19 niedziela zwykła 12.08.2012 roku

*** Przeżywamy 19 niedzielę zwykłą.

*** W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. Pragniemy podziękować za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca w okresie minionego roku. O godz. 13:00 suma odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej, której przewodniczyć będzie wikariusz parafii Świętej Trójcy w Lubaniu, Ks. Artur Węgiel. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się jubileuszowy, V Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy wsparli organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Tradycją ostatnich 5 lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służyć będzie sprzedaż „cegiełek” oraz pamiątkowych parafialnych kartek pocztowych [ufundowanych przez Burmstrza Miasta Lubań, p. Arkadiusza Słowińskiego]..

*** Podczas Festynu działać będzie agenda Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie – zachęcam do spotkania z dyżurującymi tam osobami.

*** Na stronie parafialnej oraz w gablocie zostały umieszczone informacje związane z organizacją tegorocznej uroczystości odpustowej.

*** W środę (15.08) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP – uroczystość odpustową parafii w Zarębie. Jest to jednocześnie święto Wojska Polskiego. Porządek mszy św. – o godz. 8:30 i 11:30. Podczas mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (14.08) – św. Maksymiliana Marii Kobe, prezbitera i męczennika

— środa (15.08) – Wniebowzięcie NMP

— czwartek (16.08) – św. Stefana Węgierskiego, króla

— piątek (17.08) – św. Jacka, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W czwartek (16.08) swoje święto patronalne obchodzi nasz Ordynariusz, Ks. Biskup Stefan Cichy. Pamiętajmy w modlitwie o Dostojnym Solenizancie.

*** Przyszła niedziela to „Niedziela Parafialna”.

*** Trwa akcja zbiórki na opał na tegoroczny sezon grzewczy.

*** Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Opiekunem, ks. Arturem, organizuje w dniach 27-30.09.2012 roku pielgrzymkę: Gietrzwałd – Stoczek Warmiński – Święta Lipka – Wilno – Sokółka – Białystok – Niepokalanów – Kalisz. Koszt ok. 550 zł. Zapisy z zaliczką u siostry zakrystianki w parafii Świętej Trójcy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*******************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej    1 Krl 19,4-8

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” Po czym położył się tam i zasnął.

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!” Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił, i znowu się położył.

Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go, powiedział: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga!” Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY      Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,

i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan     Ef 4,30-5,2

Bracia:

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    J 6,51

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana      J 6,41-51

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”

Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

Oto słowo Pańskie.

*******************************

15.08

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła     Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY     Ps 45,7.10-12.14-15

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,

królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.

Król pragnie twego piękna,

on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały,

odziana w złotogłów.

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian     1 Kor 15,20-26

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Maryja została wzięta do nieba,

radują się zastępy aniołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza   Łk 1,39-56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia

Nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: