30 niedziela zwykła 28.10.2012 roku

*** Dzisiaj 30 niedziela zwykła. W dniu dzisiejszym przeżywamy 83 rocznicę urodzin Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka oraz dzień Jego imienin. Pamiętajmy w naszej modlitwie o Dostojnym Jubilacie i Solenizancie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (01.11) – uroczystość Wszystkich Świętych

— piątek (02.11) – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. W tym dniu msze św. o godz. 8:30 i 10:00. Po południu, o godz. 14:00, rozpocznie się w kościele Świętej Trójcy procesja na cmentarz. Serdecznie zapraszam do licznego w niej udziału – przypominam jednak, że sama procesja nie zadośćczyni powinności udziału w tym dniu we mszy św.

*** W czwartek o godz. 18:00 kandydaci do Bierzmowania i nasza parafialna Schola EDEN przedstawi misterium „Refleksja Listopadowa”, na które serdecznie zapraszam.

*** W dniach 1-8.XI wierni, którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** W tym tygodniu, w piątek, rozpoczynamy tegoroczną modlitwę wypominkową, którą obejmiemy zmarłych z rodzin naszej wspólnoty parafialnej. Na ławkach zostały wystawione kartki wypominkowe. Na odwrocie został podany porządek nabożeństw wypominkowych. Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w modlitwie, podczas której odczytane zostaną imiona Waszych bliskich zmarłych, proszę o zaznaczenie dnia, w którym dana kartka ma zostać odczytana. Wypełnione kartki proszę składać na tacę lub w zakrystii (proszę ich nie wrzucać do skarbony przy stoliku prasowym). Kartki wrzucone po 01.11 zostaną odczytane w jednym z późniejszych terminów. Różaniec wypominkowy odmawiany będzie od 02.11 do 15.11 od wtorku do soboty o godz. 16:30. W niedziele podczas każdej Mszy św. odmawiać będziemy jedną tajemnicę różańca w intencji wszystkich zmarłych polecanych Bożemu miłosierdziu w tegorocznych wypominkach.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 15:30. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. – ze zmianą tajemnic różańcowych – w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy spotkanie w świetlicy.

*** W środę odbędzie się ostatnie nabożeństwo różańcowe. Podsumowanie udziału dzieci odbędzie się w przyszłą niedzielę podczas mszy św. o godz. 10:00.

*** Także w przyszłą niedzielę kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – na spotkanie zapraszam także zainteresowane dzieci.

*** Zbliża się niedziela Chrystusa Króla. Tradycyjnie rozpoczynamy parafialny konkurs na koronę dla Pana Jezusa – zapraszam dzieci do udziału w nim.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o tysiącach krakowian porwanych przez akcję ewangelizacyjną „Bliżej. Mocniej. Więcej” W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. refleksję matki bł. Ks. Jerzego Popiełuszki o życiu i śmierci; o pytaniach przemilczanych podczas procesu toruńskiego; rozmowę z Anną Dymną i refleksję na czas modlitwy do Świętych i za zmarłych. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy podsumowanie dotychczas wydawanych numerów „Niedzieli Legnickiej” (z okazji aktualnego – tysięcznego numeru); opis obchodów święta myśliwych w Lubaniu oraz rozdania pierwszych katechizmów Youcat; legnickich i olszyńskich obchodów Dnia Papieskiego ; refleksję „Misyjne wyzwania dla laikatu w Roku Wiary”.

*** W minionym tygodniu do wieczności odeszła KRYSTYNA MILEWSKA. Msza w jej intencji zostanie odprawiona 24.11 o godz. 17:00.


PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.   Jr 31, 7-9

To mówi Pan:

„Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela ». Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 126,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,

wydało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu,

a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.

Pan uczynił nam wielkie rzeczy

i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,

żąć będą w radości.

Idą i płaczą

niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością

niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.  Hbr 5,1-6

Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Por. 2 Tm 1, 10b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,

a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.    Mk 10, 46-52

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: