2 niedziela Adwentu 09.12.2012 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę Adwentu. Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów i serduszek, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** Dziękuję wszystkim uczestnikom wczorajszej GODZINY ŁASKI DLA ŚWIATA za świadectwo wiary i piękną atmosferę modlitwy.

*** W piątek zostało zakończone roznoszenie opłatków do naszych domów. Składam gorące podziękowanie Panom: Janowi Piskozub i Marianowi Sokołowskiemu za podjęcie się tego trudu. Dziękuję także za wszystkie złożone przy tej okazji ofiary, które zostaną przeznaczone na cele parafialne.

*** Trwa Kiermasz Świąteczny. W imieniu Opiekunek i uczestników zajęć świetlicy parafialnej im. Jana Pawła II serdecznie zapraszam do aktywnego w nim udziału. Zgromadzone fundusze przeznaczone są na wsparcie naszych dzieciaków.

*** W przyszłą niedzielę – NIEDZIELĘ GAUDETE – rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe. Ich program został wywieszony w gablocie. Znajduje się także na stronie parafialnej.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— czwartek (13.12) – św. Łucji, dziewicy i męczennicy

— piątek (14.12) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania roku 2. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek o godz. 17:00 zostanie odprawiona kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie, celebrowana przez O. Andrzeja Smołkę SS.CC. Gorąco zapraszam do udziału w niej.

*** W zakrystii można nabyć caritasowe świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” (małe – 6 zł; duże – 12 zł).

*** W styczniu planujemy koncert kolęd – do udziału zapraszamy osoby, które chciałyby zaprezentować swoje możliwości. Proszę o zgłaszanie zainteresowanych w zakrystii.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Informacja dla osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa: NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ROZPOCZNĄ SIĘ W PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 10.02.2013 ROKU O GODZ. 16:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. drugi odcinek adwentowego cyklu; wstrząsający reportaż z miejsca, gdzie dzieci poczynają się na szkle oraz o amerykańskiej dziennikarce zakochanej w Jezusie. Dzisiejszy numer tygodnika „Niedziela” proponuje lekturę refleksji związanych z kolejną rocznicą ogłoszenia w Polsce stanu wojennego; wywiadu o polskich negocjacjach nad budżetem UE; rozważania na Rok Wiary „Wiara z przymrużeniem oka?” oraz kolejnego odcinka adwentowego cyklu „Wiara dana i zadana”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o planach otwarcia Zespołu Szkół Zakonu Ojców Pijarów w Bolesławcu; o wizycie organizatorów Hard Core Fesiwal u ks. Biskupa Marka Mendyka. Znajdziemy tu także relację poświęconą naszym Jubilatkom – Parafialnej Scholi EDEN.

**************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Barucha  Ba 5,1-9

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane: „Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,

wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu,

a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.

Odmień znowu nasz los, Panie,

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,

żąć będą w radości.

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,

Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian   Flp 1,4-6.8-11

Bracia:

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Łk 3,4.6

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza    Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: