naszego biskupa Stefana, jego biskupa pomocniczego Marka, za biskupa seniora Tadeusza, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. (Modlitwa celebransa)

4. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Modlitwa celebransa)

5. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa: niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. (Modlitwa celebransa)

6. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. (Modlitwa celebransa)

7. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia. (Modlitwa celebransa)

8. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. (Modlitwa celebransa)

9. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami: niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. (Modlitwa celebransa)

10. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. (Modlitwa celebransa)

 ********************************************************************

********************************************************************

Wielka Sobota – Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – godz. 8:00; próba asysty – godz. 15:00

ADORACJA:

8:00 – 9:00 LSO – Łukasz Janda — ul. Groblowa, Lipowa, Krótka

9:00-10:00 LSO – Adrian Undro — ul. Żołnierska, Fortowa, Rzeczna, Chopina

10:00-11:00 LSO – Sebastian Rybicki — ul. Leśna 10-25a, Energetyczna, Ogrodowa

(11:00 – POŚWIĘCENIE POKARMÓW)

11:00-12:00 LSO – M.Kleszczyńska-J.Piekarska — ul. Leśna 25-36, ul. Moniuszki 1-8

12:00-13:00 LSO – Jakub Kwieciński — ul. Leśna 37-43, ul. Górna

(12:00 – POŚWIĘCENIE POKARMÓW)

13:00-14:00 LSO – Patryk Zdunek — ul. Leśna 44-44d

14:00-15:00 LSO – Małgorzata Tomaszewska — ul. Leśna 45-57, ul. Zamkowa, ul. Kościuszki 7b-24

(14:30 – POŚWIĘCENIE POKARMÓW)

15:00-16:00 LSO – Paulina Wiśniewska — ul. Leśna 50-57

16:00-17:00 LSO – Kamil Wiśniewski — ul. Stawowa

17:00-18:00 LSO – Jakub Kwieciński — Al. Niepodległości 1-9

18:00-19:00 LSO – Kamil Kwieciński — Al. Niepodległości 10-27

19:00-20:00 LSO – ……………………… — ul. Skalnicza, Bema, Prusa

20:00-21:00 LSO – ……………………… — Rycerstwo Niepokalanej + Żywy Różaniec

21:00-21:45 LSO – ……………………… — Schola + Służba Liturgiczna

 

MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ (22:00)

Otwarcie i zamknięcie drzwi wejściowych (początek i procesja) – Krystian Rybicki

komentator – ……………. ognisko – Kościelni

rytuał – Kamil Kwieciński

paschał – Dawid Pasternak

rylec i gwoździe – Paweł Pasternak

trybularz – Adrian Undro

łódka – Łukasz Janda

mikrofon – Jan Piskozub

 

LITURGIA SŁOWA:

Czytanie 1 — Bożena Kołodziejczak

Psalm — Magdalena Kołodziejczak

Czytanie 2 — Dawid Pasternak

Psalm — Monika Piekarska

Czytanie 3 — Małgorzata Milewska

Psalm — G.Milewska – K.Gauden

Czytanie 4 — Joanna Piekarska

Psalm — Magdalena Kołodziejczak

Czytanie 5 — Martyna Kleszczyńska

Psalm — Magdalena Kołodziejczak

Czytanie 6 — Paweł Pasternak

Psalm — Aneta Przybyła

Czytanie 7 — Jakub Szewc

Psalm — Małgosia Tomaszewska

Zapalamy świece ołtarzowe — Łukasz Janda

Czerwona stuła — Kamil Kwieciński

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI

sygnaturka przy zakrystii – S.Rybicki

dzwonki – M.Tomaszewska

gong – P.Wiśniewska

dzwon – Jan Piskozub

 

Czytanie 8 — Beata Kwiecińska

Psalm — Aneta Przybyła

 

pokropienie wiernych – Adrian Undro

ministranci ołtarza – J.Kwieciński-S.Rybicki

modlitwa wiernych – M.Kleszczyńska-K.Hałajko

patena – Kamil Kwieciński

DARY: kielich – Ryszard Piekarski

patena – Alicja Kwiecińska

Ampułki – Aneta Piekarska

 

PROCESJA REZUREKCYJNA:

krzyż – Adrian Undro

figurka – Ł.Janda [Fr.Kleszczyński]

baldachim – ……………………………………………………………………………………………

dzwonki – Jakub Kwieciński – Sebastian Rybicki

 

Porządek liturgii

*** Wyjście (uroczyste środkiem kościoła). Kolejność: Służba Liturgiczna, ministrant z paschałem i tacką, celebrans.

*** Powitanie wiernych, poświęcenie ognia i paschału, zapalenie paschału.

*** Wejście do kościoła – procesja: celebrans z paschałem, Służba Liturgiczna. Zatrzymanie: przy wejściu *** na wprost drzwi bocznych (świece zapalają ministranci i dają odpalić wiernym) *** przy ołtarzu (celebrans czeka na powrót ministrantów). Paschał zostaje ustawiony na świeczniku.

*** Komentarz przed orędziem – w tym czasie zasypanie kadzidła.

*** Po komentarzu okadzenie paschału i Ewangelii. Orędzie Paschalne. Po zakończeniu komentarz – gasimy świece.

*** Liturgia słowa w porządku: komentarz – czytanie – psalm – modlitwa

*** Po 7 czytaniu i psalmie intonuję „Chwała” – dzwonki, gong, sygnaturka, dzwon. …………… zapala świece przy tabernakulum. Na ołtarzu zostają umieszczone kwiaty. Na krzyż nałożona zostaje czerwona stuła.

*** Czytanie 8.

*** Alleluja – wykonuje celebrans. Po śpiewie komentarz – w tym czasie zasypanie z miejsca przewodniczenia.

*** Ewangelia – homilia

*** Komentarz przed Litanią do Wszystkich Świętych

*** Litania (prowadzona z lektorium)

*** Błogosławieństwo wody chrzcielnej – przy paschale (zanurzenie w wodzie)

*** Błogosławieństwo wody do pokropienia – od lektorium

*** Po modlitwie ministranci odpalają świece od paschału i zanoszą je wiernym. ………… nalewa wodę do kociołka.

*** Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – pokropienie wodą święconą (w tym czasie na ołtarzu zostają ustawione korporał, kielich, mszał, mikrofon)

*** Procesja z darami

*** Liturgia eucharystyczna

*** Na „Sanctus” wychodzą turyferarze oraz ceroferariusze. Po nich przechodzą na drugą stronę (ukłon) ministranci do dzwonków i gongu

*** Na „Ojcze nasz” ceroferariusze odchodzą.

*** Podczas komunii na ołtarzu zostaje ustawiona figurka Chrystusa Zmartwychwstałego.

*** Po komunii modlitwa i ogłoszenia

*** Wprowadzenie do procesji

*** Celebrans przekazuje krzyż Adrianowi Undro

*** Celebrans przekazuje figurkę Łukaszowi Janda

*** Wystawienie Najśw. Sakramentu – celebrans klęka przed ołtarzem.

*** Okadzenie, modlitwa, rozpoczęcie procesji – „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Śpiew – Maria Janda.

 

**********************

LITURGIA SŁOWA

 

I czytanie * Rdz 1,1-2,2

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem”. I rzekł Bóg: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona”. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny [1] * Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

 

Błogosław duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Odziany w majestat i piękno,

światłem okryty jak płaszczem.

 

Umocniłeś ziemię w jej podstawach,

nie zachwieje się na wieki wieków

Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią

ponad górami stanęły wody.

 

Ty zdroje kierujesz do strumieni,

co pośród gór się sączą.

Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie

i śpiewa wśród gałęzi.

 

Z Twoich komnat nawadniasz góry,

I owocem Twoich dziel syci się ziemia.

Każesz rosnąć trawie dla bydła,

i roślinom, by człowiekowi służyły.

 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!

Tyś wszystko mądrze uczynił

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Błogosław, duszo moja, Pana.

 

albo

Psalm responsoryjny [1] * Ps 33,4-7.12-13.20.22

REFREN: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

 

Słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

 

Przez słowo Pana powstały niebiosa,

wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.

On morskie wody gromadzi jak w bukłaku,

otchłanie oceanu w zbiornikach

 

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan spogląda z nieba,

widzi wszystkich ludzi.

 

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska

według nadziei, jaką pokładamy w Tobie.

 

II czytanie * Rdz 22,1-18

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”.

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: „Abrahamie, Abrahamie!”. A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”.

Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę „Pan widzi”. Stąd to mówi się dzisiaj: „Na wzgórzu Pan się ukazuje”.

Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny [2] * Ps 16,5.8-11

REFREN: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,

to On mój los zabezpiecza.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię Twojej radości

i wieczną rozkosz

po Twojej prawicy.

 

III czytanie * Wj 14,15-15,1

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Pan rzekł do Mojżesza: „Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan”.

Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc.

Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: „Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami”.

A Pan rzekł do Mojżesza: „Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców”. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie.

W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza.

Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana:

Nie mówi się: Oto słowo Boże (!!!)

 

Psalm responsoryjny [3] * Wj 15,1-2.4-5.17ab-18

REFREN: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.

 

Będę śpiewał na cześć Pana,

który wspaniale swą potęgę okazał,

gdy konia i jeźdźca

pogrążył w morskiej przepaści.

 

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa,

Jemu zawdzięczam moje ocalenie.

On Bogiem moim, uwielbiać Go będę;

On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.

 

Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.

Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym.

Przepaści ich ogarnęły,

Jak głaz runęli w głębinę.

 

 

Wyprowadziłeś lud swój

i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa,

w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem.

Pan Bóg jest Królem

na zawsze, na wieki.

 

IV czytanie * Iz 54,4a.5-14

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na imię: Pan Zastępów; Odkupicielem twoim Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi.

Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości twój Bóg mówi: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel.

Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.

O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto Ja osadzę twoje kamienie na malachicie i fundamenty twoje na szafirach. Uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód twych murów. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie.

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny [4] * Ps 30,2.4-6a.11-13

REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.

Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

 

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana

i pamiętajcie o Jego świętości.

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,

a Jego łaska przez całe życie.

 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną

Panie, bądź moją pomocą.

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

 

V czytanie * Iz 55,1-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a będziecie jeść przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.

Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodne łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On cię przyozdobi. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Pan się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny [5] * Iz 12,2-5

REFREN: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

 

Oto Bóg jest moim zbawieniem,

będę miał ufność i bać się nie będę.

Bo Pan jest moją mocą i pieśnią

On stał się dla mnie zbawieniem.

 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę

ze zdrojów zbawienia.

Chwalcie Pana,

wzywajcie Jego imienia.

 

Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,

przypominajcie, że wspaniale jest imię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,

niech to będzie wiadome po całej ziemi.

 

VI czytanie * Ba 3,9-15.32-4,4

Czytanie z Księgi proroka Barucha.

Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców? Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością.

Ten, który przygotował ziemię na wieczysty czas i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: „Jesteśmy”. Z radością świecą swemu Stwórcy. On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może się z Nim równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem na ziemi była widziana i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy go zaniedbują, pomrą.

Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu podoba.

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny [6] * Ps 19,8-11

REFREN: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce, *

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *

słodsze od miodu płynącego z plastra.

 

VII czytanie * Ez 36,16-17a.18-28

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

Pan skierował do mnie te słowa: „Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich: «To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju».

Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: «Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami.

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali: Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem»”.

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny [7] * Ps 42,2-3; Ps 43,3-4

REFREN: Boga żywego pragnie dusza moja.

 

Jak łania pragnie wody ze strumieni,

tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.

Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,

kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

 

Ześlij światłość i wierność swoją,

niech one mnie wiodą.

Niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą

i do Twoich przybytków

 

I przystąpię do ołtarza Bożego,

do Boga, który jest moim weselem i radością.

będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,

Boże, mój Boże!

 

Następuje kolekta oraz hymn: „Chwała na wysokości Bogu”

 

VIII czytanie (Epistoła) * Rz 6,3-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny [8] * Ps 118,1-2.16-17.22-23

REFREN: Alleluja, alleluja, alleluja

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech dom Izraela głosi: *

„Jego łaska na wieki”.

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę *

i głosił dzieła Pana.

 

Kamień odrzucony przez budujących *

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana *

i cudem jest w naszych oczach.

 

EWANGELIA (rok A):

Mt 28, 1-10

Chrystus Zmartwychwstał.

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto co wam powiedziałem». Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». Oto słowo Pańskie.

 

EWANGELIA (rok B):

Mk 16,1-8

Chrystus Zmartwychwstał.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”». One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo Pańskie.

 

EWANGELIA (rok C):

Łk 24,1-12

Chrystus Zmartwychwstał.

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Pańskie

.***************************************

MODLITWA WIERNYCH:

W tę najświętsza noc, w którą Pan Jezus przeszedł ze śmierci do życia, ogarnijmy modlitwą potrzeby Kościoła, świata i nas samych. Wołajmy: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

1. Zmartwychwstały Panie, spraw, aby Twój Kościół był zawsze czytelnym znakiem paschalnej radości i nowości życia. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

2. Jezu, źródło jedności, złącz w jednej wierze i miłości wszystkich, którzy przez chrzest przeszli ze śmierci do nowego życia. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

3. Nauczycielu Prawdy, prosimy Cię za ochrzczonych tej nocy na całym świecie, aby zawsze postępowali jak dzieci światłości. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

4. Najłaskawszy Panie, daj zdrowie chorym, radość smutnym i nawrócenie grzesznikom, aby wszyscy korzystali z owoców Twojego odkupienia. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

5. Jezu, dawco życia, wejrzyj łaskawie na naszych drogi zmarłych, których wspomnijmy w chwili ciszy (!!! Chwila ciszy!!!). Niech po trudach ziemskiej wędrówki mogą się cieszyć wraz z Tobą radością życia bez końca. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

6. Zbawicielu nasz i Panie, odnów w nas tu zgromadzonych łaskę sakramentu chrztu i umocnij do życia prawdziwie chrześcijańskiego na co dzień. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

W tę noc pełną łaski przyjmij, Panie, naszą pokorną modlitwę i otaczaj opieką swój lud rozproszony po całym świecie, aby wytrwale kroczył ku nowej ziemi i nowemu niebu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

***********************************************

PROCESJA REZUREKCYJNA PO WIGILII PASCHALNEJ

 

Jeżeli procesję odprawia się po Wigilii paschalnej, na końcu Mszy opuszcza się pozdrowienie, błogosławieństwo i formułę pożegnania wiernych. Bezpośrednio po modlitwie po Komunii, duchowieństwo i ministranci udają się do Grobu Pańskiego. Diakon lub kapłan wystawia Najświętszy Sakrament, po czym celebrans okadza Go. Wykonuje się uroczysty śpiew na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego. Kapłan poucza wiernych o znaczeniu procesji tymi lub podobnymi słowami:

 

W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu! Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo niebios.

 

Kapłan otrzymuje welon naramienny, bierne monstrancję i wyrusza procesja ze śpiewem: Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest. Na początku procesji niesie się krzyż procesyjny, przyozdobiony czerwoną stułą, oraz figurę Zmartwychwstałego. Jeśli to możliwe, procesja wychodzi na zewnątrz i okrąża kościół raz lub trzy razy. Po powrocie procesji do głównego oparza, krzyż i figurę ustawia się obok oparza. Kapłan intonuje hymn Ciebie, Boga, wysławiamy. Po ukończeniu hymnu śpiewa się:

K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja. W. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.

 

Następnie kapłan odmawia modlitwę:

Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, + udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

Kapłan błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem i chowa Go do tabernakulum. Na zakończenie śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny: Raduj się nieba Królowo lub Wesel się, królowo miła.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz: