DEKRET

Biskupa Legnickiego

o odpustach w Roku Wiary

Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 14 września 2012 r. ogłosiła warunki zyskania odpustów w Roku Wiary, który zaczyna się 11 października 2012, a kończy 24 listopada 2013 roku.

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą zyskać wierni:

1. gdy w Roku Wiary wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;

2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych;

3. gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary;

4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

Zgodnie ze wspomnianym dekretem, wyznaczam w diecezji legnickiej oprócz bazylik mniejszych w Krzeszowie, Jeleniej Górze i Bolesławcu następujące sanktuaria: Legnica (św. Jacka), Legnickie Pole, Jelenia Góra (Krzyża Świętego), Dąbrowica, Wilków i Wojcieszów.

Wyznaczam także dni, w które w czasie Roku Wiary można będzie zyskiwać odpust zupełny uczestnicząc w uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin i dodając Wyznanie Wiary:

– Święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia),

– Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2 lutego),

– Święto Katedry św. Piotra (22 lutego),

– Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny (19 marca),

– Rocznica ustanowienia diecezji (25 marca),

– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia),

– Niedziela modlitw o powołania do służby w Kościele (IV niedziela Wielkanocna),

– Dzień udzielania święceń prezbiteratu,

– Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Łaskawej (2 czerwca),

– Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),

– Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny (15 sierpnia),

– Rocznica poświęcenia katedry (20 września),

– Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,

– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny (8 grudnia).

+ Stefan Cichy

BISKUP LEGNICKI

Dodaj komentarz: