4 niedziela Wielkiego Postu 10.03.2013 roku

krzyż3*** Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Od pierwszych słów introitu, antyfony na wejście nazywana jest „Laetare” – „niedzielą radości”. Odstępujemy od wiekopostnej zadumy, aby radować się tym, czego źródłem jest Bóg i Jego wierna miłość.

*** Dzisiaj rozpoczynamy nowennę do św. Józefa, Oblubieńca NMP.

*** Jest to także NIEDZIELA PARAFIALNA.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W dniu wczorajszym odbyła się kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Składam gorące „Bóg zapłać” Ojcu Andrzejowi i Diakonii Muzycznej z Sulikowa. Dziękuję także wszystkim uczestnikom za piękną atmosferę wspólnotowej modlitwy.

*** Od jutra wznawiamy zajęcia świetlicy parafialnej. Dziękuję osobom, które podjęły się pełnienia opieki nad dziećmi.

*** W czwartek kolejne spotkanie starszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek po mszy św. (Schola EDEN i Służba Liturgiczna), zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny.

*** Wkraczamy w okres spowiedzi wielkopostnych – z tej racji ulegnie zmianom harmonogram naszych spotkań (za co gorąco przepraszam). W tygodniu msze św.: we wtorek – godz.16:00; w środę – 17:15; w sobotę – godz. 11:30.

*** W przyszłą niedzielę rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi ks. Franciszek Molski. Program został umieszczony w gablocie, przy wejściach oraz na stronie parafialnej. W środę (20.03) około godz. 10:30 odwiedzimy chorych z posługą – proszę o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby z niej skorzystać (nie dotyczy to osób stale odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem).

*** Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w oznakowanej skarbonie – proszę nie wrzucać tam innych ofiar.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. reportaż z placu św. Piotra z ostatniej audiencji Benedykta XVI oraz o tym, że nauka nie stoi w sprzeczności z wiarą (krytyczna recenzja popularnonaukowej książki dla dzieci). W tygodniku „Niedziela” znajdziemy m.in. obszerny materiał poświęcony Benedyktowi XVI oraz zbliżającemu się Konklawe; prezentację ojca Ruchu Światło-Życie, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz refleksję o sprawności służby ochrony najważniejszych osób w Polsce. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. opis przebiegu mszy dziękczynnej za pontyfikat Benedykta XVI w Katedrze Legnickiej; relację z Dnia Skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz rozgrywek Mistrzostw Służby Liturgicznej w Tenisie Stołowym. Na stoliku prasowym znajdują się także egzemplarze „Apostolstwa Chorych” – dedykuję je osobom starszym.

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w ziemi obiecanej

 

Czytanie z Księgi Jozuego

 

Joz 5,9a.10-12

 

Pan rzekł do Jozuego: 'Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską’. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia.

 

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi.

 

Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 34,2-3.4-5.6-7

 

Refren: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

 

Wysławiajcie ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,

i uwolnił od wszelkiego ucisku.

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

 

2 Kor 5,17-21

 

Bracia:

 

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.

 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Łk 15,18

 

Chwała Tobie, Królu wieków

 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:

'Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie’.

 

Chwała Tobie, Królu wieków

 

EWANGELIA

 

Przypowieść o synu marnotrawnym

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Łk 15,1-3.11-32

 

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

 

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

 

Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«.

 

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić.

 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«.

 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę«.

 

Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: