4 niedziela Adwentu 23.12.2012 roku

*** Przeżywamy 4 niedzielę Adwentu, która kończy tegoroczny czas adwentowego oczekiwania. Jutro Wieczerzą Wigilijną oraz Pasterką o północy wkroczymy w obchód czasu Narodzenia Pańskiego. Wszystkim Parafianom już dzisiaj życzę pięknych, pełnych radości i ciepła oraz Bożego błogosławieństwa Świąt Bożego Narodzenia.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Taca z Pasterki przeznaczona jest na wsparcie kościelnego Funduszu Obrony Życia, m.in. na domy samotnych matek.

*** We wtorek, msze św. o godz. 10:00 i 11:30. Podczas mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się adoracja Dzieciątka Jezus, przygotowana przez Scholę Parafialną EDEN i uczestników zajęć Świetlicy Parafialnej.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W zakrystii można nabyć caritasowe świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” (małe – 6 zł).

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w ostatnie przedświąteczne przygotowania kościoła – grupie dekoratorskiej, ekipie montującej szopkę, osobom, które uprzątnęły kościół na świąteczny czas oraz licznej grupie naszej młodzieży, która pomogła przyozdobić choinki.

*** W tym tygodniu, w czwartek, rozpoczynamy wizytę duszpasterską’2013. Porządek kolędowy został umieszczony w gablocie oraz w aktualnościach na stronie parafialnej. Przypominam, że w przeddzień kolędy ministranci powiadomią o terminie rozpoczęcia kolędy (nie o godzinie wizyty u konkretnej rodziny). W przypadku zaś kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy. W tym tygodniu msze św. (z racji ślubów) ulegną zmianie: w czwartek – godz. 9:00; piątek – godz. 16:00; sobota – godz. 10:00 (po mszy św. chrzest).

*** Osoby zainteresowane wyjazdem dzieci na przyszłoroczne zimowisko proszę o odebranie kart uczestnika.

*** W styczniu planujemy koncert kolęd – do udziału zapraszamy osoby, które chciałyby zaprezentować swoje możliwości. Proszę o zgłaszanie zainteresowanych w zakrystii.

*** Informacja dla osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa: NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ROZPOCZNĄ SIĘ W PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 10.02.2013 ROKU O GODZ. 16:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. jak wyglądałby świat, gdyby nie było Bożego Narodzenia?; wzruszające wyznanie dziennikarza radiowego, który spotkał Jezusa oraz najlepsze zdjęcia roku 2012 zrobione przez fotoreporterów „Gościa Niedzielnego”. W tygodniku „Niedziela” (zaopatrzonym w kalendarz ścienny) przeczytamy słowo ks. Inf. Ireneusza Skubisia do pielgrzymki Solidarnej Polski; recenzję najnowszej książki papieża Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”; refleksję związaną z papieską zapowiedzią obecności na Twitterze oraz omówienie działalności redakcji „Ziarna”. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in.opis obłóczyn w Legnickim Wyższym Seminarium Duchownym i refleksję po katechezie „Rodzina i dzieciństwo”. W „Małym Gościu Niedzielnym” m.in. jaki prezent pod choinkę otrzymał mały Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI.

**************************

PIERWSZE CZYTANIE

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Mi 5,1-4a

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela,

Ty, który zasiadasz nad cherubinami.

Wzbudź swą potęgę

i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.

I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,

latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,

nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 10,5-10

Bracia:

Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”.

Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,38

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według twego słowa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: