List do Parafian’2012

Drodzy Parafianie !!!

Stało się już tradycją, że w ostatnich dniach Starego Roku, w czasie pięknych i pełnych radości Świąt Narodzenia Pańskiego, zwracam się do Was w ten sposób – kierując w Waszą stronę słowa podsumowujące kolejny rok naszej współpracy. Zdaję sobie sprawę, że przy dzisiejszym negowaniu znaczenia słowa pisanego pomysł ten nie u wszystkich znajdzie zrozumienie, ale… tak naprawdę trudno zdać sobie sprawę z pokłosia rocznej pracy bez jej (choćby powierzchownego) zestawienia. Pragnę nie tylko podsumować ten czas, ale także zachęcić do włączenia się w działalność poszczególnych grup – stąd załączone terminy spotkań i zakres prac. Kieruję więc ten list w Waszą stronę licząc na pozytywny odbiór.

Kończący się rok 2012 miał charakter wyjątkowy, skłaniający do retrospektywnego spojrzenia na czas miniony. To rok (może skromnych, ale jakże ważnych) jubileuszów i rocznic. Swój „Cynowy” Jubileusz – 10 rocznicę powstania obchodziło (06.10.2012 r.) Parafialne Koło Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”; okres wakacji i powakacyjny zaznaczył się obchodami uroczystości 5 rocznicy współpracy w obecnym składzie duszpasterstwa naszej wspólnoty (07.07.2012 r.) oraz podobnego – „Drewnianego” – Jubileuszu działania Parafialnej Scholi EDEN (powstałej we wrześniu 2007 roku). Swój jubileusz obchodziła także Kadra Opiekunek i uczestnicy zajęć Parafialnej Świetlicy Dziennego Pobytu Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II (otwartej 23.11.2008 r.).

Podczas wizytacji pasterskiej Biskup Legnicki, Ks. Stefan Cichy wzywał do ustawicznej pracy owocującej rosnącym zaangażowaniem parafian w życie wspólnoty. Realizacji tego zadania służyć miały m.in. Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez O. Andrzeja Smołkę SS.CC [18-21.03.2012 r.]. Wprowadziły one w nasze wspólnotowe życie nową jakość – „zasmakowanie” w modlitwie o dar uzdrowienia (tak duchowego, jak i fizycznego). Rekolekcyjne spotkania i wspólna modlitwa pomogły także dobrze przygotować się do przeżycia wielkich wydarzeń Triduum Paschalnego – tradycyjnie, w jego bogatą liturgię włączyło się wiele osób świeckich. Dalszym owocem rekolekcji stały się kolejne 3 msze św. z modlitwą o uzdrowienie, dające okazję konfrontacji naszej wiary z darem pochylającego się nam nami Chrystusa (05.05.2012 r.; 01.09.2012 r. i 14.12.2012 r.).

Wydały one głęboko sięgające owoce, które można było zauważyć tak na płaszczyźnie formacyjnej, jak i w jakości parafialnych spotkań.

Tradycyjne jasełka, rozpoczynające ten rok [08.01.2012 r.], przedstawione przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Lubaniu zgromadziły liczną i żywiołowo reagującą widownię. Podobnie było w przypadku misterium zaprezentowanego nam przez młodzież z grupy KSM-u, działającej przy parafii Świętej Trójcy [23.03.2012 r.] oraz „Wieczoru wspomnień” o Janie Pawle II, przedstawionym przez Młodzież naszego Gimnazjum [10.05.2012 roku]. Nie brakowało także wyrazów uznania dla dzieci świetlicowych, które (wspomagane przez Scholę) przedstawiły program związany z obchodem Dnia Papieskiego [14.10.2012 r.] oraz dla osób prowadzących tegoroczną „Refleksję Listopadową” [kandydaci do Bierzmowania oraz Schola EDEN – 01.11.2012 r.], wprowadzającą nas w klimat listopadowej zadumy i modlitwy.

Szczególnie radosną formą spotkań integrujących parafię było kolejne (tym razem łączące wszystkie parafialne grupy formacyjne) spotkanie opłatkowe [15.01.2012 r.], w którym wzięło udział ponad 60 osób i zimowisko [22-29.01.2012 r.] – oba te wydarzenia przeżyliśmy z wielką radością.

Wśród wielu spotkań parafialnych wielką rolę pełni uroczystość odpustowa, w której przygotowanie angażuje się sukcesywnie rosnąca grupa osób. Podobnie, jak przez ostatnie 5 lat, w tym roku uroczystość ta [12.08.2012 r.] została połączona z Festynem Parafialnym, przygotowującym „finansowe podwaliny” pod planowane inwestycje (w tym remont głównego wejścia do kościoła), a także dającym okazję do wspólnie przeżywanego w sympatycznej atmosferze relaksu.

Nieco inny, choć także budujący jedność wspólnoty, charakter miało spotkanie 45-osobowej grupy osób, które przyjęły sakrament Namaszczenia Chorych podczas parafialnych obchodów Światowego Dnia Chorego [11.02.2012 r.] oraz całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu [18.06.2012 r.]. Tę atmosferę wspólnotowej modlitwy podtrzymuje także – wprowadzona w październiku 2010 roku do kalendarium parafialnego – piątkowa „adoracja serca” czyli czas, który możemy spędzić bezpośrednio z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie.

W proces integracji naszego środowiska czynnie włączyły się także dzieci. To one – kierowane przez Opiekunki świetlicy parafialnej – przygotowały i przeprowadziły kolejny Kiermasz Świąteczny [02.12.2012 r.], który wzbudził duże zainteresowanie części parafian. Im zostały zadedykowane uroczystości I Komunii św. [27.05.2012 r.] i Rocznicy [03.06.2012 r.] – u nas przeżywane zawsze bardzo „hucznie”, a przede wszystkim kolejny, już V Festyn Dziecięcy [02.06.2012 r.] – będący okazją do pełnego humoru i zabawy spotkania nie tylko tych do „–nastu” lat.

Oczywiście nasze parafialne spotkania to nie tylko – przeżywana w bardzo ciepłej atmosferze – modlitwa. To także kreatywna zabawa i sport oraz rozwijanie zainteresowań.

Mimo skromnych warunków materialnych, głównie dzięki zrozumieniu osób dorosłych, od czterech lat funkcjonuje (i radzi sobie z tym coraz lepiej) Parafialna Świetlica Środowiskowa im. Jana Pawła II, organizująca nie tylko Kiermasze Świąteczne, ale także różnego rodzaju występy okazjonalne.

„Człowiek jest najważniejszy” – jak mówił Jan Paweł II – ale nie mniej ważne są warunki, w jakich spotyka się z innymi. Również w tej dziedzinie bieżący rok okazał się bardzo owocny.

Już w lutym zwiększyliśmy wydajność kościelnego systemu grzewczego, poprzez montaż ekranów zabezpieczających.

W miesiąc później [w marcu] zostały rozpoczęte prace związane z modernizacją zakrystii: zostały zasypane nieczynne kanały grzewcze; podłoga zakrystii została ocieplona i wyrównana oraz pokryta płytkami. Kwietniowa poprawa pogody skłoniła także do podjęcia prac poprawiających jakość głównego wjazdu na teren posesji.

Majowe obchody rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II zaowocowały fundacją Jego pięknego wizerunku, który wzbogacił artystyczną kompozycję prezbiterium naszej świątyni {Beata i Zbigniew Kwiecińscy}.

Mogło by się wydawać, że czas urlopowo-wakacyjny spowolni inicjatywy parafialne. W tym roku jednak to właśnie ten okres został wykorzystany na realizację prac porządkowych i modernizacyjnych przy miejscu plenerowych spotkań parafialnych. Ich ogrom najlepiej obrazuje fakt, że podjęte w początkach lipca zostały zakończone w połowie sierpnia (uporządkowany cały teren; altanę wyłożono płytami; nasze Panie zadbały o ukwiecenie okolicy altany).

Wakacyjna inicjatywa zaowocowała także podjęciem decyzji o wymianie wszystkich „ławek” zewnętrznych, które stanowiły swoiste „zagrożenie” dla korzystających z nich. Dzięki fundacji grupy Parafian [Krzysztof Kołacz, Andrzej Rybowicz] zdołaliśmy zgromadzić materiał i zamontować nowe ławki do końca września.

Ostatni kwartał roku 2012 zaowocował dwiema inicjatywami poprawiającymi estetykę prezbiterium: przeniesiono obraz MB Nieustającej Pomocy (czyniąc go bardziej widocznym); na frontonie zaś prezbiterium został umieszczony kolejny obraz ofiarowany przez p.Helenę Dumanowską, przedstawiający św. Siostrę Faustynę Kowalską. Podjęto wreszcie decyzję o podjęciu na wiosnę wstępnych prac przy osuszeniu placu kościelnego.

Nie udało by się tego dokonać – tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej – gdyby nie wielki wkład pracy i zaangażowania osób świeckich, które są twórcami powyższego „cudu parafialnego A.D.2012”. Oto oni:

*** ŻYWY RÓŻANIEC i RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – grupy stanowiące filar większości parafialnych inicjatyw; aktywnie włączające się w organizację festynów, uroczystości odpustowej oraz obchodów okazjonalnych. Spotkania odbywają się w każdą I sobotę miesiąca po mszy św.

*** RADA PARAFIALNA II KADENCJI – ustanowiona dekretem Biskupa Legnickiego, mimo spadku liczebności jej członków, nadal wspiera proboszcza w podejmowaniu inicjatyw i decyzji rzutujących nie tylko na aktualny, ale i przyszły stan naszej parafii.

*** PARAFIALNA SCHOLA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA „EDEN” – liczy aktualnie 14 osób (z mocno powiększonym instrumentarium) – może to niewiele w porównaniu z początkami istnienia (wtedy składała się z prawie 26 osób), ale liczy się jakość śpiewu, a ta wzrosła zdecydowanie (co można było usłyszeć choćby podczas listopadowego koncertu jubileuszowego). Podstawowym zadaniem jest nadal muzyczna oprawa niedzielnych i świątecznych mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży. Grupa włącza się także aktywnie w okazjonalne uroczystości i obchody, ubogacając je swoim śpiewem. Schola spotyka się w każdą sobotę.

*** ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DZIECI I MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II – po skromnej inauguracji 4 lata temu widać trend narastania zainteresowania naszą placówką. Powoli, ale regularnie wzrasta liczba uczestników. Rozszerza się także zakres inicjatyw, w które angażują się dzieci, pod kierunkiem Opiekunek (pełniących swoje funkcje na zasadach wolontariatu). W ostatnim czasie (mimo, iż nie było to nigdy stawiane jako warunek) zauważa się większy udział dzieci w codziennej liturgii. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-17:00.

*** SŁUŻBA LITURGICZNA – grupa ministrantów i lektorów liczy obecnie 6 osób. Nie jest to dużo, ale swoje funkcje pełnią one odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem. Bardzo cieszy fakt niedawnej promocji Małgosi, Patryka i Kamila – być może za nim pójdą następni.

*** PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS – oficjalnie zarejestrowany, od kwietnia 2010 roku bardzo prężnie działający. Nie jest liczny (to zaledwie 5 osób), ale od chwili powstania z jego stałej pomocy korzysta kilkadziesiąt osób. Wcześniej pomoc ograniczała się do wsparcia przedświątecznego. Obecnie parafia korzysta z pomocy unijnej PEAD.

*** LUBAŃSKA GRUPA DUSZPASTERSTWA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I POMOCY RODZINIE – grupa rozpoczęła działalność w ramach struktur parafii w kwietniu. Od tej chwili, podejmując liczne inicjatywy na płaszczyźnie diecezjalnej (punkt doradztwa w Krzeszowie; pielgrzymki, etc.), uczestniczy we mszy św. w każdy I poniedziałek miesiąca. Od 2 lat grupa animuje także sierpniowe „świadectwo”, będące dla wielu słuchaczy wielkim wstrząsem.

*** PARAFIALNA GRUPA DEKORATORSKA – dbająca o aktualny i bardzo estetyczny wystrój naszej świątyni. Dzięki Wam, drogie Panie, nasz kościół zawsze prezentuje się bardzo atrakcyjnie i zachęca do modlitwy!

*** GRUPA OBSŁUGI OŁTARZA – dbająca o wystrój ołtarza zgodny z okresem liturgicznym lub wspomnieniem. Dzięki Wam, szanowne Panie, ołtarz w naszym kościele to zawsze centralne miejsce godne sprawowania Ofiary Jezusa Chrystusa.

*** PANOWIE KOŚCIELNI – Panowie: Jan Piskozub i Zbigniew Kwieciński. Dzięki Wam kościół jest zawsze przygotowany do celebracji liturgii. Panowie! Robicie to z wielkim oddaniem i w pełni profesjonalnie! Za to serdeczne „Bóg zapłać”!

— Podsumowując kończący się rok 2012 warto także zerknąć na zaplanowane w przyszłym roku wydarzenia parafialne: kolejne (już „pełnoletnie” – XVIII) zimowisko (27.01-03.02.2013 r.); rekolekcje wielkopostne (17-20.03.2013 r.); I Komunia święta (26.05.2013 r., godz. 11:00); VI Festyn Dziecięcy (01.06.2013 r.); Rocznica I Komunii św. (02.06.2013 r., godz. 10:00); Boże Ciało (30.05.2013 r.) i Odpust parafialny (18.08.2013 r., godz. 13:00). Pozostałe terminy ważnych wydarzeń będą podawane sukcesywnie w ogłoszeniach duszpasterskich.

— Kończąc pragnę przypomnieć o stałych terminach nabożeństw i spotkań w naszej Parafii:

– Kancelaria parafialna czynna jest w każdą środę w godz. 16:00-16:30 (proszę uwzględnić nabożeństwa okresowe) oraz sobotę w godz. 10:00-11:00 (za wyjątkiem I soboty miesiąca). Sprawy losowe (pogrzeb, namaszczenie chorych) można zgłaszać codziennie – zachęcam do korzystania z możliwości kontaktu telefonicznego [+48792631126].

– Adoracja Najświętszego Sakramentu – każda I niedziela miesiąca; każdy piątek po mszy św.

– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – każda środa, godz. 16:45.

– Wszystkie nabożeństwa okresowe – godz. 16:30; Droga krzyżowa – po mszy św..

– Roraty – godz. 17:00.

– Spowiedź I-piątkowa – I piątek miesiąca od godz. 16:00.

– Zmiana tajemnic Żywego Różańca i spotkanie w świetlicy parafialnej grup: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej – I sobota miesiąca.

– Spotkania Scholi Parafialnej – każda sobota, godz. 11:00.

– Spotkania Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 11:30.

– Spotkanie kandydatów do Bierzmowania 2011/2014 – III czwartek miesiąca.

– Spotkanie kandydatów do Bierzmowania 2012/2015 – I czwartek miesiąca.

– Msza św. trzeźwościowa – I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00.

– Msza św. w okresie kolędowym w dni powszednie (wtorek-piątek) – godz. 8:00; sobota – godz. 10:00. Msze św. niedzielne bez zmian.

– Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej (kolędy) – od poniedziałku do piątku o godz. 15:30; w soboty o godz. 14:00. Dzień wcześniej ministranci przypomną Państwu o terminie kolędy w Waszych domach.

– Odwiedziny z Najświętszym Sakramentem u Chorych – każda I sobota miesiąca od godz. 8:30.

– Sprzątanie kościoła – 1 i 3 sobota miesiąca.

– Kolekta w każdą 3 niedzielę miesiąca (tzw. „niedziela parafialna”) przeznaczona jest na finansowe wsparcie inicjatyw gospodarczych w naszej parafii.

Inwestycje, o których pozwoliłem sobie Państwo poinformować nie byłyby możliwe do spełnienia bez Waszego, Drodzy, zrozumienia i ofiarności. Mimo wzrastającego ubożenia wielu grup społecznych i zawodowych doznaję z Waszej strony wielkiej ofiarności. To wzmacnia siły i motywuje do dalszej aktywnej posługi w naszej wspólnocie. Dziękując za wszelkie przejawy zrozumienia i ofiarności pozdrawiam kapłańskim

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!


Dodaj komentarz: