18 niedziela zwykła 05.08.2012 roku

*** Przeżywamy 18 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Przypominam, że do końca sierpnia msze św. niedzielne sprawowane są w porządku wakacyjnym: o godz. 8:30 i 11:30

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (06.08) – Przemienienie Pańskie

— środa (08.08) – św. Dominika, prezbitera

— czwartek (09.08) – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

— piątek (10.08) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

— sobota (11.08) – św. Klary, dziewicy

— niedziela (12.08) – uroczystość odpustowa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Za tydzień, w niedzielę 12.08, będziemy przeżywali uroczystość odpustową. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 i – suma odpustowa, której przewodniczyć będzie wikariusz Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu, ks. Artur Węgiel – o godz. 13:00. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym „święcie parafialnym”.

*** Odpust to uroczystość, w której uczestniczy także wielu Gości – z tej racji musimy przygotować na nią naszą świątynię. Osoby, które mogłyby pomóc w przygotowaniu kościoła i jego otoczenia serdecznie zapraszam w piątek (10.08) po adoracji, ok. godz. 18:40.

*** Osoby, które podjęły się dostarczenia – tradycyjnie wspaniałych – wypieków księgińskich proszę o ich dostarczenie w sobotę po mszy św.

*** Tradycją ostatnich 4 lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służyć będzie sprzedaż „cegiełek” oraz pamiątkowych parafialnych kartek pocztowych. Gromadzimy też pierwsze fanty – osoby, które mogłyby je ofiarować (lub wesprzeć nas finansowo) proszę o kontakt ze mną, p. Małgorzatą Kleszczyńską lub p. Kazimierą Hałajko.

*** Na stronie parafialnej (w Aktualnościach) oraz w gablocie zostały umieszczone informacje związane z organizacją tegorocznej uroczystości odpustowej.

*** Jutro, z racji święta Przemienia Pańskiego i spotkania Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej, działającego przy naszej parafii, msza św. o godz. 18:00.

*** Dzisiaj rozpoczynamy akcję zbiórki na opał na sezon grzewczy 2012/2013.

*** Przedodpustowe spotkanie Służby Liturgicznej we wtorek (07.08) – rozpoczyna je msza św. z pełną asystą. Próba Scholi – do uzgodnienia z prowadzącymi.

*** W minionym tygodniu trwał cały szereg prac na terenie posesji. Składam gorące podziękowanie p. Jadwidze Pałka, Panom Undro, p. Janowi Konckiemu, p. Ryszardowi Remez, p. Janowi Piskozub, p. Stanisławowi Czajkowskiemu, p. Marianowi Sokołowskiemu, p.Zbigniewowi Kwiecińskiemu i p. Andrzejowi Rutka za pomoc w załatwieniu formalności, przewiezienie oraz częściowe pokrycie altany płytami chodnikowymi.

*** Dziękuję w/w osobom oraz p. Andrzejowi Rybowicz za przewiezienie i przygotowanie materiałów do ustawienia na placu kościelnym nowych ławek dla Parafian.

*** Składam serdeczne „Bóg zapłać” p. Jadwidze Pałka, Państwu Alicji i Tadeuszowi Jungowskim, p.Annie Piskozub oraz p.Dominice i Nadii Szydło za zaopiekowanie się terenami zielonymi oraz stanem ukwiecenia kościoła.

*** Dziękuję wreszcie Paniom Szydło i Tomaszewskiej wraz z dziećmi za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Opiekunem, ks. Arturem, organizuje w dniach 27-30.09.2012 roku pielgrzymkę: Gietrzwałd – Stoczek Warmiński – Święta Lipka – Wilno – Sokółka – Białystok – Niepokalanów – Kalisz. Koszt ok. 550 zł. Zapisy z zaliczką u siostry zakrystianki w parafii Świętej Trójcy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

************************

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg daje cudowny pokarm

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 16,2-4.12-15

Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę”.

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie”.

„Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: «O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem»”.

Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: „Manhu?”, to znaczy: „co to jest?”, gdyż nie wiedzieli, co to było.

Wtedy Mojżesz powiedział do nich: „To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 78,3 i 4bc.23-24.25 i 54

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali,

i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,

opowiemy przyszłemu pokoleniu,

chwałę Pana i Jego potęgę.

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom

i bramy nieba otworzył.

Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,

podarował im chleb niebieski.

Spożywał człowiek chleb aniołów,

zesłał im jadła do syta.

Wprowadził ich do ziemi swej świętej,

na górę, którą zdobyła Jego prawica.

DRUGIE CZYTANIE

Przyoblec człowieka nowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 4,17.20-24

Bracia:

To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,4b

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”

Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.

Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”

Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.

Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.

Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: