28 niedziela zwykła 14.10.2012 roku

*** Dzisiaj 28 niedziela zwykła – w Kościele przeżywamy XII Dzień Papieski, którego przesłaniem są słowa: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Po każdej mszy św. będzie można wesprzeć materialnie Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, tworzącą „duchowy pomnik” ku czci Papieża-Polaka.

*** Dzisiaj także przeżywamy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Katechetom oraz Pracownikom Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, nieustannej asystencji Ducha Świętego oraz zrozumienia i owocnej współpracy z podopiecznymi. Jednocześnie z radością informuję o nagrodzeniu Dyrektor naszego Gimnazjum, p. Beaty Jaworskiej nagrodą Burmistrza oraz o uznaniu [przez uczniów] p. Beaty Kwiecińskiej „Nauczycielem roku”. Obu Paniom serdecznie gratuluję.

*** Na ławkach przy stoliku prasowym zostały umieszczone kartki wypominkowe. Proszę o dokładne określenie terminu odczytania imion zmarłych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (15.10) – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

— wtorek (16.10) – św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska [uroczystość]

— środa (17.10) – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

— czwartek (18.10) – św. Łukasza Ewangelisty

— sobota (20.10) – św. Jana Kantego, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Dzisiaj rozpoczynamy coroczne liczenie wiernych.

*** Przeżywamy czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe sprawowane są codziennie (od wtorku do soboty) o godz. 16:30.

*** W dniu wczorajszym zakupiliśmy 5 ton węgla na ogrzewanie naszego kościoła. Składam gorące „Bóg zapłać” panom: Marianowi Sokołowskiemu i Kazimierzowi Kołacz za pomoc w zrzuceniu go w kotłowni.

*** Począwszy od wczoraj rozpoczęliśmy dogrzewanie kościoła. Bardzo proszę o zamykanie drzwi wejściowych.

*** W najbliższy czwartek swoje święto patronalne obchodzą pracownicy Służby Zdrowia i Poczty. Wszystkim świętującym składam najserdeczniejsze życzenia.

*** Także w czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania roku drugiego. Serdecznie zapraszam na mszę św. rozpoczynającą je.

*** Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami, powracamy do starego porządku dbałości o stan naszej świątyni. Serdecznie zapraszam w sobotę (20.10) na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego mieszkańców ul. Leśnej 44B-46 oraz ul. Bema, Prusa, Rzecznej i Żołnierskiej.

*** Trwa parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec – liczę, że i w tym roku nie zabraknie pięknych i oryginalnych różańców.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu ma zaszczyt zaprosić na Koncert „Ludzi Złotego Wieku” w ramach Dnia Seniora, który odbędzie się 18.10.2012 roku o godz. 13:00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej przy Al. Kombatantów 11 w Lubaniu.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości.    Mdr 7, 7-11

Modliłem się i dano mi zrozumienie,

przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości.

Przeniosłem ją nad berła i trony

i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.

Nie porównałem z nią drogich kamieni,

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,

a srebro przy niej ma wartość błota.

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność

i wolałem mieć ją aniżeli światło,

bo nie zna snu blask od niej bijący.

A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra

i niezliczone bogactwa w jej ręku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY     Ps90, 12-13. 14-15. 16-17

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze,

byśmy zdobyli mądrość serca.

Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?

Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,

za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Refren.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,

a Twoja chwała nad ich synami.

Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami

i wspieraj pracę rąk naszych,

dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     Mt 5, 3

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”.  A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Koniec krótszej perykopy.

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: