31 niedziela zwykła 04.11.2012 roku

*** Dzisiaj 31 niedziela zwykła. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas mszy o godz. 10:00 podsumujemy tegoroczne nabożeństwa październikowe oraz konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (09.11) – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto)

— sobota (10.11) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W miniony czwartek kandydaci do Bierzmowania i nasza parafialna Schola EDEN oraz uczestnicy zajęć świetlicy parafialnej przedstawili misterium „Refleksja Listopadowa”, będące okazją do refleksji oraz ofiarowania zmarłym daru modlitwy. Wszystkim wykonawcom oraz Opiekunom składam gorące „Bóg zapłać”.

*** Dziękuję także Paniom: Beacie Kwiecińskiej, Kazimierze Hałajko i Małgorzacie Kleszczyńskiej za zadbanie o godny wygląd ołtarza i prezbiterium w tym listopadowym czasie.

*** Jutro, z racji I poniedziałku miesiąca, msza św. o godz. 18:00. Nabożeństwo wypominkowe o godz. 17:30.

*** Trwa czas modlitwy wypominkowej. , którą obejmiemy zmarłych z rodzin naszej wspólnoty parafialnej. W tym tygodniu (od wtorku do soboty) Różaniec wypominkowy odmawiany będzie o godz. 16:30. W niedziele podczas każdej Mszy św. odmawiać będziemy jedną tajemnicę różańca w intencji wszystkich zmarłych polecanych Bożemu miłosierdziu w tegorocznych wypominkach.

*** W najbliższy czwartek po mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika I.

*** We wtorek i piątek zostaną odprawione dwie msze św. zbiorowe w intencji zmarłych polecanych Bogu w tegorocznych wypominkach.

*** W sobotę zapraszamy na godz. 14:00 osoby objęte unijną pomocą żywnościową.

*** Zbliża się niedziela Chrystusa Króla. Tradycyjnie rozpoczynamy parafialny konkurs na koronę dla Pana Jezusa – zapraszam dzieci do udziału w nim.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Będziesz miłował Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Pwt 6,2-6

Mojżesz tak powiedział do ludu:

„Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.

Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie,

mocy moja,

Panie, Opoko moja i twierdzo,

mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię,

tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.

Wzywam Pana, godnego chwały,

i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.

Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi

i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE

Nieprzemijające kapłaństwo

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Hbr 7,23-28

Bracia:

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.

Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: