14 niedziela zwykła 08.07.2012 roku

*** Przeżywamy 14 niedzielę zwykłą. Podczas mszy św. o godz. 8:30 podziękujemy wspólnie szefowi parafialnej grupy Służby Liturgicznej za dotychczasową owocną współpracę.

*** Przypominam, że do końca sierpnia msze św. niedzielne sprawowane są w porządku wakacyjnym: o godz. 8:30 i 11:30 – za wyjątkiem przyszłej niedzieli, podczas której liturgia odbędzie się o godz. 9:00 i 11:00.

*** Zachęcam do modlitwy w intencji mieszkańców pobliskiej Olszyny, dotkniętej kataklizmami lipcowej aury.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (11.07) – św. Benedykta opata, patrona Europy (święto)

—  czwartek (12.07) – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

—  piątek (13.07) – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W dniu wczorajszym, przy okazji mszy św. w intencji grup formacyjnych naszej parafii, świętowaliśmy 5-lecie naszej współpracy. Gorąco dziękuję wszystkim uczestnik – tak Parafianom, jak i Gościom – za piękną atmosferę.

*** Miniony tydzień obfitował w prace – tak w kościele, jak i na plebanii. Składam gorące podziękowanie Panu Januszowi Szmyd, który odrestaurował uszkodzony fragment bocznego daszku kościoła oraz Panu Stanisławowi Czajkowskiemu, który użyczył nam nieodpłatnie tak potrzebnego rusztowania. Dziękuję także Panom: Mariuszowi Gauden i Krystianowi Rybickiemu za wielką pomoc przy usunięciu śladów montażu nowych okien na plebanii.

*** W dniu jutrzejszym rozpoczynam czas urlopu, trwający do 21.07. W tym czasie posługę kapłańską pełnić będą: proboszcz parafii w Zarębie, ks. Piotr Chorążyczewski oraz proboszcz parafii w Kościelniku, ks. Czesław Misiewicz. Uprzejmie proszę o kierowanie się do nich w sprawach nagłych (chodzi głównie o pogrzeby).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

**************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela    Ez 2,2-5

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:

„Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg». A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 123,1-2a.2bcd.3-4

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy,

który mieszkasz w niebie.

Jak oczy sług są zwrócone

na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy

na ręce jej pani,

tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,

dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,

bo mamy już dosyć pogardy.

Ponad miarę nasza dusza jest nasycona

szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian    2 Kor 12,7-10

Bracia:

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański spoczywa na Mnie,

posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka    Mk 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: