Odpust 2012

Czytania i modlitwa wiernych zostały umieszczone na końcu wpisu – ZAPRASZAM

ORIENTACYJNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ’2012:

*** 13:00-14:30 — uroczysta suma odpustowa, celebrowana przez ks. Artura Węgiel

*** Po mszy czas na konsumpcję.

*** 15:00 — pokaz tresury psa policyjnego [trawnik obok boiska]

*** 15:30 — występ Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba]. Otwarcie „Miasteczka skoków” i trampoliny.

*** Po w/w występie — występ Zespołu „Złote Nutki”.

*** 16:00 — mecz Oldboy’e kontra Służba Liturgiczna.

*** 16:30 — pokaz Straży Pożarnej [trawnik obok boiska]

*** ok.17:00 — występ Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba]. Gry i zabawy „trawnikowe”.

*** 18:00 [po koncercie] — losowanie nagród

*** 19:00 — konkurs karaoke

PLANOWANE KONKURENCJE SPORTOWE I ATRAKCJE:

— Trampolina (do godz. 15:30)

— Mecz piłki siatkowej Służba Liturgiczna kontra Oldboy’e

— Rozgrywki badmintona

— Rozgrywki „piłkarzyki”

— Hula-hop (Magda & Joasia)

— Rozgrywki tenisa stołowego (Michał & Maciek)

— Rozgrywki mini golfa

— Malowanie twarzy i paznokci

— Rzucanie woreczkami do celu

— Wyścig taczek

— „abstrakcje portretowe” (na drzewie)

— Przeciąganie liny

— Zabawy integracyjne: kareta, walka o stołek (Magda & Joasia) /???/

— „Dyskoteka pod gwiazdami”

LITURGIA:

Msza św. godz. 8:30:

— Asysta: Kamil Kwieciński

— Czytanie 1: Kazimiera Hałajko

— Czytanie 2: Zbigniew Kwieciński

— Modlitwa wiernych: Beata Kwiecińska – Małgorzata Milewska

Suma odpustowa – godz. 13:00

+++ Turyferarze — Adrian Undro & Łukasz Janda

+++ Ministranci ołtarza — Sebastian Rybicki & Małgosia Tomaszewska

+++ Ceremoniarz — Kamil Kwieciński

+++ Dzwonki — Małgosia Tomaszewska; gong — Sebastian Rybicki

+++ Czytanie 1 — Zosia Undro

+++ Psalm responsoryjny — Magdalena Kołodziejczak

+++ Czytanie 2 — Adrian Undro

+++ Alleluja — organista lub Schola

+++ Modlitwa wiernych: 1.Anna Koncka; 2.Bożena Kołodziejczak; 3.Dominika Szydło; 4.Nadia Szydło; 5.Jadwiga Pałka; 6.Grzegorz Szydło; 7.Marta Gauden; 8.Alicja Jungowska.

+++ Procesja z darami: świeca — Elżbieta Brzozowska; chleb — Ryszard Piekarski; owoce — Martyna Kleszczyńska; kwiaty – Joasia Piekarska; ampułki — Gabriela Milewska; puszka — Tadeusz Jungowski; patena z hostią — Anna Piskozub.

+++ Zebranie kolekty: Jan Piskozub — Alicja Kwiecińska — Zbigniew Kwieciński

+++ Asysta celebransa podczas procesji: Franciszek Kleszczyński — Stanisław Czajkowski

+++ Procesja – krzyż: Zbigniew Kwieciński

+++ Obsługa muzyczna: Organista (p. Krzysztof) + Schola EDEN

+++ Obsługa FOTO: Piotr Kosewicz; Magdalena Kołodziejczak; Joanna Piekarska; ks. Janusz Barski

FESTYN – FUNKCYJNI:

** OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOKSZTAŁT: Małgorzata Kleszczyńska – Jan Piskozub

** GRILL: Marian Sokołowski, Roman Pawlak.

** CIASTO + KAWA/HERBATA: Irena Sokołowska, Elżbieta Jackiewicz, Irena Szatkowska

** CEGIEŁKI: Zbigniew Kwieciński, Grzegorz Szydło.

** SPRZEDAŻ FESTYNOWYCH KARTEK POCZTOWYCH I DEWOCJONALIÓW: Irena Skowrońska.

** WYDAWANIE FANTÓW: Beata i Katarzyna Kwiecińskie, Dominika i Nadia Szydło

** BIGOS: Alicja Kwiecińska, Jadwiga Pałka

** FRYTKI: Teresa Pawlak, Alicja Jungowska

** POPCORN: Marta & Mariusz Gauden

** MALOWANIE TWARZY I PAZNOKCI: Jola Kosmalska i Angelika Kosmalskie, Zosia Undro.

** OBIAD W PLENERZE: Złote Nutki (12 osób) i Polne Kwiaty (12 osób) [odpowiedzialni: Małgorzata Kleszczyńska; Kazimiera Hałajko, Jan Piskozub].

** PLACKI: Państwo Undro, Jadwiga Kasztelan.

** NAKRYCIE „ALEI POD LIPAMI”: ……………………………………………..

Czytania mszalne – uroczystość odpustowa

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:

„Jestem w wielkim ucisku”.

I zalękniony wołałem:

„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,

Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła 1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,

zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana     J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

Celebrans: Wierząc, że święci męczennicy mogą wyprosić wiele łask, przedstawmy teraz Bogu za wstawiennictwem Patrona naszej parafii, św. Maksymiliana Marii Kolbe, nasze potrzeby.

1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości. Ciebie prosimy…

3. Pamiętając słowa Prymasa Tysiąclecia o potrzebie „zagospodarowania wolności” wywalczonej kosztem tylu ofiar módlmy się za naszą Ojczyznę, aby odpowiedzialność jej rządzących oraz każdego z nas tworzyły klimat harmonijnego wzrostu na każdej płaszczyźnie jej codziennego istnienia. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za wszystkie dzieci. Ciebie prosimy… [p.Dominika]

5. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobrodziejów, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystość odpustową a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości. Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za tych z naszej wspólnoty, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku, aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz. Ciebie prosimy…

8. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladowali świętego Maksymiliana w miłowaniu Boga i bliźniego. Ciebie prosimy…

Celebrans: Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, że umacniasz słabych ludzi do składania świadectwa miłości. Wejrzyj na nasze prośby i racz je łaskawie przyjąć i wysłuchać. Przez Chrystusa naszego Pana.

Dodaj komentarz: