3 niedziela Wielkiego Postu 03.03.2013 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (04.03) — św. Kazimierza królewicza (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jutro, z racji I poniedziałku miesiąca msza św. trzeźwościowa z udziałem członków Duszpasterstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie o godz. 18:00. Serdecznie na nią zapraszam.

*** Z racji zmian personalnych w gronie Opiekunek świetlicy w tym tygodniu zajęcia świetlicowe zostają zawieszone. Zwracam się z gorącą prośbą do osób, które mogłyby naszym dzieciakom poświęcić trochę czasu o zgłoszenie się do zakrystii po każdej mszy św.

*** W środę o godz. 16:00 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek po mszy św. (Rada Parafialna), zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny.

*** Piątek to także szczególny dzień dla wszystkich Parafianek – DZIEŃ KOBIET. Drogie Panie! Składam Wam z tej okazji najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych i miłości Waszych bliskich. Niech ten dzień będzie tylko kumulacją dobra, otrzymywanego na co dzień. Wraz z życzenia serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św. w Waszej intencji – w piątek o godz. 17:00.

*** W najbliższą sobotę (09.03) o godz. 17:00 odbędzie się kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zachęcam do udziału, a także proszę o modlitwę w intencji Ojca Andrzeja i jego bliskich (z racji problemów zdrowotnych).

*** Sobota to także święto Służby Liturgicznej – wspomnienie św. Dominika Savio. Zachęcam do modlitewnego wsparcia (szczególnie w tym dniu) parafialnej grupy Służby Liturgicznej.

*** Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w oznakowanej skarbonie – proszę nie wrzucać tam innych ofiar.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, prowadzone przez ks. Franciszka Molskiego, odbędą się w dniach 17-20.03.2013 roku. Proszę o uwzględnienie tego w terminarzach swoich zajęć.

*** Za tydzień obchodzimy Niedzielę Radości – „Laetare”. Z racji rekolekcji jest to także NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (z filmem Elżbiety Ruman o papieżu Benedykcie XVI – cena 4,50) dzisiaj m.in. trzecie kazanie o męce Pańskiej; jak dawniej wybierano papieża oraz obszerny materiał poświęcony oczekiwaniom i rytuale przebiegu Konklawe. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy m.in. refleksje po rezygnacji Benedykta XVI z pełnienia funkcji Biskupa Rzymu; prezentację sylwetki Doktora H.C. UKSW, ks. Abp Józefa Michalika oraz rozmowę z nim; wspomnienie o „Żołnierzach Wyklętych”. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. opis uroczystości odznaczenia medalem „Solidarności” ks. Zbigniewa Dołhania; zaproszenie na konferencję naukową poświęconą prawdzie o in vitro; opis legnickich obchodów Popielca oraz rekolekcji katechetów w Lwówku Śląskim. Na stoliku prasowym znajdują się także egzemplarze „Apostolstwa Chorych_ – dedykuję je osobom starszym.


PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 3,1-8a.13-15

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Rzekł wtedy Mojżesz: ”Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: ”Mojżeszu, Mojżeszu!”.

On zaś odpowiedział: ”Oto jestem”.

Rzekł mu: ”Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Powiedział jeszcze Pan: ”Jestem Bogiem ojca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”.

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga.

Pan mówił: ”Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”.

Mojżesz zaś rzekł Bogu: ”Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: »Bóg ojców naszych posłał mię do was«. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ”Ja jestem, który jestem”. I dodał: ”Tak powiesz synom Izraela: »Ja jestem posłał mię do was«”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: ”Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 103,1-4.6-8.11

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy

leczy wszystkie choroby,

On twoje życie ratuje od zguby

i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,

wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,

swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

DRUGIE CZYTANIE

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 10,1-6.10-12

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.

A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,17

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się,

bliskie jest królestwo niebieskie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 13,1-9

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:

»Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: