29 niedziela zwykła 21.10.2012 roku

UWAGA OD REDAKCJI STRONY: klikając w zdjęcie/rysunek można obejrzeć jego powiększenie!!! Zapraszam do „Aktualności” – zostały tam umieszczone zdjęcia z uroczystości 10-lecia parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej.


*** Dzisiaj 29 niedziela zwykła – Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu obchodzi dzisiaj swoje święto patronalne – ODPUST – połączone z uroczystością 25-lecia kapłaństwa naszego Dziekana, ks. Andrzeja Fili. Czcigodnemu Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.10) – bł. Jana Pawła II, papieża

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Na ławkach zostały umieszczone kartki wypominkowe. Proszę o dokładne określenie terminu odczytania imion zmarłych. Wypełnione kartki można składać do przygotowanej skarbony lub na tacę (i w zakrystii).

*** Trwa coroczne liczenie wiernych.

*** Przeżywamy czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe sprawowane są codziennie (od wtorku do soboty) o godz. 16:30. Dzieci zbierające kontrolki proszę o przyniesienie karnetów na mszę św. o godz. 10:00 w przyszłą niedzielę.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania roku drugiego. Serdecznie zapraszam na mszę św. rozpoczynającą je.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego mieszkańcom ul. Leśnej 44B-46 oraz ul. Bema, Prusa, Rzecznej i Żołnierskiej.

*** Dziękuję także Opiekunkom i uczestnikom zajęć naszej świetlicy za objęcie opieką zaniedbanych grobów na naszym cmentarzu.

*** Trwa parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec – liczę, że i w tym roku nie zabraknie pięknych i oryginalnych różańców. Konkurs kończymy w przyszła niedzielę.

*** W przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – śpimy o 1 godzinę dłużej.

*** Już teraz gorąco zapraszam na misterium „Refleksja Listopadowa”, które zostanie przedstawione przez kandydatów do Bierzmowania i naszą parafialną Scholę EDEN w czwartek, 01.11, o godz. 18:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o kolejnej młodości róż Żywego Różańca; relacja mamy bł. Ks. Jerzego Popiełuszki o synu oraz o tym, na czym polegają badania nagrodzone tegorocznym Noblem medycznym. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. wspomnienie o bł. Janie Pawle II; relację z powstawania filmu „Bitwa pod Wiedniem”; obszerny komentarz do obrad i postanowień ostatniej sesji Episkopatu Polski oraz krótkie omówienie odpustów, które możemy zyskać w Roku Wiary. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy opis inauguracji Roku Wiary w diecezji oraz roku akademickiego w WSD w Legnicy; rozmowę o katechizmie dla młodych Youcat z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, ks. Januszem Wilkiem oraz o zasadach i terminach zyskania odpustu zupełnego w Roku Wiary. Najmłodszym dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego” z filmem „Oskar i pani Róża”, który uczy doceniać życie, ale także, jak znaleźć w sobie siłę, by pogodzić się z cierpieniem i śmiercią.

************************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza   Iz 53,10-11

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 33,4-5.18-19.20 i 22

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Mk 10,45

Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć

i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.     Mk 10,35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.

Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: