24 niedziela zwykła 16.09.2012 roku

*** Przeżywamy 24 niedzielę zwykłą – Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.09) – Dzień Golgoty Wschodu.

— wtorek (18.09) – św. Stanisława Kostki, zakonnika (święto)

— czwartek (20.09) – Rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto)

— piątek (21.09) – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Po sobotnim spotkaniu Kadry Opiekunów, w poniedziałek (17.09) inaugurujemy kolejny rok pracy Parafialnej Świetlicy Dziennego Pobytu dzieci młodzieży im. Jana Pawła II. Dziękuję Paniom: Danucie Undro, Iwonie Majszczyk i Annie Preisnar za podjęcie odpowiedzialnej funkcji Opiekunek naszych dzieciaków. Świetlica w tym roku czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-17:00. Uczestników ubiegłorocznych zajęć świetlicowych prosimy o dostarczenie zgody Rodziców (można ją otrzymać w zakrystii lub pobrać ze strony parafialnej….); Rodziców zainteresowanych zapisem dzieci dotąd nie uczestniczących prosimy o osobiste dostarczenie DEKLARACJI (są – podobnie jak wzory zgody – do odbioru w zakrystii i na stronie parafialnej). Zapisy trwają do 1 października.

*** W najbliższą środę (3 środę miesiąca) kolejna msza św. w intencji chorych, starszych i niepełnosprawnych w parafii.

*** W czwartek (20.09) rozpoczynamy kolejny rok spotkań przygotowujących Młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Trwa akcja zbiórki na opał na tegoroczny sezon grzewczy. Są także do nabycia „parafialne kartki pocztowe” oraz „cegiełki” przeznaczone na wsparcie planowanych inwestycji parafialnych.

*** Dzieło Biblijne i Uniwersytet Trzeciego Wieku – ogłoszenie

*** 21.09.2012 roku odbędzie się w lubańskim TRECIE spotkanie z dr Zbigniewem Tomaszewskim, poświęcone tematyce Golgoty Sybiraków. Organizatorzy spotkania serdecznie zapraszają.

*** Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Opiekunem, ks. Arturem, organizuje w dniach 27-30.09.2012 roku pielgrzymkę: Gietrzwałd – Stoczek Warmiński – Święta Lipka – Wilno – Sokółka – Białystok – Niepokalanów – Kalisz. Koszt ok. 550 zł. Zapisy z zaliczką u siostry zakrystianki w parafii Świętej Trójcy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: Liban w przeddzień wizyty papieża widziany oczami dziennikarzy „Gościa”; o św. Charbelu – mało znanym w Polsce libańskim pustelniku; o wychowaniu, które stało się czymś podejrzanym. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” przeczytamy m.in. o śp. Profesorze Józefie Szaniawskim; o pielgrzymce papieskiej na Bliskim Wschodzie oraz o dzisiejszym znaczeniu mediów. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. drugą część podsumowania tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę; opis XXX Pielgrzymki na Kalwarię w Męcince; zaproszenie na X Wrześniowe Kresowiana w Białej oraz opis dożynek w Karpnikach.

******************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza        Iz 50,5-9a

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY       Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał

głos mego błagania,

bo skłonił ku mnie swe ucho

w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,

dosięgły mnie pęta otchłani,

ogarnął mnie strach i udręka.

Ale wezwałem imienia Pana:

„O Panie, ratuj me życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,

Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi prostego serca:

byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,

oczy moje od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana

w krainie żyjących.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła         Jk 2,14-18

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ      Ga 6,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,

jak tylko z Krzyża Chrystusa,

dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie,

a ja dla świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka         Mk 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: