17 niedziela zwykła 29.07.2012 roku

*** Przeżywamy 17 niedzielę zwykłą.

*** W tym tygodniu wkraczamy w czas szczególnej modlitwy o dar trzeźwości naszego narodu. Z tej racji grupa osób działających w Duszpasterstwie Trzeźwości Diecezji Legnickiej podzieli się z nami świadectwem, będącym okazją do refleksji nad udziałem alkoholu w naszej codzienności. Zapraszam także do gabloty, gdzie znaleźć można numery telefonów kontaktowych dla tych, którzy potrzebują w tej kwestii pomocy lub konsultacji.

*** Przypominam, że do końca sierpnia msze św. niedzielne sprawowane są w porządku wakacyjnym: o godz. 8:30 i 11:30

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (31.07) – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

— środa (01.08) – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła [rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego]

— sobota (04.08) – św. Jana Marii Vianney’a, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek (02.08) można uzyskać odpust Porcjunkuli.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00; w sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00.

*** W sobotę o godz. 12:00 próba Scholi przed uroczystością odpustową.

*** Na stronie parafialnej oraz w gablocie zostały umieszczone informacje związane z organizacją tegorocznej uroczystości odpustowej.

*** Osoby, mogące przygotować ciasta oraz pragnące wesprzeć materialnie organizację uroczystości parafialnej proszę o kontakt w zakrystii.

*** Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Opiekunem, ks. Arturem, organizuje w dniach 27-30.09.2012 roku pielgrzymkę: Gietrzwałd – Stoczek Warmiński – Święta Lipka – Wilno – Sokółka – Białystok – Niepokalanów – Kalisz. Koszt ok. 550 zł. Zapisy z zaliczką u siostry zakrystianki w parafii Świętej Trójcy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o największej na świecie telewizji katolickiej, utrzymującej się dzięki Opatrzności Bożej i swoim widzom; o osobach poszkodowanych przez trąbę powietrzną [jak im pomóc?] oraz odpowiedzi na trudne pytania związane z in vitro. W tygodniku „Niedziela” m.in. o apelu do Polaków i Rosjan o wybaczenie wzajemnych krzywd i niesprawiedliwości; o 20-leciu Kas Kredytowych oraz o zagrożeniach działalności ośrodka promocji kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o zakończeniu III rowerowego Rajdu dla Życia; o marszu w obronie mediów w Bolesławcu oraz o spotkaniu Ks. Biskupa Marka Mendyka z harcerkami i harcerzami ZHR w Biskupinie. Znajdziemy tu także relację z pożaru zakładu IMKA w Lubaniu.

**************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej   2 Krl 4,42-44

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?”

A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: «Nasycą się i pozostawią resztki»”. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 145,10-11.15-16.17-18

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła

i niech Cię błogosławią Twoi święci.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa

i niech głoszą Twoją potęgę.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,

a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę

i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan   Ef 4,1-6

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Łk 7,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami

i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana     J 6,1-15

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.

Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”.

Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”

Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”.

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: