Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 24.06.2012 r.

*** Przeżywamy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

*** Dzisiaj przypada 35 rocznica święceń biskupich Biskupa Seniora Tadeusza Rybaka. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Dostojnym Jubilacie.

*** Dzisiaj także obchodzi swoje święto patronalne, Imieniny, nasz Kościelny – Pan Jan Piskozub. Solenizantowi składam najserdeczniejsze życzenia oraz dziękuję za 5-letnią współpracę.

*** Po sumie parafialnej nabożeństwo czerwcowe.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (28.06) – św. Ireneusza, biskupa i męczennika

— piątek (29.06) – św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów Diecezji Legnickiej

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu kończymy rok szkolny i katechetyczny. Serdecznie zapraszam do skorzystania ze spowiedzi w czwartek od godz. 16:00 oraz na mszę św. z racji zakończenia roku w piątek o godz. 8:00.

*** W sobotę, z racji wyjazdowego podsumowania rocznej pracy Scholi nie będzie mszy św.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Pani Jadwidze Pałka, Państwu Piskozub oraz Dominice i Nadii Szydło za ubiegłotygodniowe prace przy zieleni na terenie posesji parafii.

*** W przyszłą niedzielę wkraczamy w wakacyjny rytm liturgii niedzielnej. Msze św. o godz. 8:30 i 11:30.

*** Organizatorzy kolonii letnich z parafii Świętej Trójcy serdecznie zapraszają do skorzystania z możliwości wyjazdu – są jeszcze wolne miejsca. Informacje można uzyskać w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 49,1-6

Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: „Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię”.

Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”.

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I rzekł mi: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 139,1-3.13-14ab.14c-15

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

Przenikasz i znasz mnie, Panie,

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.

Z daleka spostrzegasz moje myśli,

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,

i znasz moje wszystkie drogi.

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze

i utkałeś mnie w łonie mej matki.

Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,

godne podziwu są Twoje dzieła.

I duszę moją znasz do głębi.

Nie tajna Ci istota,

kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,

utkany we wnętrzu ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 13,22-26

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:

„Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: «Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę». Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.

A pod koniec swojej działalności Jan mówił: «Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach».

Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,76

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Narodzenie się Jana

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,57-66.80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.

Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.

On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: