20 niedziela zwykła 19.08.2012 roku

*** Przeżywamy 20 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Tydzień temu przeżywaliśmy uroczystość odpustową – pragnę złożyć serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w jej organizację: tak osobom indywidualnym, jak i zakładom pracy. Dzięki Wam uroczystość po raz kolejny stała się okazją radosnego przeżycia TAJEMNICY WSPÓLNOTY.

*** Pozostały pamiątkowe kartki oraz „cegiełki” – można je nadal nabywać w zakrystii. Składane ofiary są przeznaczone na wsparcie tegorocznych inicjatyw parafialnych.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (20.08) – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

— wtorek (21.08) – św. Piusa X, papieża

— środa (22.08) – NMP, Królowej

— piątek (24.08) – św. Bartłomieja, Apostoła (święto)

— niedziela (26.08) – NMP Częstochowskiej

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Trwa akcja zbiórki na opał na tegoroczny sezon grzewczy.

*** Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA zaprasza na Festyn „Witaj szkoło”, który odbędzie się 1 września od godz. 14:00 w parku miejskim przy ul. Łącznej. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** Ks. Łukasz Langenfeld z parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu (Osiedle) organizuje w dniach 11-12.08.2012 roku 2-dniową pielgrzymkę do Gostynia, Kalisza, Lichenia, Gniezna, Świebodzina, Lednicy i Rokitna. Całkowity koszt wyjazdu z noclegiem, wyżywieniem i biletami wstępów: 180 zł. Ilość miejsc ograniczona. Plakat ze szczegółami został umieszczony w gablocie.

*** Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Opiekunem, ks. Arturem, organizuje w dniach 27-30.09.2012 roku pielgrzymkę: Gietrzwałd – Stoczek Warmiński – Święta Lipka – Wilno – Sokółka – Białystok – Niepokalanów – Kalisz. Koszt ok. 550 zł. Zapisy z zaliczką u siostry zakrystianki w parafii Świętej Trójcy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Chleb i wino na uczcie Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 9,1-6

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”.

Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15

Refren: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,

ci, co się Jego boją, nie zaznają, biedy.

Bogacze zubożeli i zaznali głodu,

szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,

będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Kim jest ten człowiek, co pożąda życia

i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego,

a wargi swoje od kłamstwa.

Od zła się odwróć, czyń dobrze,

szukaj pokoju i dąż do niego.

DRUGIE CZYTANIE

Napełniajcie się Duchem

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 5,15-20

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,56

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije,

trwa we Mnie, a Ja w nim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,51-58

Jezus powiedział do tłumów:

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”.

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”

Rzekł do nich Jezus:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: