22 niedziela zwykła 02.09.2012 roku

*** Przeżywamy 22 niedzielę zwykłą. Od dzisiaj wracamy do stałego porządku niedzielnej liturgii – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Dzisiejsza niedziela jest pierwszą miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Wczoraj przeżyliśmy kolejną mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, celebrowaną przez O.Andrzeja Smołkę. Składam gorące „Bóg zapłać” czcigodnemu Celebransowi oraz licznym uczestnikom Eucharystii.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (03.09) – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— sobota (08.09) – Narodzenie NMP (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Tegoroczna inauguracja roku szkolnego i katechetycznego przypada w poniedziałek (03.09). Serdecznie zapraszam Dzieci i Młodzież oraz Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców na mszę św. 03.09 o godz. 8:00. Jednocześnie życzę wszystkim rozpoczynającym ten rok obfitości łask Bożych, nieustannej asystencji Ducha Świętego oraz pięknych owoców wzajemnej współpracy.

*** Okazja do spowiedzi w I piątek miesiąca od godz. 16:00.

*** Także w poniedziałek (03.09) o godz. 18:00 msza św. z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie.

*** W przyszłą niedzielę, podczas mszy św. o godz. 10:00 zostaną przyjęci do grona Służby Liturgicznej nowi ministranci. Proszę o modlitwę w ich intencjach, a także za dotychczasowych ministrantów i lektorów.

*** Trwa akcja zbiórki na opał na tegoroczny sezon grzewczy. Są także do nabycia „parafialne kartki pocztowe” oraz „cegiełki” przeznaczone na wsparcie planowanych inwestycji parafialnych.

*** Ks. Łukasz Langenfeld z parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu (Osiedle) organizuje w dniach 11-12.09.2012 roku 2-dniową pielgrzymkę do Gostynia, Kalisza, Lichenia, Gniezna, Świebodzina, Lednicy i Rokitna. Całkowity koszt wyjazdu z noclegiem, wyżywieniem i biletami wstępów: 180 zł. Ilość miejsc ograniczona. Plakat ze szczegółami został umieszczony w gablocie.

*** Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Opiekunem, ks. Arturem, organizuje w dniach 27-30.09.2012 roku pielgrzymkę: Gietrzwałd – Stoczek Warmiński – Święta Lipka – Wilno – Sokółka – Białystok – Niepokalanów – Kalisz. Koszt ok. 550 zł. Zapisy z zaliczką u siostry zakrystianki w parafii Świętej Trójcy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*******************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa     Pwt 4,1-2.6-8

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego:

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam.

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 15,1b-3a.3bc-4ab.4c-5

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie

i mówi prawdę w swym sercu,

kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,

nie ubliża swoim sąsiadom,

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,

ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła    Jk 1,17-18.21b-22.27

Bracia moi umiłowani:

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     Jk 1,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,

abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka      Mk 7,1-8.14-15.21-23

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”

Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: