25 niedziela zwykła 23.09.2012 roku

*** Przeżywamy 25 niedzielę zwykłą.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (25.09) – bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

— czwartek (27.09) – św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— piątek (28.09) – św. Wacława męczennika

— sobota (29.09) – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W tym tygodniu pragniemy zakończyć prace montażowe ławek zewnętrznych. Osoby mogące i chcące pomóc przy ich instalacji zapraszam w poniedziałek na godz. 16:00.

*** Przypominam, że zapisy dzieci do świetlicy parafialnej trwają do 28.09 (piątek). Rodziców dzieci zapisywanych po raz pierwszy proszę o dostarczenie deklaracji osobiście.

*** Trwa akcja zbiórki na opał na tegoroczny sezon grzewczy. Są także do nabycia „parafialne kartki pocztowe” oraz „cegiełki” przeznaczone na wsparcie planowanych inwestycji parafialnych.

*** Dzieło Biblijne i Uniwersytet Trzeciego Wieku – ogłoszenie w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości    Mdr 2,12.17-20

Bezbożni mówili: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo — jak mówił — będzie ocalony”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY       Ps 54,3-4.5.6 i 8

Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,

mocą swoją broń mojej sprawy.

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy,

nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,

gwałtownicy czyhają na me życie,

nie mają oni Boga

przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga,

Pan podtrzymuje me życie.

Będę Ci chętnie składać ofiarę

i sławić Twe dobre imię.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła      Jk 3,16-4,3

Najmilsi:

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     2 Tes 2,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka      Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: