Objawienie Pańskie 06.01.2013 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Tradycyjnie, zostanie dzisiaj poświęcona kreda i kadzidło, które można będzie zabrać do swoich domów.

*** Dzisiaj, po mszy św. o godz. 10:00, Młodzież Gimnazjum nr 1 przedstawi Jasełka, na które serdecznie zapraszam. Natomiast po sumie parafialnej odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— niedziela (13.01) – niedziela Chrztu Pańskiego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Ogłoszenie daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych – kalendarz liturgiczny.

*** Msze św. od wtorku do piątku o godz. 8:00, w sobotę – o godz. 10:00.

*** Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

## poniedziałek (07.01) – ul. Leśna 10-16 [15:30]

## wtorek (08.01) – ul. Leśna 26-36 [15:30]

## środa (09.01) – ul. Leśna 37-41 [15:30]

## czwartek (10.01) – ul. Leśna 42-44c [15:30]

## piątek (11.01) – ul. Leśna 57-52 /od końca/ [15:30]

## sobota (12.01) – ul. Leśna 44d-51f [14:00]

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 10-16 i Górnej za przygotowanie świątyni na obchód Dnia Pańskiego.

*** W przyszłą niedzielę, 13.01.2013 roku, odbędzie się pierwszy parafialny przegląd kolęd i pastorałek. Zgłoszeń można dokonać bezpośrednio w zakrystii lub przez Internet. Koncert odbędzie się po mszy św. z udziałem dzieci – w tym dniu o godz. 9:30.

*** Także w przyszłą niedzielę, o godz. 16:00, odbędzie się spotkanie opłatkowe wszystkich parafialnych grup formacyjnych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza   Iz 60,1-6

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się twoje serce, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze S aby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY     Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie

i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość,

i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.

Będzie panował od morza do morza,

od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,

królowie Szeby i Saby złożą daninę.

I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,

wszystkie narody będą Mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,

i ubogiego, co nie ma opieki.

Zmiłuje się nad biednym i ubogim,

nędzarza ocali od śmierci.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan    Ef 3,2-3a.5-6

Bracia:

Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 2,3

Alleluja, alleluja, alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie

i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza    Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:

A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: