V Festyn Dziecięcy 02.06.2012 roku

Festyn Dziecięcy 2012

Link do wejścia w galerię foto

Inny opis naszego Festynu można znaleźć W TYM MIEJSCU

SPRAWOZDANIE  Z ORGANIZACJI I PRZEBIEGU

V  PARAFIALNEGO FESTYNU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO W LUBANIU

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 02.06.2012 ROKU

W sobotę, 02.06.2012 roku, odbył się w parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach, V Parafialny Festyn Dziecięco-Młodzieżowy, przeprowadzony pod hasłem „Teraz przyszliście do Mnie” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Organizatorami było duszpasterstwo wspomnianej parafii, działające w niej wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej oraz Rada Parafialna, Opiekunowie Parafialnej Świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II wsparci przez inicjatywną grupę Rodziców dzieci I-komunijnych i Rocznicowych. Duża pomoc okazała także Młodzież. Wszyscy Organizatorzy pełnili swoje funkcje na zasadach wolontariatu. Impreza miała charakter niedochodowy i nie była związana z żadnymi kosztami ponoszonymi przez dzieci.

Celem tegorocznego Festynu było:

*** Podkreślenie znaczenia dzieci i młodzieży w życiu naszej wspólnoty parafialnej oraz wyrażenie uznania za ich angażowanie się w realizowane w tym roku inicjatywy i projekty. Dzieci i młodzież naszej parafii wpisały się w liturgiczny rozwój naszej parafii nadając wyjątkowy charakter niedzielnej Eucharystii z ich udziałem. Włączają się aktywnie w różnorodne inicjatywy o charakterze religijnym a także patriotycznym i społecznym. Zauważamy wzrastającą liczbę ich autorskich propozycji – szczególnie partycypują w tym dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach świetlicy. Stąd też potrzeba wyrażenia wdzięczności i podkreślenia tych pozytywnych aspektów naszej z nimi współpracy.

*** Realizacja założeń Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę” (będącej jednym z ważnych aspektów działań wychowawczo-dydaktycznych Świetlicy Parafialnej). Podczas Festynu Rodzice otrzymali broszury przygotowane w ramach kampanii, podkreślające wielką rolę ich autorytetu i dawnego dzieciom przykładu. Wspomniane broszury przybliżyły także olbrzymią rolę rodziców w ochronie dzieci i młodzieży przed środkami uzależniającymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, Internet), traktowanymi często jako „antidotum” na depresyjne stany emocjonalne.

*** W nawiązaniu do powyższego – podkreślono wielką rolę wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu. Do udziału w Festynie zostali zaproszeni także Rodzice, z których wielu skorzystało z okazji wspólnej zabawy i aktywnego wypoczynku. W sumie – według ogólnych obliczeń – w Festynie wzięło udział ponad 100 osób (w tym ok. 90 dzieci – liczba ta dotyczy dzieci, które otrzymały „talony” na ciasta, pieczyste i napoje).

*** Realizacja założeń rocznej pracy świetlicy i tegorocznego zimowiska Ściegny’2012 – szeroko pojęta profilaktyka. Dzięki zrozumieniu i życzliwości Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu Funkcjonariuszka wspomnianej Komendy, podkomisarz Anna Włoszczyk przeprowadziła z dziećmi spotkanie przypominające o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach (tę część szczególnie dedykowaliśmy dzieciom komunijnym z racji otrzymanych niedawno jednośladów).

*** Podkreślenie roli aktywnego spędzania wolnego czasu – dużą część czasu Festynu poświęciliśmy na przeprowadzenie plenerowych konkurencji sportowych (z czego największym zainteresowanie dzieci cieszyła się – dostępna nieodpłatnie – trampolina oraz „dmuchane miasteczko”). Wśród przeprowadzonych dyscyplin największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy: hula hop, badminton, tenis stołowy, piłkarzyki, piłka siatkowa, mini-golf.

Organizacja tegorocznego Festynu oparta została o rzeczowe wsparcie Miejskiej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Lubań, dotację przyznaną przez Radę Parafialną oraz charytatywną pomoc Parafian (pragnę podkreślić duże zaangażowanie grupy Rodziców). Jego przebieg byłby znacznie skromniejszy bez pomocy okazanej przez Stowarzyszenie O.G.A.R.N.I.J. (Ochotniczą Grupę Amatorów Realizującą Niezależne Inicjatywy Jednostek) – „dmuchane miasteczko” oraz trampolina stały się „gwoździem” festynowego programu. Nasz Festyn wsparł także – pysznym pieczywem – Prezes i Pracownicy GS „Samopomoc Chłopska”.

Wielką pomoc i zrozumienie okazali Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, którzy zapewnili bezpieczeństwo bawiącym się uczestnikom Festynu. Szczególne podziękowanie kieruję w stronę podkomisarz Anny Włoszczyk, która poświęciła naszym dzieciakom szczególnie dużo czasu.

O stronę gastronomiczną zadbała grupa Pań, które przygotowały smaczne wypieki. W kosztach zakupu napojów i słodyczy partycypowała Miejska Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Lubań. Prowadzenia zabaw i konkurencji festynowych podjęła się nasza Młodzież, wsparta przez Opiekunki świetlicy: Danutę Undro, Iwonę Majszczyk i Annę Prejsnar  oraz Panie: Bożenę Kołodziejczak, Renatę Rybicką i Małgorzatę Milewską. Wspomniana grupa Młodzieży zadbała także o przygotowanie dekoracji festynowych. O stronę muzyczną Festynu zadbał ks. Janusz Barski.

W programie przewidziano następujące imprezy: konkurs hula-hop, rozgrywki tenisa stołowego, mini-Euro’2012 („piłkarzyki”), trawnikowy tor przeszkód, „wyczynowe skoki” na trampolinie, badminton, Dyskotekę Małego Człowieka i ognisko. Wszystkie zostały zrealizowane – dzięki wsparciu rzeczowemu w każdej z nich zostały przewidziane i wręczone słodkie upominki.

Ostateczna ocena Festynu należy oczywiście do jego uczestników. W naszym podsumowaniu uznaliśmy go za sukces. Dzięki sprzyjającej pogodzie i urozmaiconej ofercie, w zabawie wzięła udział liczna grupa dzieci i młodzieży (ok.90 osób – dotyczy osób, które otrzymały „festynowe talony” na słodycze, pieczyste i napoje)) oraz duża grupa osób dorosłych. Atmosfera była bardzo swobodna i radosna, co świadczy o trafności wyboru formy i sposobu przeprowadzenia imprezy.

W imieniu Organizatorów

Proboszcz


„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” – te słowa Chrystusa, zachęcające do angażowania najmłodszych członków wspólnoty parafialnej w jej codzienne życie na różnych płaszczyznach, stały się podstawą włączenia do harmonogramu niedzielnej liturgii w naszej parafii mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży. Moment inauguracji – wrzesień 2007 roku – był bardzo emocjonalny. Towarzyszyły mu niepokoje o frekwencję i zainteresowanie tak dzieci, jak i rodziców – okazały się płonne. Już po niecałych dwóch miesiącach towarzyszyło jej zdecydowanie największe zainteresowanie (z pewnością także dzięki – powołanej do muzycznej asysty – parafialnej Scholi EDEN).

Msza św. stała się początkiem. Za nią zaczęliśmy realizować kolejne inicjatywy angażujące nasze dzieciaki do częstszych i spontanicznych spotkań z Chrystusem: październikowy „śpiewany” różaniec; roraty; spotkanie ze „Świętym” (Mikołaj); nabożeństwa majowe, etc. Skutkiem tych działań stało się otwarcie w listopadzie 2008 roku Parafialnej Świetlicy im. Jana Pawła II (23.11.2008 r.). Wkrótce też zaczęliśmy zauważać efekty świetlicowych spotkań i zajęć.

Już pierwszy rok pracy z dziećmi dał nam przekonanie o ich wielkiej roli w życiu wspólnoty i stał się zachętą do jej podkreślenia. W ten właśnie sposób w rytm życia parafii zostały włączone coroczne Festyny Dziecięce, których podstawowym przesłaniem stały się słowa, rozpoczynające ten tekst. Ich lokacja czasowa nie była przypadkowa – Dzień Dziecka oraz kończący się „Biały Tydzień” (zwieńczenie uroczystości I Komunii św. i wprowadzenie w obchody Rocznicy) tworzyły klimat podkreślający intencje inicjatywy Festynu.

Tegoroczny, jubileuszowy V Festyn Dziecięcy (02.06.2012 r.), rozpoczął się w atmosferze lekkiego niepokoju. Panująca od kilku dni chłodna i dżdżysta aura stawiała pod znakiem zapytania możliwość przeprowadzenia go. Okazało się jednak, że sobotnie popołudnie – choć chłodne – miało upłynąć pod znakiem słońca.

Uroczystość rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, podczas której (w myśl przesłania liturgii słowa dnia) rozważaliśmy, co znaczy „być światłem świata”. Wprawdzie czuć było dziecięcą niecierpliwość oczekiwania na festynowe atrakcje, ale… wytrzymały i to w dobrej formie. Nie brakowało śpiewów oraz aktywnego włączania się w tok homilii. Po zakończeniu mszy św., podczas przygotowań dzieci do drugiej części popołudnia, niedaleko kościoła powstawało „dmuchane miasteczko”, mające być główną atrakcją.

Założeniem Festynu nie była tylko zabawa. Chcieliśmy także (z racji niedawnej Komunii oraz zbliżających się wakacji) przypomnieć dzieciom o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu i korzystania z jednośladów. W tym celu, w programie uroczystości, została przewidziana prelekcja funkcjonariusza Policji, poświęcona bezpiecznemu zachowaniu na drodze i zasadom korzystania z rowerów. Fakt, dzieciaki już żyły trampoliną, ale nie tylko wysłuchały prelekcji – okazały się także zorientowane w wielu poruszanych zagadnieniach.

No, a kiedy już skończyło się spotkanie z panią podkomisarz Anną Włoszczyk, funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, zaczęło się. Dla nas, pamiętających „czasy kartkowe”, widok długiej kolejki do trampoliny był bardzo znajomy. Ci, którzy zakosztowali „szaleństw powietrznych ewolucji”, mogli spróbować swoich sił w zmaganiach tenisa stołowego lub zakosztować emocji piłkarskich w zawodach „mini-Euro 2012”. Część uczestników zdecydowała się także skorzystać z usług „salonika pod lipami”, serwującego… nowe „maski twarzowe” (co dziwne, lokal odwiedzała nie tylko płeć nadobna).

Część dzieciaków zdecydowała sprawdzić się w mini-golfie – trzeba przyznać, że celność rzutów była na wysokim poziomie. W sumie jednak trudno się temu dziwić – dzieciaki były pełne energii, o co zadbała grupa Rodziców, która przygotowała słodkie pyszności. Wszystko „szło jak woda”, a i tak… gdzieś około godz. 19:00 zaczęły się pytania: „No to kiedy będzie to ognisko”.

Na takie dictum nie pozostało nam nic innego, jak rozpalić przygotowane palenisko. Po chwili ognisko otoczyła „wataha wygłodniałych mało- i średniolatów”, zaś przygotowane „pieczyste” niknęło w oczach z szybkością kilku Machów. W końcu, kiedy już zostały uzupełnione ubytki kaloryczne, nasze dzieciaki… nie, nie poszły do domów, tylko rozpoczęły rozgrywki sportowe. Można było poobserwować zacięte rozgrywki w badmintona oraz (tu uczestniczyła Młodzież) w piłkę siatkową. O „litość” prosił także „stół piłkarski” (odczuwający temperament graczy jako ekwiwalent trzęsienia ziemi). Było więc aktywnie i wesoło.

Dodaj komentarz: