10 niedziela zwykła 10.06.2012 roku

*** Przeżywamy 10 niedzielę zwykłą. Po sumie parafialnej procesja wokół kościoła i nabożeństwo czerwcowe.

*** W miniony czwartek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w jej organizację i przebieg: osobom niosącym sztandary i feretrony; dzieciom, które ukwieciły trasę procesji; Panom Kościelnym; animującej śpiew Pani Marii oraz dbającym o bezpieczeństwo procesji Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej; Służbie Liturgicznej; wreszcie – przede wszystkim – wszystkim uczestnikom procesji.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (11.06) – św. Barnaby Apostoła

— środa (13.06) – św. Antoniego z Padwy

— czwartek (14.06) – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

— piątek (15.06) – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

— sobota (16.06) – Niepokalanego Serca NMP

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W oktawie Bożego Ciała procesje eucharystyczne wokół kościoła.

*** W czwartek(14.06) o godz. 19:00 pierwsza sesja nowej Rady Parafialnej. Zapraszam także osoby zainteresowane włączeniem się w jej prace.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Organizatorzy kolonii letnich z parafii Świętej Trójcy serdecznie zapraszają do skorzystania z możliwości wyjazdu – są jeszcze wolne miejsca. Informacje można uzyskać w zakrystii.

*** Muzeum Regionalne w Lubaniu i Łużyckie Centrum Rozwoju zapraszają na Sesję Popularnonaukową „Magdalena dla Łużyc – II”, która odbędzie się 15.06.2012 r. w Sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek – Tret. Początek o godz. 12:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

**************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Rodzaju      Rdz 3,9-15

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8

Refren: U Pana łaska oraz odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl Twe ucho

na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby ze czcią Ci służono.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka,

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela

ze wszystkich jego grzechów.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian    2 Kor 4,13-5,1

Bracia:

Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12,31b-32

Alleluja, alleluja, alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,

a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,

przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka      Mk 3,20-35

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.

Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: