2 niedziela zwykła 20.01.2013 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Tydzień temu przeżyliśmy I Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim Wykonawcom oraz Uczestnikom kolędowego spotkania za stworzenie pięknej atmosfery. Dziękuję także naszym Paniom za pyszne ciasta przygotowane dla naszych Gości. Opis i zapis fotograficzny został umieszczony W TYM MIEJSCU. Do obejrzenia filmu z naszego koncertowania zapraszam W TO MIEJSCE

*** Dziękuję także Organizatorom spotkania opłatkowego, który odbył się także w minioną niedzielę oraz Dyrekcji Gimnazjum nr 1 – za udostępnienie (zawsze gościnnej) szkoły i przygotowanie spotkania.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.01) – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

— czwartek (24.01) – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

— piątek (25.01) – nawrócenie św. Pawła Apostoła (święto)

— sobota (26.01) – świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, we wtorek zaś – Dzień Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom naszej wspólnoty składam najserdeczniejsze życzenia.

*** W czwartek (24.01) przypada patronalne święto pracowników mediów. Składam najserdeczniejsze życzenia pracownikom tygodnika „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz tak nam przyjaznej redakcji pisma „Ziemia Lubańska”.

*** Dobiega końca tegoroczna wizyta duszpasterska. Msze św. od wtorku do czwartku o godz. 8:00, w piątek – o godz. 17:00.

*** Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

— poniedziałek (21.01) — ul. Zamkowa 6-6a

— wtorek (22.01) — ul. Zamkowa 1-5

— środa (23.01) — ul. Skalnicza, ul. Lipowa

— czwartek (24.01) — ul. Moniuszki 1-8, ul. Kościuszki 20-24, zgłoszenia indywidualne

*** W związku z zakończeniem wizyty duszpasterskiej do środy można jeszcze zgłaszać (w zakrystii) chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy.

*** W przyszłą niedzielę rozpoczynamy kolejne, „pełnoletnie” (osiemnaste) zimowisko ŚCIEGNY’2013. Na stronie parafialnej zostanie umieszczony przewidziany program zimowiska. W związku z czynnościami organizacyjnymi i koniecznością wyjazdu do Ściegien w sobotę nie będzie mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 62,1-5

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96,1-2.3 i 7b-8a

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewaj Panu, ziemio cała.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,

każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.

Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,

będzie sprawiedliwie sądził ludy.

DRUGIE CZYTANIE

Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,4-11

Bracia:

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tes 2,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 2,1-12

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: