Niedziela Najświętszej Trójcy 03.06.2012 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy – uroczystość odpustową naszej macierzystej parafii. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Obchodzimy dzisiaj Dzień Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność. Jest to okazja do podziękowań tym, od których otrzymujemy dobro.

*** Podczas mszy św. o godz. 10:00 uroczystość Rocznicy I Komunii św. przeżyje 15-osobowa grupa naszych dzieci. Zachęcam do modlitwy w ich intencji.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (05.06) – św. Bonifacego, biskupa i męczennika

— czwartek (07.06) – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

— piątek (08.06) – św. Jadwigi Królowej

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jutro – z racji spotkania lubańskiej grupy Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości – wyjątkowo msza św. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.

*** W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa [Boże Ciało]. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 i 11:00. Po sumie parafialnej rozpoczniemy procesję ulicami naszej parafii. Trasa procesji przebiegać będzie następująco: plac przy kościele — ul. Skalnicza — ul. Stawowa [I ołtarz – Żywy Różaniec] — ul. Groblowa — Aleja Niepodległości [II ołtarz – Rycerstwo Niepokalanej] — ul. Leśna [III ołtarz przy krzyżu milenijnym] — ul. Bema — ul. Prusa — ul. Leśna [IV ołtarz przy nr 25] — ul. Skalnicza. Zwracam się z gorącą prośbą o udekorowanie trasy i okien naszych mieszkań na tę uroczystość.

*** W związku z przygotowaniami do procesji kieruję gorącą prośbę do mieszkańców ulic dołączonych – proszę Państwo (oraz Rodziców dzieci komunijnych i rocznicowych) o pomoc przy przygotowaniu ołtarza koło krzyża milenijnego. We wtorek zapraszam osoby chcące pomóc w przygotowaniu kościoła na obchód święta. Spotkanie Służby Liturgicznej oraz osób chcących wesprzeć organizację uroczystości w środę (06.06) po mszy św. (około godz. 18:00) – liczę na obecność naszej Młodzieży.

*** Próba sypania kwiatów (na którą zapraszam także chłopców) odbędzie się we wtorek i środę o godz. 17:40.

*** W oktawie Bożego Ciała (o ile pozwoli pogoda) procesje eucharystyczne wokół kościoła.

*** W piątek (08.06) o godz. 19:00 pierwsza sesja nowej Rady Parafialnej. Zapraszam także osoby zainteresowane włączeniem się w jej prace.

*** W dniu wczorajszym przeżyliśmy kolejny, Jubileuszowy – V Festyn Dziecięcy. Dzięki dobrej pogodzie oraz pomocy wielu osób nasze dzieciaki mogły przeżyć wiele pięknych chwil. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim ,którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie Festynu.

*** Muzeum Regionalne w Lubaniu i Łużyckie Centrum Rozwoju zapraszają na Sesję Popularnonaukową „Magdalena dla Łużyc – II”, która odbędzie się 15.06.2012 r. w Sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek – Tret. Początek o godz. 12:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

**************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa     Pwt 4,32-34.39-40

Mojżesz tak powiedział do ludu:

„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,

wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.

Bo przemówił i wszystko się stało,

sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian    Rz 8,14-17

Bracia:

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza    Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: