1 niedziela Adwentu 02.12.2012 roku

*** Przeżywamy 1 niedzielę Adwentu – czasu pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Syna Bożego oraz przygotowania do przeżycia pamiątki Jego pierwszego przyjścia, Tajemnicy Wcielenia. Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 (jutro – z racji I poniedziałku miesiąca – o godz. 18:00) – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów i serduszek, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** Dzisiaj zostały poświęcone opłatki i wieńce adwentowe. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W imieniu Opiekunek i uczestników zajęć świetlicy parafialnej im. Jana Pawła II serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznym Kiermaszu świątecznym, który dzisiaj się rozpoczął. Zgromadzone fundusze przeznaczone są na wsparcie naszych dzieciaków.

*** Tegoroczne rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 16-18.12.2012 roku.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— poniedziałek (03.12) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera i doktora Kościoła

— wtorek (04.12) – św. Barbary, dziewicy i męczennicy

— piątek (07.12) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

— sobota (08.12) – Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

ORAZ – OBCHODZĄCYM WE WTOREK

SWOJE ŚWIĘTO PATRONALNE – GÓRNIKOM

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA I ŚW. BARBARY

*** W poniedziałek rozpoczyna się roznoszenie opłatków. Złożone ofiary są przeznaczone na cele parafialne. Osoby roznoszące je zostały zaopatrzone w stosowny dokument, okazywany na żądanie. Do opłatków został dołączony list do Państwa będący podsumowaniem minionego roku oraz przybliżeniem planów na rok, w który wkroczyliśmy.

*** Rozpoczął się czas spowiedzi adwentowych. Z tej racji w środę msza św. rozpocznie się o godz. 17:30. Za zmiany gorąco przepraszam.

*** W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. Po mszy – na rozpoczęcie adoracji – nabożeństwo pierwszopiątkowe.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania roku I. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W sobotę – z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP – serdecznie zapraszam na Godzinę Łaski (godz. 12:00-13:00).

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 47-57 i ul. Zamkowej, którzy przygotowali nasz kościół na obchód Dnia Pańskiego. Dziękuję także grupie dekoratorskiej oraz dbającej o nasz ołtarz za przygotowanie adwentowego wystroju prezbiterium.

*** W zakrystii można nabyć caritasowe świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” (małe – 6 zł; duże – 12 zł).

*** W dniu wczorajszym została zakończona inwestycja poprawiająca warunki korzystania z ławek w kościele. Szczególne podziękowanie kierują w stronę p. Małgorzaty Milewskiej, zaangażowanej w doprowadzenie tej sprawy do pozytywnego finału.

*** Informacja dla osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa: NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ROZPOCZNĄ SIĘ W PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 10.02.2013 ROKU O GODZ. 16:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 33,14-16

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: »Pan naszą sprawiedliwością«”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze,

pokornych uczy dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski

dla strzegących Jego praw i przymierza.

Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,

i objawia im swoje przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 3,12-4,2

Bracia:

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 85,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,

i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: