11 niedziela zwykła 17.06.2012 roku

*** Przeżywamy 11 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Po sumie parafialnej nabożeństwo czerwcowe.

*** Jutro przeżywamy dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy ją o godz. 9:00 – zakończymy mszą św. o godz. 17:00. Porządek adoracji został umieszczony w gablocie – od 14:00 do 15:30 adoracja indywidualna. Adorację zakończymy nabożeństwem czerwcowym o godz.16:40.

9:00-10:00 — [część radosna Różańca, Litania do Najświętszego Imienia Jezus] ul. Stawowa, ul. Skalnicza, ul. Bema, ul. Prusa, ul. Górna

10:00-11:00 — [część bolesna Różańca, Litania do Krwi Chrystusa] ul. Rzeczna, ul. Żołnierska, ul. Fortowa, ul. Chopina

11:00-12:00 — [część światła Różańca, Nowenna do Miłosierdzia Bożego] ul. Leśna 10-40, ul. Moniuszki 1-8

12:00-13:00 — [część chwalebna Różańca, Litania do NSPJ] Aleje Niepodległości

13:00-14:00 — ul. Energetyczna, ul. Ogrodowa

15:30-16:00 — ul. Groblowa, ul. Lipowa, ul. Krótka, ul. Kościuszki 7b-24

16:00-17:00 — ul. Leśna 41-57, ul. Zamkowa

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (21.06) – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

— niedziela (24.06) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek (21.06) ostatnie spotkanie kandydatów do Bierzmowania w tym roku szkolnym.

*** W sobotę (23.06) obchodzimy Dzień Ojca. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. W tym dniu msza o godz. 16:00 – ślubna.

*** Organizatorzy kolonii letnich z parafii Świętej Trójcy serdecznie zapraszają do skorzystania z możliwości wyjazdu – są jeszcze wolne miejsca. Informacje można uzyskać w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*****************

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg podwyższa drzewo niskie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 17,22-24

To mówi Pan Bóg:

„Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.

I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 92,2-3.13-14.15-16

Refren: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu

i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:

z rana głosić Twoją łaskawość,

a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,

rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc,

zawsze pełni życiodajnych soków,

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,

On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE

Staramy się podobać Bogu

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

2 Kor 5,6-10

Bracia:

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 4,26-34

Jezus powiedział do tłumów:

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.

Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: