Sprawozdanie za rok 2012

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO

I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2012

Dobiegający końca rok kalendarzowy 2012 – czas zakończenia I Synodu Diecezji Legnickiej i trzeci rok funkcjonowania wspólnoty w powiększonym składzie osobowym (ilość mieszkańców należących do naszej wspólnoty /zamieszkałych, a nie zameldowanych/ wynosi 1643 osoby) – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń (o których wspomniałem w liście do Parafian).

Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:

*** w niedzielnej Eucharystii (według danych z miesięcznej obserwacji w październiku) uczestniczy nieco ponad 18% Parafian (spadek o ponad 1% w stosunku do roku 2011); z tej grupy około 35% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. (tu akurat zauważamy 2-procentowy wzrost osób stale komunikujących).

*** w tym roku rozdano około 11 900 Komunii (w ubiegłym ponad 12 200);

*** sakramentu Chrztu udzielono 11 dzieciom (w roku 2011 – 21);

*** związek małżeński zawarło 8 par (w roku 2011 – 9);

*** do wieczności odeszło 19 parafian (w roku 2011 – 22) – dane obejmują pogrzeby wpisane do parafialnej księgi zmarłych;

*** w uroczystości I Komunii św. wzięła udział 21-osobowa grupa dzieci (w roku 2011 – 15);

*** w drugim roku 3-letniego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy 14-osobowa grupa Młodzieży naszego Gimnazjum; zaś rok pierwszy rozpoczęła grupa 12-osobowa.

*** grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą I sobotę miesiąca liczy obecnie 12 osób (w roku 2011 – 10);

*** w okresie od 01.01.2012 roku sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku udzielono 110 osobom (w roku 2011 – 112);

*** nie zmienił się znacząco skład parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej, liczącej obecnie 35 osoby – obchodziła ona w tym roku Jubileusz 10 rocznicy powstania;

*** druga parafialna grupa formacyjna – Żywy Różaniec – gromadzi na dzień dzisiejszy 43 osoby;

*** parafialna grupa Służby Liturgicznej liczy obecnie 6 osób (w roku 2011 – 10) –;

*** działająca od 5 lat Schola parafialna EDEN liczy obecnie 15 osób (w jej skład wchodzi 5-osobowa grupa instrumentalna). Ważnym wydarzeniem był koncert z okazji Jubileuszu 5-lecia działalności;

*** w tym roku funkcję Kościelnych pełnili tradycyjnie: Jan Piskozub i Zbigniew Kwieciński; o wygląd ołtarza dbały w tym roku Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska; o dekoracje w czasie świąt i okazjonalnych uroczystości zatroszczyły się w tym okresie Panie: Beata Kwiecińska i Paulina Miazga; o estetykę prezbiterium dbały Panie: Jadwiga Pałka, Anna Piskozub oraz Państwo Alicja i Tadeusz Jungowscy. Stała, niestety stosunkowo nieliczna, grupa mieszkańców poszczególnych ulic dbała od września (powrót do starej formuły opieki nad kościołem) o czystość naszej świątyni;

*** zaprzysiężona w maju 2012 roku Rada Parafialna II kadencji składa się obecnie z 14 osób;

*** stałe spotkania dwóch grup formacyjnych naszej Parafii: Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej odbywają się w każdą I sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych;

*** przez cały rok trwały regularne spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania: grupa młodsza – I czwartek miesiąca i grupa starsza – III czwartek miesiąca oraz do I Komunii św. (I niedziela miesiąca);

*** tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz Msza św. roratnia o godz. 17:00 – podczas tych spotkań liturgicznych dało się zauważyć zwiększenie frekwencji uczestników (w tym także dzieci – głównie świetlicowych).

*** nadal dużym zainteresowaniem cieszy się, zapoczątkowana w październiku 2009 roku, piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą się po mszy św. oraz Eucharystia w intencji osób starszych i chorych (każda 3 środa miesiąca);

*** w roku sprawozdawczym mieliśmy okazję przeżyć 5-krotnie mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczył O. Andrzej Smołka ss.cc. z Wrocławia (za każdym razem było to wielkie i ważne wydarzenie);

*** dużym wydarzeniem kończącego się roku był odpust parafialny, połączony z organizacją V Festynu Parafialnego, który okazał się [po raz kolejny] dużym sukcesem – jego przygotowaniom i podsumowaniu towarzyszyło świętowanie 5 rocznicy współpracy obecnego składu parafialnego;

*** nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszyło się zimowisko, czerwcowy Festyn Dziecięcy i uroczystość św. Mikołaja (w tym roku przygotowano 98 paczek – w roku 2011 – 86);

*** otwarta w listopadzie 2008 roku świetlica dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II – obchodząca w kończącym się roku 4 rocznicę powstania – gromadzi obecnie 12-osobową grupę dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się 3-osobowa grupa Opiekunów (pełniących swoje funkcje na zasadach wolontariatu). Dużym sukcesem świetlicy był Kiermasz Wielkanocny i grudniowy Kiermasz Świąteczny, które stały się okazją prezentacji kreatywności i możliwości twórczych naszych najmłodszych oraz zebrania funduszów na funkcjonowanie świetlicy w przyszłym roku. Daje się także zauważyć większe zaangażowanie dzieci w życie wspólnoty parafialnej (udział w obchodach Dnia Papieskiego; adoracja Dzieciątka Jezus, etc.);

*** w tym roku weszła na stałe do kalendarium wydarzeń parafialnych msza św. w intencji trzeźwościowej, sprawowana w I poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 – czynny udział bierze w niej lubańska grupa Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie;

*** unijną pomocą żywnościową w ramach programu PEAD objęto 25 rodzin i osób samotnych. Zajmujące się tym Parafialne Koło Caritas liczy obecnie 4 osoby.

Rok 2012 obfitował także w wiele inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym. Zostały one omówione w skierowanych do Państwa liście, załączonym do roznoszonych opłatków – wspomnę tylko najważniejsze:

— montaż ekranów zabezpieczających, poprawiających jakość kościelnego systemu grzewczego;

— gruntowna modernizacja zakrystii kościoła (likwidacja zbędnych kanałów podłogowych; ocieplenie i wyrównanie podłogi oraz wyłożenie jej płytkami);

— fundacja obrazu bł. Jana Pawła II (z okazji rocznicy Jego beatyfikacji) oraz obrazu św. Siostry Faustyny Kowalskiej;

— modernizacja wyglądu prezbiterium – przeniesienie obrazu MB Nieustającej Pomocy na prawą, bardziej eksponowaną, stronę prezbiterium;

— gruntowne prace porządkowe i modernizacyjne przy altanie parafialnej oraz otaczającym ją murze posesji – kompleksowe uporządkowanie terenu i przygotowanie dwóch kwietników. W ramach tych prac podłoga altany została wzmocniona i wyłożona płytami chodnikowymi;

— kompleksowa wymiana i montaż stałych ławek na placu kościelnym;

— dalszy ciąg prac pielęgnacyjnych terenu wokół kościoła.

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się roku 2012. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Państwa życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.

Dodaj komentarz: