26 niedziela zwykła 30.09.2012 roku

*** Przeżywamy 26 niedzielę zwykłą.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.10) – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

— wtorek (02.10) – św. Aniołów Stróżów

— środa (03.10) – bł. Jana z Dukli, prezbitera

— czwartek (św. Franciszka z Asyżu) – św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— piątek (05.10) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W tym tygodniu wkraczamy w czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą się odbywały o godz. 16:30 [za wyjątkiem dnia jutrzejszego, kiedy z racji mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17:30]. W środę i czwartek nabożeństwo będzie animowała Parafialna Schola EDEN, zaś kandydatów do Bierzmowania serdecznie zapraszam do prowadzenia modlitwy we wtorek.

*** W poniedziałek zapraszam na godz. 16:00 członków Rycerstwa Niepokalanej do przygotowania kościoła na Jubileusz 10-lecia powstania Grupy.

*** Uroczystość „cynowego” Jubileuszu – 10 rocznicy powstania parafialnej grupy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” odbędzie się w najbliższą sobotę. Rozpoczęcie o godz. 14:00 – szczegółowy program został umieszczony w gablocie.

*** W czwartek rozpoczynamy spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania dla grupy uczniów klas I – przypominam, że spotkanie rozpoczyna Eucharystia.

*** W tym tygodniu przeżywamy I piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę w godzinach rannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem.

*** W przyszłą niedzielę po sumie parafialnej pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – proszę o przygotowanie na nie podstawowych danych dzieci.

*** W miniony poniedziałek i wtorek trwały prace związane z montażem nowych ławek na placu kościelnym. Za tę ciężką (ale potrzebną) pracę składam gorące podziękowanie Panom: Janowi Piskozubowi (który podjął się także funkcji koordynatora tej inicjatywy), Janowi Konckiemu, Eugeniuszowi Majcher, Kazimierzowi Kołacz, Janowi Zdunek, Wojciechowi Undro, Mariuszowi Nowak, Andrzejowi Rutka. Składam także serdeczne „Bóg zapłać” p. Krzysztofowi Kołacz – fundatorowi trzech ławek.

*** Dziękuję także Panom: Mariuszowi Gauden i Grzegorzowi Zaborniak za wielką pomoc przy wykończeniu zamontowanych na plebanii nowych okien.

*** Z powodu braku innych możliwości, od początku października wracamy do starego układu sprzątania kościoła – odbywać się będzie w 1 i 3 sobotę miesiąca.

*** Trwa akcja zbiórki na opał na tegoroczny sezon grzewczy. Są także do nabycia „parafialne kartki pocztowe” oraz „cegiełki” przeznaczone na wsparcie planowanych inwestycji parafialnych.

*** Dzieło Biblijne i Uniwersytet Trzeciego Wieku – ogłoszenie w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: czym jest nowa apologia i dlaczego Kościół jej potrzebuje?; ile trzeba się modlić, by napisać ikonę? Oraz o przechodzeniu do historii dotychczasowej formy telewizji. W najnowszym numerze „Niedzieli” przeczytamy m.in. o: ś.p. prof. Józefie Szaniawskim; rozpoczynającym się Roku Wiary oraz o bohaterskim prezydencie Warszawy Stefanie Starzyńskim. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy relację z konferencji naukowej na XX-lecie naszej diecezji; opis przebiegu szkolenia o zgubnych skutkach uzależnień; relację z pielgrzymowania osób niepełnosprawnych oraz kolejny artykuł w serii „Z liturgią za pan brat”. Rodzicom naszych dzieciaków dedykuję także kolejny numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI DZIĘKCZYNIENIA

W 10 ROCZNICĘ POWSTANIA

KOŁA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W RZYMSKO-KATOLICKIEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

W LUBANIU-KSIĘGINKACH

06.10.2012 roku

— 14:00 — Powitanie uczestników przez Proboszcza parafii

— 14:15 — Konferencja

— 15:00 — Koronka do Bożego Miłosierdzia

— 15:30 — Agapa

— 17:00 — Uroczysta Eucharystia – dziękczynienie za 10 lat istnienia Parafialnego Koła Rycerstwa Niepokalanej

— Po mszy św. — Różaniec z procesją ulicami parafii

— Po zakończeniu procesji — c.d. agapy

*********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Liczb     Lb 11,25-29

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY      Ps 19,8 i 10.12-13.14

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Zważa na nie Twój sługa

i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.

Kto jednak widzi swoje błędy?

Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.

Także od pychy broń swojego sługę,

by nie panowała nade mną.

Wtedy będę bez skazy

i wolny od wielkiego występku.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła    Jk 5,1-6

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ       J 17,17ba

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,

uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka       Mk 9,38-43.45.47-48

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.

Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiemia rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: