Uroczystość NMP Częstochowskiej 26.08.2012 roku

*** Przeżywamy uroczystość NMP Częstochowskiej. Dzisiaj po raz ostatni msze św. sprawowane są w porządku niedzielnym – o godz. 8:30 i 11:30. W przyszłą niedzielę (02.09) powracamy do stałego porządku liturgii – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Sprawozdanie z NIEDZIELI PARAFIALNEJ…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (27.08) – św. Moniki

— wtorek (28.08) – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— środa (29.08) – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

— sobota (01.09) – bł. Bronisławy, dziewicy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W piątek wspominamy rocznicę zalegalizowania NSZZ „Solidarność”.

*** Najbliższa sobota to I sobota miesiąca – w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.

*** Sobota (01.09) to także okazja kolejnego przeżycia mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył O. Andrzej Smołka ss.cc. Msza św. koncelebrowana rozpocznie się o godz. 17:00. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie i przy wejściu do kościoła. ZAPRASZAM!!!

*** Tegoroczna inauguracja roku szkolnego i katechetycznego przypada w poniedziałek (03.09). Serdecznie zapraszam Dzieci i Młodzież oraz Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców na mszę św. 03.09 o godz. 8:00. Okazja do spowiedzi w I piątek miesiąca.

*** Także w poniedziałek (03.09) o godz. 18:00 msza św. z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie.

*** Trwa akcja zbiórki na opał na tegoroczny sezon grzewczy. Są także do nabycia „parafialne kartki pocztowe” oraz „cegiełki” przeznaczone na wsparcie planowanych inwestycji parafialnych.

*** Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA zaprasza na Festyn „Witaj szkoło”, który odbędzie się 1 września od godz. 14:00 w parku miejskim przy ul. Łącznej. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** Ks. Łukasz Langenfeld z parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu (Osiedle) organizuje w dniach 11-12.09.2012 roku 2-dniową pielgrzymkę do Gostynia, Kalisza, Lichenia, Gniezna, Świebodzina, Lednicy i Rokitna. Całkowity koszt wyjazdu z noclegiem, wyżywieniem i biletami wstępów: 180 zł. Ilość miejsc ograniczona. Plakat ze szczegółami został umieszczony w gablocie.

*** Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Opiekunem, ks. Arturem, organizuje w dniach 27-30.09.2012 roku pielgrzymkę: Gietrzwałd – Stoczek Warmiński – Święta Lipka – Wilno – Sokółka – Białystok – Niepokalanów – Kalisz. Koszt ok. 550 zł. Zapisy z zaliczką u siostry zakrystianki w parafii Świętej Trójcy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. rozmowa z Pawłem Kukizem „Wiem, skąd jestem”; jakie siły rządzą bioenergoterapią i radiestezją oraz co ułatwiło przekręty AmperGold? W bieżącym numerze tygodnika „Niedziela” znajdziemy obszerny materiał poświęcony wspólnemu przesłaniu do narodów Polski i Rosji; refleksję poświęconą aktualności (odnawianych dzisiaj) Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz rozmowę z Katarzyną Łaniewską o smutnym losie cichych bohaterów z polskich scen. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy opis uroczystości odpustowej w Krzeszowie; refleksję o przebiegu kolejnego „Przystanku Jezus”. Znajdziemy także opis plenerowego spotkania księży działających w Diecezjalnym Duszpasterstwie Trzeźwości Diecezji Legnickiej oraz opis sierpniowego świadectwa w naszej parafii.

*********************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Przysłów     Prz 8,22-35

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY   Ps 48,2-3.9-11.13-15

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

w mieście naszego Boga.

Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,

radością jest całej ziemi.

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy

w mieście Pana Zastępów,

w mieście naszego Boga;

Bóg je umacnia na wieki.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość

we wnętrzu Twojej świątyni.

Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja

sięga po krańce ziemi.

Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Obejdźcie dokoła Syjon,

policzcie jego wieże.

By powiedzieć przyszłym pokoleniom,

że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów       Ga 4,4-7

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Łk 1,28

Alleluja, alleluja, alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana    J 2,1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: